Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в галузі права"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі права


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Напрям підготовки,спеціальність:

Факультет історії та права
Автор курсу

Копотій Вікторія Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017

Вхідне опитування
Зміст курсу

Лекція 1. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства

 1. Поняття інформаційного суспільства. Історія виникнення терміну «інформаційне суспільство».
 2. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства.
 3. Ринок інформаційних продуктів.
 4. Україна і глобальне інформаційне суспільство.

Інформаційні ресурси

 • Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства (м. Окінава 22 липня 2000 р.). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163
 • Декларація принципів побудови інформаційного суспільства (м. Женева 12 грудня 2003 р.). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c57
 • Кузнєцов П.У. Інформаційні технології в юридичній діяльності: підручник для академічного бакалаврату / під заг. ред. П.У. Кузнєцова. - 3-е вид., перероб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 445 с. – Режим доступу: http://stud.com.ua/34510/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_yuridichniy_diyalnosti
 • Чугунов А.В. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. — 98 с. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57377

Лекція 2. Інформаційне суспільство, держава і ми: можливості, обов’язки, права, перспективи

 1. Інформатизація адміністративної діяльності, всесвітній досвід.
 2. Проблеми розвитку мережевого суспільства та мережених спільнот.
 3. Регламентація діяльності в мережі на державному рівні, захист прав користувачів.
 4. Стратегія розвитку інформаційного суспільства.
 5. Сучасне українське інформаційне суспільство.

Інформаційні ресурси

 • Кузнєцов П.У. Інформаційні технології в юридичній діяльності: підручник для академічного бакалаврату / під заг. ред. П.У. Кузнєцова. - 3-е вид., перероб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 445 с. – Режим доступу: http://stud.com.ua/34510/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_yuridichniy_diyalnosti
 • Чугунов А.В. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. — 98 с. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57377

Завдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

Шановні студенти! Під час вивчення цього курсу результати виконання завдань потрібно публікувати на Вікі-КДПУ. Якщо Ви вважаєте, що матеріали містять особисту інформацію, і не бажаєте її оприлюднювати, то можна результати виконання завдань скласти особисто викладачу.


Навчальний проект "Інформаційне суспільство"

Основна мета навчального проекту "Інформаційне суспільство" визначитися як сучасному студенту підготуватися до життя та професійної діяльності в інформаційному суспільстві.

У проекті й ставляться питання:

 • Що таке «інформаційне суспільство»? Які його характерні риси?
 • В чому полягає інформаційна криза суспільства? Які шляхи його подолання?
 • Що таке «інформаційна культура»? Як вона співвідноситься із загальнолюдською культурою?
 • Які позитивні і негативні наслідки інформатизації?
 • Які перспективи входження України у глобальне інформаційне суспільство?
 • Який рівень інформаційних послуг у вашому соціумі? Які прояви інформаційної нерівності?
 • Навіщо потрібні законодавчі акти в інформаційній сфері?
 • Як забезпечити інформаційну безпеку особи?
 • В чому причини інформаційних війн?


Завдання для участі у навчальному проекті "Інформаційне суспільство"

У процесі вивчення курсу студент проводить дослідження у рамках проекту "Інформаційне суспільство" і публікує результати у різноманітних веб-ресурсах:

 1. Продумати тему для власного дослідження, яке буде проводиться у рамках навчального проекту "Інформаційне суспільство".
 2. Створити текстовий документ Проект "Інформаційне суспільство" за (Шаблон опису). Посилання на документ розмістити на сторінці координування курсу.
 3. Створити календар проведення дослідження у Google Календар.
 4. Підготувати опитувальник або анкету (до 5 запитань) для визначення суспільної думки (Google Форма).
 5. Створити блог або власний сайт, у якому опублікувати результати власного дослідження, розмістити посилання на документи та матеріали (Blogger).
 6. Перевірити матеріали дослідження на плагіат.
 7. Матеріали дослідження оформити у вигляді текстового документу із змістом списком літератури, які створені автоматично.
Завдання до теми "Технології Вікі-Вікі"

Служба Вікі-КДПУ

WikiKSPU.png

ВікіВікі (wikiwiki – походить з гавайської «швидко-швидко») – це гіпертекстове середовище, яке відносять до сервісів Веб 2.0, колекція взаємопов’язаних між собою текстових сторінок, до яких кожний зареєстрований користувач інтернету може вносити свої зміни (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку. Середовище ВікіВікі має переваги над іншими веб-ресурсами: можливість багатократно правити текст; облік змін, що були внесені до змісту сторінки, та можливість повернутися до попередньої версії; сторінка обговорень до кожної статті, де відвідувач може залишити свої коментарі.

Вікіпедія – це відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, що побудована на Вікі-технології. Ця технологія дозволяє кожному користувачеві Інтернету вносити свої зміни до змісту будь-якої сторінки (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку (наприклад, для поняття, яке ще не визначене). Англомовна Вікіпедія – це найбільш повна енциклопедія у світі, що охоплює усі галузі знання. Вікіпедія є дуже динамічним проектом, щодня тисячі статей змінюються мільйонами користувачів по всьому світу, забезпечуючи виключну актуальність інформаційного змісту цієї енциклопедії.

