Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для 4-го курсу)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


Напрям підготовки “014 Середня освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.

Робоча програма курсу

Автори курсу

Копотій Вікторія Володимирівна

Болілий Василь Олександрович


Учасники

Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (бакалавр) 2017

Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (бакалавр) 2016

Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів"


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології

Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні учнів.

Міжнародні та вітчизняні освітні проекти в Україні (Програма Іntel® «Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий світ").

Отсканированный документ-3.jpg

Змістовий модуль 2. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси

Інформаційні освітні ресурси Інтернет в Україні. Інформаційні освітні ресурси Інтернет закордоном. Особливості використання Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності.

Дослідницькі, пошукові, проблемні методи навчання та їх використання у навчальному процесі. Метод навчальних проектів. Приклади навчальних проектів програми Іntel® «Навчання для майбутнього».

Технології Веб 2.0. Вікі-технології (Вікіпедія, Вікі-КДПУ та ВікіОсвіта). Хмарні сервіси. Сервіси Google. Програми і ресурси для підтримки навчального процесу: математичні програми, віртуальний телескоп, програма для створення панорам і тривимірних турів, програма для розвитку музичних здібностей, перекладачі, географічні карти, електронні бібліотеки тощо.

Отсканированный документ-5.jpg

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сучасних інтернет-технологій. Планування як інструмент керування часом. Створення навчального плану у вигляді текстового онлайн-документа (Google Документи), ведення календаря класу (Google Календар) тощо. Публікація навчальних матеріалів у мережі інтернет: на блозі (Blogger, Wordpress та Intel® Learning Studio), ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці) тощо. Спілкування з учнями та батьками (Google Hangouts on Air). Стінгазети, постери та Whiteboard.

Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування (Google Форми).

Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування. Веб-сервіси та програми для проведення тестування учнів (Майстер-Тест, Google Форми).

Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, LearningApps тощо.

Змістовий модуль 3. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному освітньому середовищі навчального закладу.

Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.

Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Програма Microsoft "Партнерство в навчанні", ВікіОсвіта тощо.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Навчання - найцікавіший процес, але тільки в тому випадку,

якщо викладачі використовують правильні методи:

втягують своїх учнів у процес пізнання,

пропонують подумати і підтримують ініціативу.

У мінливому світі "виграє" той, хто швидко

пристосовується до нових умов. На жаль, освіта -

дуже консервативна сфера, яка не встигає

Курс "ІКТ в освіті" має за мету підштовхнути

майбутніх учителів до змін в освіті в кращу сторону,

змінюючи роль учнів з пасивної на активну.

Лекція №1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології

 1. Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика.
 2. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі.
 3. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні учнів.
 4. Міжнародні та вітчизняні освітні проекти в Україні (Програма Іntel® «Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий світ").

Інформаційні ресурси

Освітні проекти в Україні

Лекція №2. Інформаційно-комунікаційні технології для освітян

 1. Еволюція Веб.
 2. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 3. Використання ресурсів Веб 2.0.
 4. Недоліки ресурсів Веб 2.0.
 5. Ресурси Веб 3.0.

Інформаційні ресурси

Лекція №3. Хмарні технології у навчанні. Сервіси Google

 1. Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сервісів Google.
 2. Планування як інструмент керування часом. Створення навчального плану у вигляді текстового онлайн-документа (Google Документи), ведення календаря класу (Google Календар) тощо.
 3. Публікація навчальних матеріалів у мережі інтернет: на блозі (Blogger), ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці) тощо.
 4. Спілкування з учнями та батьками (Google Hangouts on Air та Google+).

Інформаційні ресурси

Лекція №4. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

Схема інформаційного освітнього простору КДПУ
 1. Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу.
 2. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.
 3. Інформаційний освітній простір КДПУ.
 4. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.
 5. Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), ВікіОсвіта тощо.


Інформаційні ресурси

B2172935279.png

Соціальні мережі для українських шкіл та вчителівЛекція №5. Сервіси для створення і збереження дидактичних та методичних матеріалів

 1. Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування (Google Форми).
 2. Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування (Google Форми).
 3. Комп'ютерні ігри у навчанні. Розробка пізнавальних комп'ютерних ігор.

