Навчальний курс "Безпека життєдіяльності та охорона праці"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта. _6.010105 Корекційна освіта. _6.010101 Дошкільна освіта. _6.010106 Соціальна педагогіка. _6.010102 Практична психологія, ОПР:Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами компетенцій збереження життя та здоров'я свого та учнів у майбутній професійній діяльності.

Завдання

1. Формувати знання про причини виникнення НС природного, техногенного й соціально-політичного характеру та способи подолання наслідків.

2. Розвивати знаня про навчання з питань БЖ та ООП у майбутній професійній діяльності.

3. Формувати вміння створювати на уроках навчальні ситуації для формування наукового світогляду і поглиблення рівня набутих практичних навичок.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Царенко Ірина Леонтіївна

Консультації викладача

Графік консультацій

Вівторок Середа Четвер
IV пара, знаменник IV пара, чисельник V пара, чисельник
V пара, чисельник IV пара, знаменник


Графік навчання

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи безпеки життєдіяльності та основ охорони праці

Тема 1. Наукові засади безпеки життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Класифікація надзвичайних ситуацій за джерелами походження.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів.

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Уражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки і навколишнє середовище. Небезпечні метеорологічні явища.


==Змістовий модуль 2. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини==

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Ліквідація негативних наслідків техногенних проявів.

Тема 4. Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності.

Загальна характеристика хімічних речовин. Принцип нормування хімічних речовин. Методи реєстрації хімічних речовин. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини. Нормування параметрів мікроклімату. Вплив освітленості на працездатність людини. Електромагнітні випромінювання та електромагнітна безпека населення. Вплив шуму на організм людини та його нормування. Заходи боротьби з шумовим забрудненням. Вплив вібрації на організм людини та її нормування.


Тема 5. Негативні фактори виробничого та побутового середовища.

Аварійні ситуації на виробництвах. Пожежна безпека. Понятійний апарат. Засоби пожежогасіння. Моделі безпеки при пожежі в закладах освіти. Поняття електробезпеки та дія електричного струму на організм людини. Чинники, які впливають на ступінь ураження людини електричним струмом. Технічні засоби електробезпеки в закладах освіти. Техніка безпеки при користуванні електроприладами.

Тема 6. Іонізаційні випромінювання у навколишньому середовищі.

Джерела іонізаційних випромінювань та їх види; експозиційна, поглинута та еквівалентна дози опромінення. Методи реєстрації іонізаційних випромінювань. Нормування іонізаційної радіації.

Тема 7. Людина і радіація.

Вплив радіації на організм людини. Шляхи потрапляння в організм людини радіоактивних речовин. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Ступені променевої хвороби. Безпорогова концепція Міжнародного Комітету радіаційного захисту. Концепція радіозахисного харчування. Правила використання в їжу продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення місцевості. Йодна профілактика в умовах радіаційного забруднення. Санітарні заходи в особистих підсобних господарствах.


Тема 8. Засоби захисту людини в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Класифікація засобів захисту. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Ізоляційні засоби захисту органів дихання. Індивідуальні засоби захисту шкіри. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні надзвичайних ситуацій.

Тема 9. Долікарська допомога при невідкладних станах.

Методика проведення реанімаційних заходів. Перша долікарська допомога при зовнішніх та внутрішній кровотечах. Види отруєнь. Перша долікарська допомога при укусах отруйних комах чи тварин, отруєнні через органи дихання, шкіру та кишково-шлунковий тракт. Перша долікарська допомога при переломах та вивихах. Перша долікарська допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях. Перша долікарська допомога при серцевому нападі, задусі, судомах, непритомності тощо. Тема 10. Методика вивчення навчального матеріалу типової програми професійно-технічного навчання для ЗНЗ і МНВК.Зміст курсу


Тестові завдання

Підсумкові тести

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси

  1. НБУ ім.Вернадського
  2. Національний університет КМА

Цитування