Навчальний курс "Історія націонал-соціалізму в Німеччині"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
коли прийшов зробити Дойчу великою знову

Зміст

Назва курсу

Історія націонал-соціалізму в НімеччиніНапрям підготовки,спеціальність: 014.Середня освіта (Історія)
Освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу є формування системи знань про зародження, розвиток та занепад націонал-соціалізму в Німеччині, закономірності відображення проблем держави, політики та ідеології в теоретичній думці, формування світогляду на засадах розуміння цінності правової держави та громадянського суспільства, виховання правової культури студентів.
Навчальний курс передбачає наступні завдання: формування у студентів знань про процес зародження та розвитку націонал-соціалізму в Німеччині; опанування ними інструментарія науки історії політичних та ідеологічних вчень на прикладі нацизму в Німеччині; допомогу у розумінні закономірностей відображення проблем політики, держави та ідеології в теоретичній думці; формування світогляду на засадах розуміння основоположної цінності правової держави та громадянського суспільства.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен сформувати наступні компетентності:

 • Інструментальні та системні компетентності:
  • аналіз та синтез
  • організація та планування, розробка і управління проек-тами
  • навчання, розв’язання задач, постановка задач
  • адаптація
  • управління інформацією
  • креативність
 • Комунікаційні компетентності:
  • робота в команді (в т.ч. міждисциплінарна)
  • лідерство
  • етичні зобов’язання
  • комунікабельність
 • Предметна компетентність
 • Особистісна компетентність
 • Соціальна компетентність
 • Методологічна компетентність


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Андрій Мацюк - аспірант ЦДПУ ім. В. Винниченка


Учасники

Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (для слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня "доктор філософії")

Сторінка координування курсу "Історія націонал-соціалізму в Німеччині"


Графік навчання

Структура курсу

Змістовий модуль 1. Типологія суспільно-політичних рухів. Фашизм та націонал-соціалізм

Тема 1. Типологія суспільно-політичних рухів.
Тема 2 Фундаментальні особливості фашизму та націонал-соціалізму

Змістовий модуль 2. Ідеологічна основа націонал-соціалізму. Витоки расової теорії.

Тема 1. Витоки расової теорії
Тема 2 Наслідки Першої Світової війни для Німеччини. Веймарська республіка
Тема 3. Утворення НСДАП та її історія до 1933 року

Змістовий модуль 3. Зліт Третього Рейху. Архітектори нацистського режиму

Тема 1. Архітектори нацистського режиму
Тема 2. Внутрішня політика НСДАП
Тема 3. Зовнішня політика НСДАП

Змістовий модуль 4. Падіння Третього Рейху. Друга світова війна, голокост та останні дні верхівки НСДАП у бункері

Тема 1. «Втеча від свободи» та голокост
Тема 2. Третій рейх у Другій Світовій війні
Тема 3. Останні дні життя Гітлера та його «заповіт».


Зміст курсу

Змістовий модуль 1.Типологія суспільно-політичних рухів. Фашизм та націонал-соціалізм

Тема 1. Типологія суспільно-політичних рухів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Ідеологічна основа націонал-соціалізму. Витоки расової теорії

Тема 1. Витоки расової теорії

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Зліт Третього Рейху. Архітектори нацистського режиму

Тема 1. Архітектори нацистського режиму

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Змістовий модуль 4. Падіння Третього Рейху.Друга світова війна, голокост та останні дні верхівки НСДАП у бункері