Інструменти Вікі-середовища застосовуються з різною метою: як персональний інформаційний менеджер; як засіб організації спільної роботи над колективними проектами; як колективна електронна дошка, на якій може писати ціла група; як база даних – сховище колективного досвіду. Також середовище Вікі-Вікі широко використовують у дистанційній формі навчання, для організації позакласної й позашкільної роботи зі школярами, створюють на цій платформі енциклопедії, посібники, підручники тощо.

Отсканированный документ-3.jpg

У Кіровоградському державному педагогічному університеті теж функціонує вікі-сайт Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua), для реалізації якого була обрана платформа на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу для:

 • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів;
 • опанування нових інформаційних технологій;
 • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності.


Інформаційні ресурси

 1. Болілий В.О. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник / Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 2. Болілий В.О. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька; за заг. ред. Н.В. Морзе]; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 12-29. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 3. Болілий В.О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 151-158


Завдання

 1. Переглянути Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в галузі права"для 4-го курсу (викладач В.В. Копотій) .
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-КДПУ. Для цього введіть логін і пароль.
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. На сторінці Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017 впишіть свої дані.

Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-КДПУ.


Завдання до теми "Хмарні технології"

Сервіси Google. Хмарка-КДПУ

Теоретичний матеріал


Календар Google - безкоштовна відкрита інтерактивна служба "Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести справи в порядок.

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.

Отсканированный документ-5.jpg

До 2014 року для збереження та обміну файлами в університеті користувалися хмарними сервісами Диск Google, iCloud, Dropbox тощо. Із вересня 2014 року на веб-сервері КДПУ розпочав свою роботу власний хмарний сервіс «Хмарка-КДПУ» (https://owncloud.kspu.kr.ua) на вільно розповсюджуваній платформі OwnCloud. Хмарне сховище надало інструменти для збереження, публікації й обміну інформаційними ресурсами із гнучкими налаштуваннями доступу через інтернет без ризику неправомірного втручання. Хмарка-КДПУ використовується для публікації навчально-методичних матеріалів у текстових форматах (PDF, DOC або ODF), аудіо- і відео-файлів на сторінках вікі-курсів у вигляді URL-посилань.


Інформаційні ресурсиЗавдання

За результатами роботи студентів у проекті “Інформаційне суспільство” проводиться віртуальна конференція “Моє життя в інформаційному суспільстві” 6-10 листопада 2017 року. Приймати участь мають усі студенти групи. Календар Google будемо використовувати для планування конференції.

 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Google Календар (https://www.google.com/calendar), завантажити зі сторінки Google.
 3. Налаштувати відправлення нагадувань на електронну пошту.
 4. Створити розклад роботи конференції "Моє життя в інформаційному суспільстві" з 6.11.17 по 10.11.17 (розклад див. [1]). До розкладу конференції налаштувати вільний доступ для усіх користувачів.
 5. Внести у розклад віртуальну конференцію, що повинна відбутися у наступному році з 3.11.18 по 8.11.18.
 6. Створити подію: консультація з викладачем перед публікацією матеріалів для конференції 25.10.2017 о 14.20 в ауд. 20.
 7. Створити подію: телефонний дзвінок викладачу на понеділок 30.10.2017 о 14.00 год. Укажіть, що розмова повинна стосуватися розкладу конференції й тривати 6 хвилин. Запишіть коротко текст розмови, або план, за яким потрібно провести розмову.
 8. Посилання на власний календар розмістити на Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017 у Вікі-КДПУ.
 9. Створити Диск Google текстовий документ Заявка, в якому набрати та відформатувати таблицю за зразком ([2]). Посилання на документ розмістити на Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017 у Вікі-КДПУ.
 10. Переглянути приклади анкет і питальників: Опитування "Подорожі", Опитувальник, Анкета про парфуми та Опитування "Невербальне спілкування".
 11. Дібрати матеріал для власної анкети з проблеми дослідження (до 5 запитань).
 12. Створити опитувальник у Google Форми. Посилання розмістити на Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017.
 13. Під час заняття створити колективну презентацію, на одному із слайдів якої описати свою проблему дослідження.

https://docs.google.com/presentation/d/1tQaLrICckzjpWnXCXzvao7fSLwY01rG0IfL6liACCu8/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/presentation/d/1QgkDdUYAUoWJxKdYqMeMs_2Nxi1YhWb7isA56XWZYPE/edit?usp=sharing


Завдання до теми "Перевірка унікальності тексту"

483e7a5b-113a-4558-be4a-c50f79450ab8.jpg

Перевірка унікальності тексту

На сьогоднішній день сервісів для встановлення автентичності тексту небагато і більшість з них знаходяться на стадії альфа- або бетта-тестування. Тому при доборі серед таких систем для дослідження керувалися міркуваннями: обов’язкова підтримка української та російської мов, вільний доступ, можливість безоплатної роботи.

