Навчальний курс: "Антропогенетика з основами медичної генетики" - ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Антропогенетика з основами медичної генетики Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета На основі генетичних знань вивчити закони і закономірності реалізації ознак людини в нормі і патології з метою застосування таких знань у прогнозуванні прояву ознак у поколіннях, а також застосовувати такі знання у виховних і оздоровчих заходах в процесі роботи у спеціальних навчальних закладах.

Завдання

Навчити майбутнього вчителя-педагога:

- аналізувати особливості прояву формальних ознак людини пов'язаних і не пов'язаних із генетичними та генетично обумовленими хворобами;

- розрізняти найважливіші генетичні і генетично обумовлені неформальні якості ознаки людини в нормі і патології, розуміти фізіологічні і поведінкові особливості людей з такими ознаками;

- використовувати методи досліджень із загальної генетики у застосуванні до генетики людини та її поведінки, зокрема, гібридологічний, цитогенетичний, генеалогічний, генетико-статистичний аналізи;

- робити обгрунтовані пояснення клінічному прояву генетичних і генетично обумовлених ознак людини.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- механізм дії і реалізації генів у процесі онтогенезу людини, а також у процесі змін поколінь, враховуючи при цьому різні види спадковості та мінливості;

- найважливіші генетичні і генетично обумовлені неформальні якості ознаки людини в нормі і патології, розуміти фізіологічні і поведінкові особливості людей з такими ознаками;

- обгрунтовані пояснення клінічному прояву генетичних і генетично обумовлени х ознак людини.

вміти: ...................


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---