Навчальний курс "Дитяча література"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Pavapvap.jpeg

Дитяча література


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета: дати студентам наукові, методологічні основи вивчення дитячої літератури, подати найважливіші відомості з історії її розвитку, виробити вміння самостійно аналізувати художні твори у єдності їх естетичної і соціально-етичної сутності. Даний курс познайомить студентів з найкращими фольклорними творами, творами української та світової дитячої літератури, більшість з яких довгий час не друкувалися. У творах В.К.Винниченка, Б.Д.Грінченка, В.Стефаника, В.О.Сухомлинського, В.Нестайка, Миколи Трублаїні глибоко розкривається дитяча психологія, мотиви поведінки дітей, соціальні умови їх існування. Ці книги проголошують і возвеличують найбільші людські цінності: доброту, справедливість, співчуття, взаєморозуміння. Автори переконливо доводять, що дитину необхідно виховувати змалку в атмосфері доброти, лише так можна змінити людське суспільство на краще. Такі автори як Микола Трублаїні, Всеволод Нестайко, Василь Сухомлинський надзвичайно захоплююче розповідають дитині про світ природи, тварин. Письменники розкривають психологію тварин, пояснюють дітям, що тварин не можна вбивати, вони, як і людина мають право на життя, вони люблять, страждають, ображаються. Тварини – це цілий світ, який людина може для себе відкрити, якщо захоче. Пізнати природу можна лише шляхом любові, спостережливості, уважності, уважності, а не шляхом безглуздого вбивства заради мисливського задоволення і втіхи. Книга для дітей – це книга і для дорослих. Більшість дорослих вважає, що дитину необхідно виховувати лише зауваженнями, лайкою, бійкою, але єдиний правильний шлях до дитячого серця – це доброта і любов. Свого часу А.Ліндгрен вдалося змінити власними творами ставлення шведської громадськості до дитини. Письменниця часто бачила, що батьки занадто жорстоко ставляться до дітей, і вона розповіла, які вразливі ці маленькі істоти, діти. Дорослим обов’язково потрібно згадати своє дитинство – це і є шлях до взаєморозуміння між батьками та дітьми. Дитяча література не лише захоплююча, але й дієва, вона допоможе дитині пізнати самого себе, радість і цінність людського життя.


Завдання: забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів, майбутніх учителів початкової школи; – дати студентам наукові, методологічні основи вивчення дитячої літератури, подати найважливіші відомості з історії розвитку дитячої літератури; – ознайомити з основними базовими літературознавчими категоріями і поняттями, виробити вміння самостійно аналізувати художні твори у єдності їх естетичної і соціально-етичної сутності. – підготувати студентів доцільно використовувати твори художньої літератури у процесі виховання дітей дошкільного віку і учнів початкових класів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: методологічні основи вивчення дитячої літератури, найважливіші відомості з історії розвитку дитячої літератури; основні базові літературознавчі категорії і поняття.

вміти: самостійно аналізувати художні твори у єдності їх естетичної і соціально-етичної сутності; доцільно використовувати твори художньої літератури у процесі виховання дітей дошкільного віку і учнів початкових класів.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Федотова Світлана Олександрівна Кандидат філологічних наук, доцент Федотова С. О.

Учасники

Сторінка координування курсу "Дитяча літертура"

Графік консультацій

Понеділок Середа П'ятниця
12.40-14.00. 14.20.-15.50. 12.40.-14.20.

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Фольклор. Український дитячий фольклор. Фольклор народів світу для дітей

Тема 1. Дитячий фольклор. Український дитячий фольклор. Казки, притчі, перекази, легенди, думи, малі фольклорні жанри

Тема 2. Фольклор народів світу. Казки

Тема 3. Народна творчість для дітей. Біблія. Міфи Давньої Греції

Змістовий модуль 2. Українська дитяча література XIX –XX століть

Тема 1. Українська дитяча література другої половини XIX століття. Проза й поезія для дітей

Тема 2. Твори Т. Г. Шевченка у колі дитячого читання

Тема 3. Поезія Л. І. Глібова

Тема 4. Проза. Твори Марко Вовчок про дітей і для дітей

Тема 5. Проза. Твори І.Я. Франка про дітей

Тема 6. Розвиток української дитячої літератури у кінці XIX століття на початку XX. Поезія Лесі Українки

Тема 7. Б. Д. Грінченко і дитяча література

Тема 8. Новели В. С. Стефаника

Тема 9. Оповідання В. К. Винниченка


Змістовий модуль 3. Українська дитяча література ХХ століття. Дитяча зарубіжна література

Тема 1. Українська дитяча література 20 – 30 років XX століття. Літературні казки, вірші для дітей П. Тичини

Тема 2. Твори для дітей В.Сухомлинського

Тема 3. Твори для дітей Миколи Трублаїні

Тема 4. Твори для дітей В. Нестайка

Тема 5. В. С. Близнець і дитяча література

Тема 6. Твори Д. Павличка

Тема 7. Твори Л. В. Костенко

Тема 8. Твори Марійки Підгірянки Тема 9. Твори Олени Журливої

Тема 10. Р. Распе і книга «Пригоди барона Мюнхаузена»

Тема 11. Казки Ш. Перро

Тема 12. Казки братів Грімм

Тема 13. Казка П. Єршова «Конёк-Горбунок»

Тема 14. Твори О. С. Пушкіна у дитячому читанні

Тема 15. Казки Г. Х. Андерсена

Тема 16. Твори для дітей Марка Твена

Тема 17. Дві книги: «Пригоди Піноккіо» Карло Коллоді та «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» О. Толстого

Тема 18. А. Ліндгрен і дитяча література

Тема 19. Твори для дітей Корнія Чуковського

Тема 20. Твори для дітей С. Маршака

Тема 21. Книга М. Носова «Незнайка»Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Фольклор. Український дитячий фольклор. Фольклор народів світу для дітей

Тема 1. Дитячий фольклор. Український дитячий фольклор. Казки, притчі, перекази, легенди, думи, малі фольклорні жанри.