Інформаційні ресурси


Сервіси для створення дидактичних матеріалівЗавдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

Шкала оцінювання

Електронний журнал оцінок студентів з курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" 2017


Завдання для розробки навчального проекту

Під час вивчення дисципліни студенти добирають ідею для власного навчального проекту готують такі матеріали й документи для портфоліо:

 1. Вікі-сторінка портфоліо проекту (на Вікі-КДПУ), що заснована на вікі-шаблоні Шаблон:Портфоліо проекту (ІКТ в освіті 4 курс).
 2. Текстовий документ «План проекту» у Google Диск на основі «Шаблон плану проекту», у якому будуть описані усі етапи роботи учнів.
 3. Електронний журнал оцінок у вигляді електронної таблиці у Google Диск на основі «Шаблон Електронний журнал».
 4. Мультимедійна презентація (4-8 слайдів) ідей власного проекту для учнів. Можна використовувати будь-який із ресурсів: Презентації Google, Презентації українською, Slideshare, Prezi тощо.
 5. Календар проекту із графіком роботи учнів у Календар Google.
 6. Блог власного проекту, в якому розмістити посилання на документи і матеріали для учнів. Можна використовувати Blogger або WordPress.
 7. Макет для майбутньої стінгазети або постеру засобами ресурсів WikiWall або Linoit.
 8. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань). Можна використовувати будь-який із ресурсів: Форма Google, Майстер-Тест, Study Stack, LearningApps тощо.
 9. Опитувальник або анкета для учнів та їх батьків (до 5 запитань) засобами Форма Google.
 10. Пізнавальну гру для учнів по темі проекту. Можна використовувати будь-який із ресурсів: Study Stack, LearningApps, Gamestar Mechanic тощо.

Список залікових складових елементів портфоліо навчального проекту


Приклади навчальних проектів


Завдання до лабораторної роботи № 1

Технології Вікі-Вікі. Служба Вікі-КДПУ

Project ІКТ в освіті wiki.jpeg

ВікіВікі (wikiwiki – походить з гавайської «швидко-швидко») – це гіпертекстове середовище, яке відносять до сервісів Веб 2.0, колекція взаємопов’язаних між собою текстових сторінок, до яких кожний зареєстрований користувач інтернету може вносити свої зміни (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку. Середовище ВікіВікі має переваги над іншими веб-ресурсами: можливість багатократно правити текст; облік змін, що були внесені до змісту сторінки, та можливість повернутися до попередньої версії; сторінка обговорень до кожної статті, де відвідувач може залишити свої коментарі.

Вікіпедія – це відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, що побудована на Вікі-технології. Ця технологія дозволяє кожному користувачеві Інтернету вносити свої зміни до змісту будь-якої сторінки (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку (наприклад, для поняття, яке ще не визначене). Англомовна Вікіпедія – це найбільш повна енциклопедія у світі, що охоплює усі галузі знання. Вікіпедія є дуже динамічним проектом, щодня тисячі статей змінюються мільйонами користувачів по всьому світу, забезпечуючи виключну актуальність інформаційного змісту цієї енциклопедії.

Інструменти Вікі-середовища застосовуються з різною метою: як персональний інформаційний менеджер; як засіб організації спільної роботи над колективними проектами; як колективна електронна дошка, на якій може писати ціла група; як база даних – сховище колективного досвіду. Також середовище Вікі-Вікі широко використовують у дистанційній формі навчання, для організації позакласної й позашкільної роботи зі школярами, створюють на цій платформі енциклопедії, посібники, підручники тощо.

У Кіровоградському державному педагогічному університеті теж функціонує вікі-сайт Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua), для реалізації якого була обрана платформа на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу для:

 • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів;
 • опанування нових інформаційних технологій;
 • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності.

