Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для магістрантів)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр

Bible-2690295 640.jpg

Напрям підготовки,спеціальність:

Фізико-математичний факультет

 • 014.04 Середня освіта (Математика)

Природничо-географічний факультет

 • 014.05 Середня освіта (Біологія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)

Факультет філології та журналістики

 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)


Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.


Автори курсу

Копотій Вікторія Володимирівна

Болілий Василь Олександрович


Учасники

Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (для магістрантів) 2017

Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів"

Опитування "Вивчення рівня задоволеності студентів електронними курсами"
Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція. E-learning

Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (навчальний посібник)

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі

Презентація "Види сучасних ІКТ в навчально виховному процесі"

Презентація "Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес"

Презентація "Використання ІКТ на уроках в сучасній школі"

Морзе Н. В., Буйницька А. П. "КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ"

Навички 21 століття

Презентация "Инструментарий преподавателя, что нужно сделать, прежде чем выходить в аудиторию"

Микро-обучение

8 главных трендов e-learning

Основы разработки электронных образовательных ресурсов

Cтандарт SCORM - что это и зачем он нужен?

Вызов классике: новые форматы - угроза или дополнительные возможности.

Морзе Н.В. Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (Презентація)


Освітні проекти в Україні


Ресурси про безпеку в інтернеті


Завдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

Навчальний проект "Глобальні проблеми сучасності"

Глобальні проблеми сучасності.png

Презентація проекту "Глобальні проблеми сучасності"


На сучасному етапі розвитку цивілізації як ніколи гостро постали питання, без вирішення яких неможливий подальший поступальний рух людства по шляху економічного прогресу. Незважаючи на те, що економіка є лише частиною загальнолюдської діяльності, від її розвитку в XXI ст. в більшій мірі залежать проблеми безпеки і збереження миру, природне середовище і середовище проживання людини, а також моральні, релігійні та філософські цінності.

Глобальні проблеми - невідповідності між найбільш значущими планетарними потребами і можливістю їх задоволення спільними зусиллями людства в певний період часу.

Глобальні проблеми людства - це проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і вимагають для свого рішення спільних зусиль усіх держав світу.

У сучасних умовах до глобальних проблем відносяться:

 • проблема бідності;
 • продовольча проблема;
 • енергетична проблема;
 • проблема екології і сталого розвитку;
 • демографічна проблема;
 • проблема розвитку людського потенціалу;
 • проблема забезпечення людської безпеки;
 • проблема освоєння Світового океану;
 • освоєння космічного простору;
 • вивчення будови Землі;
 • керування погодою і кліматом.

Завдання для участі у навчальному проекті "Глобальні проблеми сучасності"

У процесі вивчення курсу студент проводить дослідження у рамках проекту “Глобальні проблеми сучасності” і публікує результати у різноманітних веб-ресурсах:

 1. Продумати тему для власного дослідження, яке буде проводиться у рамках навчального проекту “Глобальні проблеми сучасності”.
 2. Створити і заповнити вікі-статтю до проекту "Глобальні проблеми сучасності" (на Вікі-КДПУ) за допомогою вікі-шаблона Шаблон:Стаття проекту "Глобальні проблеми сучасності".
 3. Дібрати із наукометричних баз 5 наукових публікацій (статей або монографій) до списку інформаційних джерел власної статті до проекту “Глобальні проблеми сучасності”.
 4. Створити текстовий документ Опис проблеми дослідження за (Шаблон опису дослідження). Посилання на документ розмістити у власній сторінці до проекту.
 5. Створити календар проведення дослідження у Google Календар.
 6. Створити блог, у якому опублікувати результати власного дослідження, розмістити посилання на документи та матеріали (Blogger, WordPress тощо).
 7. Підготувати макет для майбутньої стінгазети або постеру із результатами дослідження (WikiWall,Linoit тощо).
 8. Розробити тест (до 10 тестових завдань) для перевірки знань із теми дослідження використовуючи один із ресурсів: Майстер-Тест, Google Форма, Moodle-КДПУ, Вікі Тести тощо.
 9. Підготувати опитувальник або анкету (до 5 запитань) для визначення суспільної думки (Google Форма).
 10. Створити пізнавальну гру для ознайомлення студентів із проблемою дослідження або для перевірки знань з теми (Study Stack, Gamestar Mechanic тощо).
 11. Для ознайомлення інших студентів із результатами дослідження підготувати "Публікацію" (буклет, брошюра, інфографіка тощо) засобами http://canva.com.
 12. Навчальний проект "Глобальні проблеми сучасності" передбачає проведення публічного захисту, до якого необхідно підготувати мультимедійну презентацію (4-8 слайдів) власного дослідження і опублікувати посилання неї (GoogleДиск, Slideshare, Prezi тощо).