Тема 2. Фольклор народів світу. Казки

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Вступ. Народнопоетична творчість для дітей.

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Прочитати казки "Пих", "Вчений кум". Проаналізувати казки за схемою:

 • особливості побудови;
 • наявність фантастики;
 • характеристика героїв;
 • сформулювати тему й ідею

Змістовий модуль 2. Українська дитяча література XIX-XX століть

Тема 1. Українська дитяча література XIX століття

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Українська дитяча література XX століття. Зарубіжна дитяча література.

Тема 1. Українська дитяча література XX століття. Зарубіжна дитяча література.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Білецький Д. Дитяча література. / Білецький Д., Гурвич Ф., Проценко І. – К., 1987.
 2. Білецький Д. Українська дитяча література. / Білецький Д., Ступак Ю. – К., 1983.
 3. Кіліченко Л. Українська дитяча література. / Кіліченко Л. – К., 1988.
 4. Кіліченко Л. Українська дитяча література. / Кіліченко Л., Лещенко П., Проценко І. – К., 1979.
 5. Костюченко В. Українська радянська література для дітей. / Костюченко В. – К., 1984.
 6. Лещенко П. Дитяча література. Методичні вказівки до вивчення курсу. / Лещенко П. – К., 1978.
 7. Українська дитяча література: Хрестоматія. / Упорядники: Луценко І., Подолинний А., Чайковський Б.: У двох частинах. – К., 1992.
 8. Детская литература. / Под редакцией Зубаревой Е. Е. – М., 1985.
 9. Зарубежная детская литература: Учебник для институтов культуры. / Составитель: Чернявская И. С. – М., 1982.
 10. Зарубежная детская литература: Учебник для институтов культуры: В двух частях. / Под редакцией: Мещеряковой Н. К., Чернявской И. С. – М., 1989.
 11. Путилова Е. И. Очерки по истории критики советской детской литературы (1917 – 1941). / Путилова Е. И. – М., 1982.
 12. Сетин Ф. И. История детской русской литературы: Учебник для институтов культуры, педагогических институтов. / Сетин Ф. И. – М., 1990.
 13. Советская детская литература: Учебное пособие для институтов культуры и педагогических вузов. / Под редакцией: Розовой В. Д. – М., 1978.
 14. Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная литература в детском и юношеском чтении. / Брандис Е. П. – М.,1980.
 15. Возняк М. Історія українського письменства: У 2-х кн. / Возняк М. – Львів, 1992.
 16. Єфремов С. Історія українського письменства: У 2-х т. / Єфремов С. – Мюнхен, 1989. – Т. 1.
 17. Жулинський М. Г. Із забуття в безсмертя. Сторінки призабутої спадщини. / Жулинський М. Г. – К., 1990.
 18. Парандовський Я. Міфологія: Вірування та легенди стародавніх греків та римлян. / Парандовський Я. – К., 1977.
 19. Українська культура. / Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993.
 20. Шаров А. И. Волшебники приходят к людям. / Шаров А. И. – М., 1985.
 21. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 тт. / Грушевський М. – К., 1993.
 22. Довженюк Г. В. Український дитячий фольклор: Віршовані жанри. / Довженюк Г. В. – К., 1981.
 23. Русин М. Ю. Фольклор: Традиції і сучасність. / Русин М. Ю. – К., 1991.
 24. Українська усна народна творчість: Підручник для студентів філологічних факультетів. – К., 1995.

Допоміжна

Допоміжна література до курсу Дитяча література

Інформаційні ресурси

 1. ttp://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=1866 Читальня Слоника Дзвоника
 2. chytay.com.ua/ Зарубіжні письменники дітям
 3. http://lodb.org.ua/bibliotekaryam/metodychnyj-portfel/zarubizhni-pysmennyky-dityam Большая книга сказок
 4. http://fairy.big-book.net/ Читанка
 5. http://chytanka.com.ua/ Українська казка
 6. http://www.kazka.in.ua/ Українські народні та авторські казки.
 7. Читанка http://chytanka.com.ua/
 8. Дитяча он-лайн бібліотека. В цій бібліотеці можна прочитати не тільки тексти дитячих творів, а й переглянути чудові ілюстрації книжок, які вже давно не перевидаються.
 9. Лукошко сказок http://www.lukoshko.net/
 10. Сайт творів для дітей: народні та авторські казки, вірші, оповідання. Бібліотека української літератури
 11. http://www.ukrlib.com.ua/
 12. На сайті представлено твори, біографії письменників української і зарубіжної літератури.
 13. Lib.Ru. Литература для детей
 14. http://www.lib.ru/TALES Розділ бібліотеки містить значну кількість російських і зарубіжних авторських і народних казок