Серед онлайнових засобів рекомендовані такі Інтернет-ресурси:

 • Антиплагиат ВУЗ (http://antiplagiatvuz-ru.ru/);
 • Антіплагіат (www.antiplagiat.ru);
 • Text.ru;
 • FindCopy (findcopy.ru);
 • Mira tools (miratools.ru).

 • DupliChecker
 • PaperRater
 • Plagiarisma.net
 • PlagiarismChecker
 • Plagium,
 • PlagTracker
 • SeeSources
 • PlagScan
 • Plagiarism Detector
 • Защита уникальности контента
 • FindCopy (Miratools)
 • Grammarly
 • Docoloc
 • Plagiatsearch
 • Distortion
 • Істіо (istio.com)


Серед оффлайнових засобів були обрані такі програми:

 • eTXT Антиплагиат (www.etxt.ru/antiplagiat/);
 • Advego Plagiatus (advego.ru);
 • Double Content Finder (TextBroker.ru).
YUpwGqT5JFQ.jpg

Інформаційні ресурси


Завдання

Стаття

 1. Обреріть три системи перевірки на плагіат.
 2. Доберіть 3 довільних статті із теми дослідження та рекомендовану перевірте їх на плагіат.
 3. Результати перевірки внесіть у звіт на Google Диск, який оформлений за зразком.
 4. Зробіть висновки. Посилання на звіт розмістити у Сторінка координування курсу "ІКТ в галузі права" (для 4-го курсу) 2017.
Завдання до теми "Блоги"

Блог у Blogger

Блоги

Блог - (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно добавляються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоги розрізняють:

 • за тематикою: персональні (особисті) та тематичні блоги.
 • за типом змісту: фотоблог, підкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли.
 • моблог «мобильный блог» - оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного трелефону або КПК.

Учасники можуть виконувати наступні дії:

 • писати власні повідомлення (пости);
 • читати повідомлення опубліковані іншими авторами;
 • коментувати повідомлення інших авторів; відповідати на коментарі;
 • зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань тощо.

Інформаційні ресурси

Завдання

 1. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо.
 2. Прочитати блог викладача (http://infsusp.blogspot.com). Написати до даного посту розгорнутий коментар (5-10 речень) і обов'язково підписатися (щоб викладач міг перевірити).
 3. Створити блог для власного дослідження, у якому розмістити: стислий опис проблеми, посилання на презентацію та інші матеріали. У блозі повинно бути не менше 3-х дописів із посиланнями та ілюстраціями (бажано відеоматеріалами).

Завдання до теми "Обробка великих документів засобами текстового процесора Libre Office Writer"

Обробка великих документів засобами текстового процесора Libre Office Writer

Завдання

 1. Підготувати чорновий варіант курсової роботи в електронному вигляді.
 2. При форматуванні цього документу повинні використовуватися вбудовані стилі (Заголовок 1 …). Налаштувати стилі Заголовок 1, Заголовок 2 та Заголовок 3.
 3. Зміст курсової роботи сформувати автоматично.
 4. До бази даних бібліографії додати 5 різних джерел.
 5. У тексті курсової роботи створити 5 посилань на відповідні джерела із бази даних бібліографії та у кінці документу згенерувати список бібліографії.
 6. Текстовий файл із курсовою роботою завантажити у Google Диск, посилання на нього розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.

Тест: ІКТ в галузі права

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Співаковський О.В., Шерман М.І., Стратонов В.М., Лапінський В.В. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс: [навчальний посібник]. – Херсон: ХДУ, 2012. – 220с. – Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%87%20%D0%92%20%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.pdf?id=8a6dc117-a221-4c8a-bed0-cb27cb73159d
 2. Кузнєцов П.У. Інформаційні технології в юридичній діяльності: підручник для академічного бакалаврату / під заг. ред. П.У. Кузнєцова. - 3-е вид., перероб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 445 с. – Режим доступу: http://stud.com.ua/34510/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_yuridichniy_diyalnosti
 3. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності: Навч. посіб./ В.Г.Іванов, С.М.Іванов, В.В.Карасюк та ін.; За заг. ред. В.Г.Іванова. – Х.: Право, 2010. – 240с.– Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/IVANOV_2010.pdf
 4. Елькін В.Д. Правова інформатика: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / під ред. В.Д. Елькіна. – 2-з вид., перероб. і доп. – М: Видавництво Юрайт, 2015. – 398 с. – Режим доступу: http://stud.com.ua/72702/informatika/pravova_informatika
 5. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 6. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 7. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 3. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 4. Документальний фільм "Google и всемирный мозг" (История самого амбициозного проекта, когда-либо задуманного в интернете, и людей, пытавшихся помешать его осуществлению)
 5. Документальний фільм "Взгляд изнутри: Гугл"
 6. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Битва браузеров"
 7. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Google"
 8. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. Власть народу"
 9. Документальний фільм "Загрузка: Подлинная история интернета. eBay & Amazon"
 10. Документальний фільм "О, Интернет! Грезы цифрового мира" (2016)
 11. Взлом системи (серіал)/ Hacking the system 01. Личная безопасность (2014) National Geographic---