Шкала оцінюванняЗавдання до теми "Технології Вікі-Вікі"

Служба Вікі-КДПУ. Технології Вікі-Вікі у навчальному процесі. Вікі-курси. Вікі-проекти

WikiKSPU.png

ВікіВікі (wikiwiki – походить з гавайської «швидко-швидко») – це гіпертекстове середовище, яке відносять до сервісів Веб 2.0, колекція взаємопов’язаних між собою текстових сторінок, до яких кожний зареєстрований користувач інтернету може вносити свої зміни (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку. Середовище ВікіВікі має переваги над іншими веб-ресурсами: можливість багатократно правити текст; облік змін, що були внесені до змісту сторінки, та можливість повернутися до попередньої версії; сторінка обговорень до кожної статті, де відвідувач може залишити свої коментарі.

Вікіпедія – це відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, що побудована на Вікі-технології. Ця технологія дозволяє кожному користувачеві Інтернету вносити свої зміни до змісту будь-якої сторінки (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку (наприклад, для поняття, яке ще не визначене). Англомовна Вікіпедія – це найбільш повна енциклопедія у світі, що охоплює усі галузі знання. Вікіпедія є дуже динамічним проектом, щодня тисячі статей змінюються мільйонами користувачів по всьому світу, забезпечуючи виключну актуальність інформаційного змісту цієї енциклопедії.

Інструменти Вікі-середовища застосовуються з різною метою: як персональний інформаційний менеджер; як засіб організації спільної роботи над колективними проектами; як колективна електронна дошка, на якій може писати ціла група; як база даних – сховище колективного досвіду. Також середовище Вікі-Вікі широко використовують у дистанційній формі навчання, для організації позакласної й позашкільної роботи зі школярами, створюють на цій платформі енциклопедії, посібники, підручники тощо.

Отсканированный документ-3.jpg

У Кіровоградському державному педагогічному університеті теж функціонує вікі-сайт Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua), для реалізації якого була обрана платформа на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу для:

 • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів;
 • опанування нових інформаційних технологій;
 • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності.


Інформаційні ресурси

 1. Болілий В.О. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / Болілий В.О., Копотій В.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 2. Болілий В.О. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник / Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 3. Болілий В.О. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька; за заг. ред. Н.В. Морзе]; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 12-29. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 151-158


Завдання

 1. Переглянути Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для магістрантів).
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-КДПУ. Для цього введіть логін і пароль.
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Заповніть власну сторінку за шаблоном {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}. Надалі можна буде наповнювати цю сторінку іншими посиланнями на Ваші роботи.
 5. Вставте внутрішнє посилання на власну сторінку користувача на сторінку Сторінка координування курсу "ІКТ в освіті" (для магістрантів) 2017. Приклад посилання [[Користувач:1068903| Бодня Людмила Володимирівна]]. Зверніть увагу, що назва власної сторінки користувача складається з службового слова Користувач: та Імені користувача (логіна) у системі Вікі-КДПУ.
 6. На власній сторінці користувача у розділі Про себе створити внутрішнє посилання на сторінку своєї групи, а у розділі Навчальні курси та Проекти в яких беру участь – на сторінку нашого курсу Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для магістрантів).
 7. На власній сторінці користувача у розділі Мої роботи створити внутрішнє посилання на нову статтю. У назві статті вказати прізвище та ім'я виконавця. Наприклад, Стаття до проекту "Глобальні проблеми сучасності" (Прізвище, Ім'я). Заповнити нову статтю за шаблоном Шаблон:Стаття проекту "Глобальні проблеми сучасності".
 8. Дібрати тему для власної статті до проекту "Глобальні проблеми сучасності".

Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-КДПУ.Завдання до теми "Наукометричні бази даних"

Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі міра значущості наукової роботи якого-небудь ученого або наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або прізвище автора в інших джерелах. Однак для точного визначення значущості наукових праць важливо не тільки кількість посилань на них, але й якість цих посилань.