Завдання

 1. Переглянути Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" курс Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для 4-го курсу).
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-КДПУ. Для цього введіть логін і пароль (отримати у викладача).
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Заповніть власну сторінку за шаблоном {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}. Надалі можна буде наповнювати цю сторінку іншими посиланнями на Ваші роботи.
 5. Вставте внутрішнє посилання на власну сторінку користувача на сторінку Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (бакалавр) 2017. Приклад посилання [[Користувач:1068903| Бодня Людмила Володимирівна]]. Зверніть увагу, що назва власної сторінки користувача складається з службового слова Користувач: та Імені користувача (логіна) у системі Вікі-КДПУ.
 6. На власній сторінці користувача у розділі Про себе створити внутрішнє посилання на сторінку своєї групи, а у розділі Навчальні курси та Проекти в яких беру участь – на сторінку нашого курсу [[Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для 4-го курсу)]].
 7. На власній сторінці користувача у розділі Мої роботи створити внутрішнє посилання на нову статтю. У назві статті вказати прізвище та ім'я виконавця. Наприклад, Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті", Іванова Іванна. Заповнити сторінку портфоліо проекту за шаблоном Шаблон:Портфоліо проекту (ІКТ в освіті 4 курс) .
 8. Переглянути Приклади портфоліо навчальних проектів на Вікі-КДПУ та дібрати тему для власного.

Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-КДПУ.

З метою спрощення оформлення власної сторінки у середовищі Вікі-порталу КДПУ розроблено Шаблон:Персональна сторінка. Для того, щоб скористатися шаблоном:

 1. В режимі правки в текст вписуєте {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}.
 2. Натискаєте кнопку Зберегти сторінку.
 3. Клацаєте на вкладці Редагувати.
 4. Вносите правки в існуючі розділи.
 5. Натискаєте кнопку Зберегти сторінку.

Завдання до лабораторної роботи № 2

Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google

Теоретичний матеріал


Календар Google - безкоштовна відкрита інтерактивна служба "Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести справи в порядок.

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.


Інформаційні ресурси


Завдання

Woman-1446557 960 720.jpg
 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Google Календар (https://www.google.com/calendar), завантажити зі сторінки Google.
 3. Налаштувати відправлення нагадувань на електронну пошту та мобільний телефон.
 4. Створити новий календар "Розклад роботи учнів у проекті" та налаштувати вільний доступ для усіх користувачів за зразком.
 5. Переглянути веб-ресурс Диск Google. Можна завантажити зі сторінок Google.
 6. Створити текстовий документ План роботи учнів у проекті за шаблоном (Шаблон плану проекту). Посилання на документ розмістити у портфоліо проекту. Наприклад, План проекту "25 кадр. Міф або реальність?"
 7. Для представлення проекту перед учнями підготуйте у Google Диск мультимедійну презентацію (4-8 слайдів) і посилання розмістіть у портфоліо проекту. Наприклад, Презентация сетевого проекта "25-й кадр. Миф или реальность".
 8. На основі шаблону Шаблон Електронний журнал створити власний документ "Електронний журнал проекту" у Google Диск.
 9. Під час заняття створити колективну презентацію про переваги методу проектів.

ІП14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1H506hm3It1oaO96UfuCZJgaNw3m0d-nCIPDpuO3hzSc/edit?usp=sharing

УР14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1Rsi0p3odzzKJ8wTQT7RLEMW3x7Wk0OLobV8HxpPR9TY/edit?usp=sharing

МФ14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1c8u2pRhdYSrhyRINryPnCs3SaXaA-Dyu3DuuiAssQTQ/edit?usp=sharing

ІГ14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1HgChdnGibh7huLngbX4PZj-nTbxRs9arUHm01He5e2o/edit?usp=sharing

УА14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1x2Q2ZH6nGlLp2MR0NJ-gbd5ucxz_OMFjuprL-4Nuozg/edit?usp=sharing

МІ14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1JRMH1s5sniePjzFW2YaAfcL2qzr97LjGl5y7I4jGmrc/edit?usp=sharing

ОМД14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1qzvkaL1Gjweo0l6EDWZWcKIcNOI4uFjeHePJrFjPKJ8/edit?usp=sharing