Тема 1. «Втеча від свободи» та голокост

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. А. Галушка, Є. Брайлян. Змова диктаторів: Поділ Європи між Гітлером і Сталіним, 1939—1941. — Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 368 с.
 2. Адольф Гитлер. Судьбы XX века. / Автор проекта Жак Легран, пер. с фр. Т. Кунициной, предисловие Л. Чёрная). — М., АСТ-ПРЕСС, 1999, 7 000 экз.
 3. Вторая мировая война 1939-45 / Орлов А. С. // Восьмеричный путь — Германцы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2006. — С. 69—77. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред.Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 6). — ISBN 5-85270-335-4.
 4. История второй мировой войны 1939−1945 в двенадцати томах. М.: Воениздат, 1973—1982.
 5. История фашизма в Западной Европе. / Отв. ред. Г. С. Филатов. — М.: Наука, 1978. — 613 с.
 6. Кершоу Я. Конец Германии Гитлера. Агония и гибель. — АСТ, 2014. — 640 с. — (Великая война). — ISBN 978-5-17-080073-5.
 7. Коваль М. В. Гітлер Адольф // Адольф Гітлер // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003–2019. — ISBN 944-02-3354-X.
 8. Коваль М. Гітлер (Hitler) Адольф // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 109—110. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.
 9. Колпакиди А. И. ГРУ в Великой Отечественной войне. — М..: Яуза: Эксмо, 2010. — 608 с. — (ГРУ) — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-41251-8
 10. Комптон Д. Свастика и орёл. Гитлер, Рузвельт и причины Второй мировой войны, 1933—1941 / Джеймс Комптон; пер. с англ. Е. В. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2007. — 256 с., илл. — ISBN 978-5-9524-3326-7.
 11. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война
 12. Лиддел Гарт Б. Ч. 3: Стратегия второй мировой войны // Энциклопедия военного искусства. = Стратегия непрямых действий = Liddel Hart B.H. Strategy The Indirect Approach (1954) / ред. С. Переслегина. — М., СПб.: АСТ, Терра Фантастика, 2003. — С. 245—364. — 656 с. — (Военно-историческая библиотека). —5100 экз. — ISBN 5-17-017435-7.
 13. Мадиевский С. А. «Народное государство» Гитлера // Скепис
 14. Мосякин А. Г. Ограбленная Европа. Сокровища и Вторая мировая война. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. — 317 с., илл. — ISBN 978-5-604-07490-9 (1-е изд.: Ограбленная Европа. Вселенский круговорот сокровищ. — СПб.: «Амфора», 2014. — 414 c. — ISBN 978-5-367-03200-0).
 15. Моя борьба — Харьков: ООО «Свитовид», 2003. — 704 с.
 16. Ноймайр Антон. Диктаторы в зеркале медицины. Наполеон. Гитлер. Сталин. — Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 1997. — 480 с.
 17. Нюрнбергский процесс: Сб. материалов. М., 1987—1999. Т. 1—8;
 18. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Арийская культура. — СПб.: Издательский дом «Нева», 2005. — 480 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4041-X.
 19. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: до критической черты. — СПб.: Издательский дом «Нева», 2005. — 384 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4339-7.
 20. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: кризис и крах: Вермахт, война и немецкое общество. — СПб.:Издательский дом «Нева», 2005. — 512 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4347-8.
 21. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Нацистское государство. — СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. — 480 с. — (Секретные материалы). — 3500 экз. — ISBN 5-7654-3707-9.
 22. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера : (Очерк истории и идеологии). — СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. — 480 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-3523-8.
 23. Полякова А. А. Пропаганда войны в кинематографе Третьего Рейха. — М., 2013 — 2-ое изд. — 204 с. — ISBN 978-5-91146-829-3
 24. Союзники в войне, 1941—1945. М., 1995;
 25. Туз Аруен. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики = The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. — М: Издательство Института Гайдара, 2019. — 864 с. — ISBN 978-5-93255-543-9.
 26. Уолкер М. Наука при национал-социализме (Пер. с англ. И. А. Белозеровой) // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. / Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН; ред.-сост. Э. И. Колчинский. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. — С. 701—727
 27. Хоскинг Дж. Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе = Rulers and Victims: The Russians in the Soviet Union. — М: Новое литературное обозрение, 2012. — 543 с. — ISBN 978-5-86793-978-6.
 28. Черчилль У. Вторая мировая война (В 3-х книгах). — М.: Воениздат, 1991. — Кн. 1. Т. I—II. (ISBN 5-203-00705-5) — 592 с.; Кн. 2. Т. III—IV (ISBN 5-203-00706-3) — 671 с.; Кн. 3. Т. V—VI. (ISBN 5-203-00707-1) — 702 c.
 29. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха = The Rise and Fall of the Third Reich (1960). — М., 1991. — ISBN 5-203-00475-7.