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, заснована на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Тобто вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h раз кожна. Наприклад, учений має індекс Гірша рівний 5, якщо ним було опубліковано щонайменше 5 робіт, кожна з яких була процитована 5 і більше разів. Показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Гіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія.

Визначитись з журналом для публікації, можна за допомогою імпакт-фактора. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Імпакт-фактор - формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Він показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу.


Google Scholar (або Google Академія) - є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах чи зберігаються в репозиторіях, або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених. В результаті пошуку формується список, в якому джерела (статті, книги, дисертації) розташовані залежно від місця публікації, ким створений документ, по частоті цитування і як недавно був процитований документ. Пошукова система Google Scholar повідомляє користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають позначки [PDF]. Google Scholar містить відомості не лише про онлайнові, але і про друкарські статті. У списку результатів пошуку офлайнові статті мають позначку [Citation]. За гіперпосиланням «Cited by ..» можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.


Інформаційні ресурси


Завдання

 1. Переглянути веб-ресурс Google Scholar(завантажити зі сторіноки сервісів Google).
 2. Знайти 5 наукових публікацій (статей або монографій) до списку інформаційних джерел власної статті до проекту “Глобальні проблеми сучасності”.
 3. Знайти у Google Scholar профілі 2 відомих вчених (наприклад, Морзе Н.В., Садовий М.І.) або своїх викладачів, наприклад, Копотій В.В. На власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ указати "Індекси бібліографічних посилань".


Завдання до теми "Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі"

Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Сервіси Google. Хмарка-КДПУ

Теоретичний матеріал


Календар Google - безкоштовна відкрита інтерактивна служба "Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести справи в порядок.

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.

Отсканированный документ-5.jpg

До 2014 року для збереження та обміну файлами в університеті користувалися хмарними сервісами Диск Google, iCloud, Dropbox тощо. Із вересня 2014 року на веб-сервері КДПУ розпочав свою роботу власний хмарний сервіс «Хмарка-КДПУ» (https://owncloud.kspu.kr.ua) на вільно розповсюджуваній платформі OwnCloud. Хмарне сховище надало інструменти для збереження, публікації й обміну інформаційними ресурсами із гнучкими налаштуваннями доступу через інтернет без ризику неправомірного втручання. Хмарка-КДПУ використовується для публікації навчально-методичних матеріалів у текстових форматах (PDF, DOC або ODF), аудіо- і відео-файлів на сторінках вікі-курсів у вигляді URL-посилань.


Інформаційні ресурси

 1. Болілий В.О. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник / Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 2. Болілий В.О. Хмарне сховище навчального закладу на базі ВПЗ Owncloud / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Матеріали VІI-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Free and Open Source Software», Харків, 24-27 листопада 2015 р. – Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2015. – С. 74.
 3. 15 невероятно полезных сервисов Google, о которых вы и не подозревали
 4. Алексей Каптерев "Смерть от Power Point (и как от нее спастись)"
 5. Алексей Каптерев "Почему презентации так трудно делать"
 6. Як оформити презентаціюЗавдання

 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Google Календар (https://www.google.com/calendar), завантажити зі сторінки Google.
 3. Налаштувати відправлення нагадувань на електронну пошту та мобільний телефон.
 4. Створити новий календар План роботи у проекті "Глобальні проблеми сучасності" та налаштувати вільний доступ для усіх користувачів. Наприклад, Календарь сетевого проекта "25-й кадр. Миф или реальность" за грудень 2007 року.
 5. Переглянути веб-ресурс Диск Google.
 6. Створити текстовий документ Опис проблеми дослідження за шаблоном (Шаблон опису дослідження). Посилання на документ розмістити у власній сторінці до проекту.
 7. Під час заняття створити колективну презентацію, у якій описати свою проблему дослідження.

1 група: https://docs.google.com/presentation/d/1S8aBoNGj7jVRxY1GCUBw_K-yIKXcziyh3-zhSX6dzbc/edit?usp=sharing

2 група: https://docs.google.com/presentation/d/1qIcrGo6R0dU8E2NjR_M6ROCaaOt3hraP9Py7J8YdYJM/edit?usp=sharing


Завдання до теми "Засоби комунікації та співпраці"

Засоби комунікації та співпраці. Блоги. Вебінари. Стінгазети

Блоги

Блог - (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно добавляються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоги розрізняють:

 • за тематикою: персональні (особисті) та тематичні блоги.
 • за типом змісту: фотоблог, підкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли.
 • моблог «мобильный блог» - оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного трелефону або КПК.