ХОР14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1RsyxecnV_0Ey4VUFZHlz9xaJUYK0geahphLadUHipdw/edit?usp=sharing

ОМ14Б: https://docs.google.com/presentation/d/1vLh0WgN2J5K5ubTBpuuk2TwTX3GFEnBlJcxXWWdAdi8/edit?usp=sharing

ФВ14Б: https://docs.google.com/presentation/d/10TeSS3GA7I2obe54eZef_FcQRJ5lXWRP-1yLQ0xUlG4/edit?usp=sharing1 група: https://docs.google.com/presentation/d/1YQ_Too219RSL92086eyML_UovMf8ZJcundY-n_hEmBk/edit?usp=sharing

2 група: https://docs.google.com/presentation/d/1xPc5nVuEdS7QFh5E7kLGEqMTr8GeHrnER2z0gHVkfRY/edit?usp=sharing

3 група: https://docs.google.com/presentation/d/1MRdQfVQ5QW16ZgrTwNuE02quy1xUC7AEllsV-XVjfp0/edit?usp=sharingУвага! Для збереження та публікації матеріалів проекту бажано використовувати інші сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Презентації Українською (http://svitppt.com.ua) Соціальний сервіс, що дозволяє створювати та завантажувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.
http://readytask.ho.ua/ Портал готових презентацій PowerPoint
https://posibnyk.com Посібник - допомога школяру, студенту та вчителю
http://teachua.com/ База презентацій освітньої тематики
Slideshare (http://www.slideshare.net) Соціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з вашого комп'ютера (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Інструкція по роботі з сервісом http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/prezi-9700113
Prezi (http://prezi.com) Веб-сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні презентації із нелінійною структурою. Інструкції для користувача можна знайти на сайті http://oPrezi.ru
Calameo (http://ru.calameo.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше.
YouTube (http://www.youtube.com) Соціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.

На сервісі використовують мітки-категорії. У відповідності до присвоєних міток окремі відеозаписи можуть об‘єднуватися в тематичні „телевізійні канали”. Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів у форматах .WMV, .AVI, .MOV, и .MPG .

КаляМаля (http://kalyamalya.ru) Сервіс для публікації дитячих малюнків.
БобрДобр (http://bobrdobr.ru) Сервіс для роботи з обраними закладками в Інтернеті. Він дає можливість користувачам зберігати й систематизувати посилання на сайти, ділитися й обмінюватися ними із друзями й знайомими, створювати співтовариства за темами й інтересами, збирати в рамках цих співтовариств посилання, разом з іншими учасниками. Зберігання закладок на BobrDobr.ru дає можливість зручного доступу до них з будь-якого комп'ютера з будь-якої частини світу.

Завдання до лабораторної роботи № 3

Засоби комунікації та співпраці

Блоги

Блог - (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно добавляються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоги розрізняють:

 • за тематикою: персональні (особисті) та тематичні блоги.
 • за типом змісту: фотоблог, підкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли.
 • моблог «мобильный блог» - оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного трелефону або КПК.

Учасники можуть виконувати наступні дії:

 • писати власні повідомлення (пости);
 • читати повідомлення опубліковані іншими авторами;
 • коментувати повідомлення інших авторів; відповідати на коментарі;
 • зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань тощо.

Блог-платформы. Анализ наиболее популярных сервисов создания и ведения блогов

Освітні блоги на Blogger

Стінгазети або Whiteboard


Серед величезного різноманіття сервісів Веб 2.0 окреме місце займають сервіси, створені за технологією Whiteboard.

У сервісах типу Whiteboard можна в on-line режимі друкувати і редагувати текст, коментувати, малювати, вбудовувати відео. На уроці до звичайної дошки можна запросити кількох учнів, і в сервісах Whiteboard з одним і тим же документом можна працювати спільно. Як вихідний документ сервіс найчастіше використовує білий екран (біла дошка), який наповнюється матеріалом у ході роботи. Всі ці сервіси часто називають інтерактивними on-line дошками.