Допоміжна

 1. Адорно Теодор, Хоркхаймер Макс. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. — 90 с.
 2. Бессонов Б. Н. Социальная философия Франкфуртской школы (Критические очерки) М., «Мысль»; Прага, «Свобода». — 359 с. 1975
 3. Брюханов Владимир. Происхождение и юные годы Адольфа Гитлера М.: КМК, 2008. — 626 с.
 4. Геббельс Й. Дневники 1945 года. Последние записи. — Смоленск: Русич, 1993. — 412 с.
 5. Геббельс Й. Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках. — М.: Алгоритм, 2013. — 272 с.
 6. Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический энциклопедический словарь. — М., 2003.
 7. Лавренов С. Я., Попов И. М. Крах Третього рейху. M.: OOO "Фірма «Видавництво ACT», 2000
 8. Ортега-і-Гассет, Х. Бунт мас / Х. Ортега-і-Гассет ; пер. В. Бурггардта. — Нью-Йорк, 1965. — 158 с.
 9. Рисс К. Кровавый романтик нацизма. Доктор Геббельс. 1939—1945. — М.: Центрполиграф, 2006. — 590 с.
 10. Фест И. Гитлер. Биография. Триумф и падение в бездну М.: Вече, 2006. — 674 с. Переводчик: Федоров А., Летнева Н., Андропов А.
 11. Фромм Эрих. Адольф Гитлер. Клинический случай некрофилии. – Москва: Издательство: Прогресс 1992 г.
 12. Фромм Эрих. Анатомия человеческой деструктивности Москва: АСТ, 1998. — 670 с.
 13. Фромм Эрих. Бегство от свободы Пер. с англ. Г. Ф. Швейника. Общая ред. и послесловие проф. П. С. Гуревича.М.: Прогресс, 1990. — 272 с. — ISВN 5-01-001914-0
 14. "Leni Riefenstahl". The Daily Telegraph. London: TMG. 10 September 2003. ISSN 0307-1235. OCLC 49632006
 15. Lukas, Richard C. (2001) [1994]. Did the Children Cry?: Hitler's War Against Jewish and Polish Children, 1939–1945. New York: Hippocrene. ISBN 978-0-7818-0870-5.
 16. Scobie, Alexander (1990). Hitler's State Architecture: The Impact of Classical Antiquity. University Park: Pennsylvania State University Press. ISBN 978-0-271-00691-8.
 17. Speer, Albert (1971) [1969]. Inside the Third Reich. New York: Avon. ISBN 978-0-380-00071-5.
 18. Tooze, Adam (2006). The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. New York; Toronto: Viking. ISBN 978-0-670-03826-8.
 19. USHMM. "Children during the Holocaust". United States Holocaust Memorial Museum—Holocaust Encyclopedia. Retrieved 24 April 2013.
 20. USHMM. "Dachau". United States Holocaust Memorial Museum—Holocaust Encyclopedia. Retrieved 14 July 2013.
 21. USHMM. "Genocide of European Roma (Gypsies), 1939–1945". United States Holocaust Memorial Museum—Holocaust Encyclopedia. Retrieved 16 September 2018.
 22. USHMM. "The German Churches and the Nazi State". United States Holocaust Memorial Museum—Holocaust Encyclopedia. Retrieved 25 September 2016.
 23. USHMM. "Women in the Third Reich". United States Holocaust Memorial Museum—Holocaust Encyclopedia. Retrieved 19 August 2017.


Інформаційні ресурси

 1. Архів німецької пропаганди
 2. Мемуріальний онлайн-музей холокосту
 3. Газетні вирізки про Адольфа Гітлера
 4. Документальний фільм: "Тріумф волі"
 5. Документальний фільм: "Апокаліпсис: Друга Світова війна в кольрі"
 6. Друга Світова Війна по тижням
 7. Документальний фільм: "Нюрнберзький процес"
 8. Історичний фільм: "Бункер"
 9. Історичний фільм: "Підводний човен"
 10. Історичний фільм: "Список Шиндлера"
 11. Історичний фільм: "Піаніст"
 12. Історичний фільм: "Врятування рядового Раяна"
 13. Детальні карти Другої Світової війни


---