Учасники можуть виконувати наступні дії:

 • писати власні повідомлення (пости);
 • читати повідомлення опубліковані іншими авторами;
 • коментувати повідомлення інших авторів; відповідати на коментарі;
 • зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань тощо.

Інформаційні ресурси

Освітні блоги на Blogger


Стінгазети або Whiteboard


Серед величезного різноманіття сервісів Веб 2.0 окреме місце займають сервіси, створені за технологією Whiteboard.

У сервісах типу Whiteboard можна в on-line режимі друкувати і редагувати текст, коментувати, малювати, вбудовувати відео. На уроці до звичайної дошки можна запросити кількох учнів, і в сервісах Whiteboard з одним і тим же документом можна працювати спільно. Як вихідний документ сервіс найчастіше використовує білий екран (біла дошка), який наповнюється матеріалом у ході роботи. Всі ці сервіси часто називають інтерактивними on-line дошками.

Інформаційні ресурси


Вебінари


Google Hangouts (Google Hangouts on Air) - Завдяки функції Hangouts можна обмінюватися повідомленнями та спілкуватись у відеочаті з однією людиною або з цілою групою.

Інформаційні ресурси


Завдання

Блоги

 1. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 2. Прочитати блог викладача (http://infsusp.blogspot.com). Написати до даного посту розгорнутий коментар (5-10 речень) і обов'язково підписатися (щоб викладач міг перевірити).
 3. Створити блог для власного навчального дослідження, у якому розмістити: стислий опис проблеми, посилання на презентацію та інші дидактичні й методичні матеріали. У блозі повинно бути не менше 3-х дописів із посиланнями та ілюстраціями (бажано відеоматеріалами).

Веб-конференції та вебінари

 1. Переглянути записи вебінарів на сайті Вебінари КДПУ:
 2. На сайті Вебінари КДПУ зайти в "Особистий кабінет".
 3. У меню вибрати пункт "Вебінари" і зайти на вебінар Вебінар "ІКТ в освіті".
 4. Прийняти участь у проведенні вебінару на занятті.

Стінгазети або Whiteboard

 1. Оберіть сервіс для спільної роботи (WikiWall, Linoit).
 2. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру або іншого документу.
 3. Розмістіть посилання у власній статті до проекту.
 4. Під час заняття створити колективну стінгазету про переваги використання ІКТ під час дослідження.
Social-media-1679307 960 720.jpg

1 група: http://wikiwall.ru/wall/bcb5c5433867ff7c854d9226105bf39a/0a67cfdf321aab45ae9f3bd15bceaa8d

2 група: http://wikiwall.ru/wall/f92dd5d720417a6c0d46fe3eee9512cb/261debe1234018056fba07ab5376f9b3Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів


Увага! Для наповнення портфоліо проекту інструментами для спільної роботи та спілкування можна використовувати такі сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Intel® Learning Studio (http://blog.iteach.com.ua/) Онлайн-платформа Intel® Learning Studio включає цілий ряд безкоштовних курсів професійної підготовки на базі ігор. Курси, які отримали назву «подорожі», дозволяють вчителям розвинути інтерес школярів до занять за допомогою ігрових методик.
WordPress (http://WordPress.com) Платформа для створення прекрасних веб-сайтів для бізнес-користувачів, професіоналів і блогерів.
Glogster (http://www.glogster.com) Glogster - дозволяє користувачам легко і швидко створювати безкоштовні інтерактивні постери плакати. Такі постери називаються Глоги (glogs). У них можна розміщувати текстові блоки, малюнки та фотографії вибираючи їх розміри і розміщення, закачувати музику і відео, вставляти посилання на зовнішні ресурси тощо.
Dabbleboard (http://dabbleboard.com/) Інтерактивна дошка онлайн. DabbleBoard.com Инструкции для новичка
Eliademy (https://eliademy.com/ru/) Зручна хмарна платформа для навчання вашої команди, клієнтів і партнерів. Недолік системи - платна.
Realtime Board (https://realtimeboard.com/ru/) Онлайн-дошка в вашому браузері. Для освітян безкоштовна.Завдання до теми "Перевірка унікальності тексту"

483e7a5b-113a-4558-be4a-c50f79450ab8.jpg

Перевірка унікальності тексту

На сьогоднішній день сервісів для встановлення автентичності тексту небагато і більшість з них знаходяться на стадії альфа- або бетта-тестування. Тому при доборі серед таких систем для дослідження керувалися міркуваннями: обов’язкова підтримка української та російської мов, вільний доступ, можливість безоплатної роботи.