Інформаційні ресурси


Завдання

Блоги
 1. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 2. Прочитати блог викладача (http://infsusp.blogspot.com). Написати до даного посту розгорнутий коментар (5-10 речень) і обов'язково підписатися (щоб викладач міг перевірити).
 3. Створити блог для власного навчального проекту, у якому розмістити: стислий опис проекту, посилання на презентацію проекту та інші дидактичні й методичні матеріали. У блозі повинно бути не менше 3-х дописів із посиланнями та ілюстраціями (бажано відеоматеріалами).


Стінгазети або Whiteboard
 1. Оберіть сервіс для спільної роботи (WikiWall, Linoit).
 2. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру або іншого документу.
 3. Розмістіть посилання у портфоліо проекту.
 4. Під час заняття створити колективну стінгазету про переваги використання ІКТ у навчальному процесі.
Social-media-1679307 960 720.jpg


УА14Б: http://wikiwall.ru/wall/89ec545c50c70d7c97c55a8b6405ec96/a7ce59fc23eb6bcd3121e85f62112f8d

УР14Б: http://wikiwall.ru/wall/eb3e1d76194452faa931c681b5ce784f/7d0ebe403219c10ff78ad60f5de762a1

ІГ14Б: http://wikiwall.ru/wall/32533475c48d4bf485f2227aa3185629/be03871d9a58dd3365c9a49fe2f33747

МІ14Б: http://wikiwall.ru/wall/005fd573e2e9770bf52a5db2dd1976a6/07fa3773554f30d6171dc5e3f0fe6663

ІП14Б: http://wikiwall.ru/wall/b9e804f2e8f8304561727edf985e4360/3c4bf0785f9a3fd20ec00e1381040d82

МФ14Б:http://wikiwall.ru/wall/940f7f2643a5b94d602db399e7454472/ded4325f238851f75ca11e12aaebbc0a

ОМД14Б: http://wikiwall.ru/wall/7ee14b9e07d284a78877d1a88a752246/55752ac37a2b366fea71fb81492257c4

ФВ14Б: http://wikiwall.ru/wall/25dfc7d94c782b3a0586298a011f25db/3a3d3806d0b0e13f5db379577984af57


1 група: http://wikiwall.ru/wall/ecdcb282dde03dba535e4e1de9d4aa93/c8c51726f5dc50983127849157c734e4

2 група: http://wikiwall.ru/wall/9d22d7f746db337ac9d182ce3de9f7f7/5c96f7934325f525c02f331cf43d56fa

3 група: http://wikiwall.ru/wall/b526f39fd6e17ce88a598fd06e15a400/6369ac91a86d943eeb7bfc1e510c3219

Увага! Для наповнення портфоліо проекту інструментами для спільної роботи та спілкування можна використовувати такі сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Intel® Learning Studio (http://blog.iteach.com.ua/) Онлайн-платформа Intel® Learning Studio включає цілий ряд безкоштовних курсів професійної підготовки на базі ігор. Курси, які отримали назву «подорожі», дозволяють вчителям розвинути інтерес школярів до занять за допомогою ігрових методик.
WordPress (http://WordPress.com) Платформа для створення прекрасних веб-сайтів для бізнес-користувачів, професіоналів і блогерів.
Glogster (http://www.glogster.com) Glogster - дозволяє користувачам легко і швидко створювати безкоштовні інтерактивні постери плакати. Такі постери називаються Глоги (glogs). У них можна розміщувати текстові блоки, малюнки та фотографії вибираючи їх розміри і розміщення, закачувати музику і відео, вставляти посилання на зовнішні ресурси тощо.
Canva (https://www.canva.com/) Онлайн-конструктор, що дозволяє створювати презентації, плакати, документи та записи у соцмережах.
Dabbleboard (http://dabbleboard.com/) Інтерактивна дошка онлайн. DabbleBoard.com Инструкции для новичка
Eliademy (https://eliademy.com/ru/) Зручна хмарна платформа для навчання вашої команди, клієнтів і партнерів. Недолік системи - платна.
Realtime Board (https://realtimeboard.com/ru/) Онлайн-дошка в вашому браузері. Для освітян безкоштовна.