Серед онлайнових засобів рекомендовані такі Інтернет-ресурси:

 • Антиплагиат ВУЗ (http://antiplagiatvuz-ru.ru/);
 • Антіплагіат (www.antiplagiat.ru);
 • Text.ru;
 • FindCopy (findcopy.ru);
 • Mira tools (miratools.ru).

 • DupliChecker
 • PaperRater
 • Plagiarisma.net
 • PlagiarismChecker
 • Plagium,
 • PlagTracker
 • SeeSources
 • PlagScan
 • Plagiarism Detector
 • Защита уникальности контента
 • FindCopy (Miratools)
 • Grammarly
 • Docoloc
 • Plagiatsearch
 • Distortion
 • Істіо (istio.com)


Серед оффлайнових засобів були обрані такі програми:

 • eTXT Антиплагиат (www.etxt.ru/antiplagiat/);
 • Advego Plagiatus (advego.ru);
 • Double Content Finder (TextBroker.ru).
YUpwGqT5JFQ.jpg

Інформаційні ресурси


Завдання

Стаття

 1. Обреріть три системи перевірки на плагіат.
 2. Доберіть 3 довільних статті із теми дослідження та рекомендовану перевірте їх на плагіат.
 3. Результати перевірки внесіть у звіт на Google Диск, який оформлений за зразком.
 4. Зробіть висновки. Посилання на звіт розмістити у власній статті до проекту.

Завдання до теми "Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів"

Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів. Презентації. Публікації. Журнал оцінок. Стрічка часу. Схеми і діаграми. Опитування. Інфографіка

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу. Це сайти для створення і збереження дидактичних матеріалів, тестів, опитування тощо.

Інформаційні ресурси

Завдання

Опитування у Google Форми

 1. Переглянути приклади анкет і питальників: Опитування "Подорожі", Опитувальник, Анкета про парфуми та Опитування "Невербальне спілкування".
 2. Дібрати матеріал для власної анкети з проблеми дослідження (до 5 запитань).
 3. Створити опитувальник у Google Форми. Посилання розмістити у власній статті до проекту "Глобальні проблеми сучасності".


Canva і Prezi

Для представлення своїх результатів роботи у проекті "Глобальні проблеми сучасності" підготуйте:

 1. у Prezi.com мультимедійну презентацію (4-8 слайдів) і посилання розмістіть у власній статті до проекту;
 2. у Canva.com публікацію (буклет, флаер, брошуру, інфографіку тощо) і посилання розмістіть у власній статті до проекту.Увага! Для збереження та публікації матеріалів проекту можна використовувати й інші сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Презентації Українською (http://svitppt.com.ua) Соціальний сервіс, що дозволяє створювати та завантажувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.
Slideshare (http://www.slideshare.net) Соціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з вашого комп'ютера (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Інструкція по роботі з сервісом http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/prezi-9700113
Prezi (http://prezi.com) Веб-сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні презентації із нелінійною структурою. Інструкції для користувача можна знайти на сайті http://oPrezi.ru
Canva (https://www.canva.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко створювати на базі вбудованих макетів буклети, інфографіку, електронні книги, документи, презентації й інформаційні бюлетні, а потім їх публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати.
Calameo (http://ru.calameo.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше.
YouTube (http://www.youtube.com) Соціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.

На сервісі використовують мітки-категорії. У відповідності до присвоєних міток окремі відеозаписи можуть об‘єднуватися в тематичні „телевізійні канали”. Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів у форматах .WMV, .AVI, .MOV, и .MPG .