Завдання до лабораторної роботи № 4

Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу. Це сайти для створення і збереження дидактичних матеріалів, тестів, опитування тощо.

Інформаційні ресурси


Ігри


Завдання

Створення навчальних ігор у LearningApps
 1. Оберіть онлайновий сервіс та створіть навчальну гру для учнів (квест, пазли, головоломка, кросворд тощо). Опис сервісів для створення дидактичних матеріалів та ігор
 2. Переглянути веб-ресурси LearningApps та Study Stack. Обрати один сервіс і зареєструватися у ньому. (презентація сервісу).
 3. Переглянути приклад дидактичних матеріалів за адресою (http://www.studystack.com/flashcards-1236435).
 4. Дібрати матеріал для власних дидактичних карток з однієї теми (5-10 карток), наприклад (http://www.studystack.com/flashcards-1236435).
 5. Завантажити картки у ресурс. Посилання на матеріали розмістити у портфоліо власного проекту у Вікі-КДПУ.
Створення тестів засобами Google Форми або Майстер-Тест

Для створення тестових завдань можна використовувати різні ресурси. Напростіший інструмент для цього - це Google Форми.

 1. Переглянути приклад дидактичних матеріалів (тестів):.
 2. Дібрати матеріал для власних тестових завдань з однієї теми (5 тестових запитань), наприклад Тест: Інформація і ПК.
 3. Створити тест у ресурсі Google Форми. Посилання на тест розмістити у портфоліо власного проекту у Вікі-КДПУ. Підказка для отримання посилання
Створення анкети засобами Google Форми
 1. Переглянути приклади анкет та питальників: Опитування "Подорожі", Опитувальник, Анкета про парфуми та Опитування "Невербальне спілкування".
 2. Дібрати матеріал для власної анкети з проблем повязаних з проектом "Інформаційне суспільство" (5 запитань).
 3. Створити опитувальник у Google Диск Форми. Посилання розмістити у портфоліо власного проекту у Вікі-КДПУ.

Тест: ІКТ в освіті

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 5. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 6. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. – 72c. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
 7. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 8. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 9. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 10. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 11. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.

Допоміжна

 1. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 2. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 4. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 5. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 6. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.
 8. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. - Рига: Авотс, 1989. - 304 с.
 9. Бир C. Мозг фирмы. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 416 с. (перевод книги «Brain of the firm» by Stafford Beer).
 10. Красовский Ю. Д. Мир деловой игры: опыт обучения хозяйственных руководителей. - М.: Экономика, 1989. - 175 с.
 11. Майхнер Х.Е. Корпоративные тренинги. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 354 с.
 12. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 368 с.
 13. Шляхова Л.С., Яблокова Н.Б., Никифоренко А.Т. Методические указания к деловой игре «Выпуск». - Одесса, 1984.
 14. Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностные игры как возможная форма и метод внедрения АСУ // Второй научно-практический семинар по психологическому обеспечению АСУ Тезисы докладов. - М.: НИИ ОПП АПН СССР, 1982. - С. 26-29.
 15. Riceiardi F.M. Top Management Décision Simulation: the AMA Approach. - N.Y.: American Management Association, 1957. - 132 p.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 3. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 4. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iteach.com.ua/
 5. Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­ностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
 6. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 7. Лекція Теда Робінсона про творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ted.com/talks/lang/ru/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
 8. Эволюция Интернета
 9. Музей "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi"
 10. Онлайн-екскурсії у 50 музеях на сайті проекту Google Arts & Culture
 11. Interactive World History Atlas since 3000 BC
 12. Прискорений запис "Спостерігайте за зміною світу протягом майже трьох десятиліть супутникової фотографії"
 13. 30 познавательных сайтов, которые делают науку простой и понятной
 14. Фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
 15. Презентація "Google glasse"
 16. 100 бесплатных ресурсов для самостоятельного обучения онлайн. Весна 2017
 17. 8 полезных сервисов Google, о которых вы не знаете
 18. США подрывают свое образование, не вкладывая в учителей

Відео


Ресурси про безпеку в інтернеті

---