КаляМаля (http://kalyamalya.ru) Сервіс для публікації дитячих малюнків.
БобрДобр (http://bobrdobr.ru) Сервіс для роботи з обраними закладками в Інтернеті. Він дає можливість користувачам зберігати й систематизувати посилання на сайти, ділитися й обмінюватися ними із друзями й знайомими, створювати співтовариства за темами й інтересами, збирати в рамках цих співтовариств посилання, разом з іншими учасниками. Зберігання закладок на BobrDobr.ru дає можливість зручного доступу до них з будь-якого комп'ютера з будь-якої частини світу.

Завдання до теми "Електронне тестування"

Сервіси для електронного тестування

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу, а саме для створення, збереження і проведення тестів.

Test items.pdf


Інформаційні ресурси


Завдання

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95tuUm9wKLlqdXnxQ_F2PlUiHPweAT9H8Xi9FvlD9222vzw/viewform?usp=sf_link

Майстер-Тест

 1. Переглянути веб-ресурс Майстер-Тест. Зареєструватися у даному ресурсі.
 2. Переглянути приклад дидактичних матеріалів (тестів) за адресою Тест: Інформація і ПК.
 3. Дібрати матеріал для власних тестових завдань з теми дослідження (10 тестових запитань), наприклад Тест: Інформація і ПК.
 4. Створити тест у ресурсі Майстер-Тест. Посилання на тест розмістити у власній статті до проекту. Підказка для отримання посилання

Завдання до теми "Ігри у навчанні"

Створення навчальних ігор у LearningApps

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу, а саме для створення, збереження і проведення ігор.

Завдання

 1. Оберіть онлайновий сервіс та створіть навчальну гру для учнів (квест, пазли, головоломка, кросворд тощо). Опис сервісів для створення дидактичних матеріалів та ігор
 2. Переглянути веб-ресурси LearningApps та Study Stack. Обрати один сервіс і зареєструватися у ньому. (презентація сервісу).
 3. Переглянути приклад дидактичних матеріалів за адресою (http://www.studystack.com/flashcards-1236435).
 4. Дібрати матеріал для власних дидактичних карток з однієї теми (5-10 карток), наприклад (http://www.studystack.com/flashcards-1236435).
 5. Завантажити картки у ресурс. Посилання на матеріали розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.

Завдання до теми "Дистанційна освіта"

Дистанційна освіта. LMS MOODLE. Moodle-КДПУ

MoodleКДПУ.png

Інформаційні ресурси

 1. Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)
 2. П.І. Андронатій, В.О. Болілий, С.О. Шлянчак. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 68 с.
 3. Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466)
 4. Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518)
 5. Офіційний сайт Moodle
 6. Українська термінологія Moodle
 7. Ресурс української спільноти користувачів Moodle
 8. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle
 9. Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle
 10. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 1.9
 11. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5
 12. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання
 13. 33 онлайн-ресурса для бесплатного дистанционного образования
 14. Анкета оценки эффективности программы обучения
 15. Дистанційна академія
 16. Сервіси для створення власних курсів
 17. Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК)
 18. Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008
 19. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов Лебедева, 2010
 20. Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle
 21. МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ


Завдання

 1. Перейти на сайт Moodle КДПУ. Авторизуйтесь з допомогою логіна і пароля.
 2. Уведіть діючу електронну пошту у відповідне поле профілю, отримайте підтвердження та активуйте його.
 3. Перейдіть у розділ "Мої курси" в курс "Ознайомлення з можливостями Moodle".
 4. Виконайте усі завдання цього курсу.

[Підсумковий тест до курсу]

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 6. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 7. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 9. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 10. Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю.Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник / Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. / –Вінниця, ТОВ «Планер». -2011. –220 с.
 11. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 12. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 13. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 14. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 15. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 2. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 4. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 5. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 6. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 3. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 4. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 5. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185
 6. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iteach.com.ua/
 7. Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­ностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
 8. Сервіси для збереження закладок [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bobrdobr.ru/ БобрДобр, https://www.google.com.ua/bookmarks Закладки Google
 9. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 10. Лекція Теда Робінсона про творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ted.com/talks/lang/ru/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
 11. Документальний фільм "Google и всемирный мозг" (История самого амбициозного проекта, когда-либо задуманного в интернете, и людей, пытавшихся помешать его осуществлению)
 12. Документальний фільм "Взгляд изнутри: Гугл"
 13. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Битва браузеров"
 14. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Google"
 15. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Власть народу"
 16. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. eBay & Amazon"
 17. Документальний фільм "О, Интернет! Грезы цифрового мира" (2016)


---