Навчальна дисципліна "Практика усного і писемного мовлення німецької мови, 1 курс"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Практика усного і писемного мовлення німецької мови 1 курс


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

014.02 Середня освіта. Спеціальність: Мова і література (німецька).

Спеціалізація: англійська мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни:

Мета викладання дисципліни: - розвиток лінгвістичної компетенції через розширення і поглиблення лексичних, граматичних і фонологічних знань, які є необхідними для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою І курсу; - розвиток соціокультурної компетенції студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань; - вирівнювання мовного рівня усіх першокурсників шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння; - закладання основ професійно орієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу. Завдання вивчення дисципліни: Наприкінці першого курсу студенти повинні: - вільно володіти активним лексичним запасом з тем першого курсу; - уміти самостійно опрацьовувати і розширяти пасивний вокабуляр; - приймати участь у розмові чи дискусії з вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору; володіти способами розпочати, підтримати і закінчити бесіду; - спонтанно і бігло висловлюватися по темі, самостійно виправляти помилки, допущені під час висловлення; - передавати на письмі власні почуття, переживання, життєвий досвід; - сприймати на слух і здебільшого розуміти аудіотексти різних типів на теми, які вивчаються; - читати і розуміти тексти різних типів; виокремлювати основну інформацію; застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, бігле); - читати художні тексти на свій смак та уміти виділяти в них суттєву інформацію (домашнє читання); - спонтанно переказувати короткий текст; висловлювати свої думки і почуття; зв’язно будувати свою розповідь; використовувати складні граматичні структури; - засвоїти інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку німецькомовних країн у рамках тем, які вивчаються на І курсі.

Активний словник студентів збагачується за рахунок засвоєння 1500 лексичних одиниць наприкінці першого року навчання лексична компетенція передбачає володіння 2500 лексичними елементами на продуктивному та рецептивному рівні. При навчанні аудіювання центральне місце займають короткі повідомлення, репортажі й діалоги, описи, інтерв’ю, прозові твори, вірші, пісні, байки тощо, дібрані до тем, які вивчають на І курсі, і репрезентовані як аудіо- або відеотексти чи усні повідомлення викладача. При навчанні говоріння на I курсі особливу увагу приділяють формуванню вміння викладення усної теми відповідно до академічних стандартів, умовно-непідготовленому та непідготовленому мовленню. Значне місце відводиться повідомленням та презентаціям по тематиці курсу, висловленню власної думки, інтерпретації прочитаного або прослуханого. При роботі над діалогічним мовленням у центрі уваги повинні бути проблемна бесіда та дискусія, яка передбачає затвердження або неприйняття основної тези. На I курсі використовуються такі види читання: вивчаюче, ознайомлювальне, оглядове та пошукове, яке передбачає пошук необхідної інформації в тексті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти письмово оформляти презентацію усної теми (початок роботи над розвитком уміння робити презентацію), писати листи, листівки, оголошення, твори за тематикою курсу, короткі історії.

Структура

Змістовий блок 1

Навчальні теми курсу. 1. Змістовий блок І.

Блок 1. Bekanntschaft. Personalien, Informationen zur Person / Знайомство. Особові данні, інформація про особу.

Тема 1. Вступний фонетичний курс Тема 2. Bekanntschaft und Begrüßung Тема 3. Über sich selbst Тема 4. Allgemeines über Arbeit und Beruf Тема 5. Філологічне читання

Змістовий блок 2

Блок 2.Familie/ Сім'я

Тема 1. Familienbeziehungen Тема 2. Freundschaft. Liebe. Ehe und Lebenspartnerschaft Тема 3. Eltern und Kinder. Kindererziehung. Ehe- und Familienprobleme. Studentenehe Тема 4. Філологічне читання

Змістовий блок 3

Блок 3. Wohnen/ Житло

Тема 1. Haus und Teile des Hauses. Häusertypen. Ausstattung eines Hauses Тема 2. Wohnverhältnisse und Wohnungseinrichtung Тема 3. Studentenwohnheim. Wohngemeinschaft. Wohnungssuche. Zur Miete wohnen Тема 4. Familienhaushalt und häusliche Pflichten Тема 5. Філологічне читання

Змістовий блок 4

Блок 4. Studentenalltag und Studium/ Студентське життя і навчання

Тема 1. Universität, Fakultäten, Gebäude, Einrichtungen Тема 2. Lehrveranstaltungen, Studienfächer und Lehrkräfte, Stundenplan, Prüfungen Тема 3. Studentenalltag Тема 4. Філологічне читання

Змістовий блок 3

Блок 5. Mahlzeiten/ Їжа

Тема 1. Mahlzeiten und Essgewohnheiten Тема 2. Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte. Lebensmittel einkaufen Тема 3. Essen in Cafes, Bars und Restaurants. Essen in der Mensa Тема 4. Kochen und Kochrezepte. Zu Besuch (eine Party) Тема 5. Філологічне читання

Змістовий блок 6

Блок 6. Tagesablauf/ Розпорядок дня

Тема 1. Tagesablauf eines Arbeitstages Тема 2. Tagesablauf eines Ruhetages Тема 3. Філологічне читання

Змістовий блок 7

Блок 7. Freizeit. Interessen und Hobbys/ Вільний час. Інтереси і хоббі

Тема 1. Freizeitangebot, Freizeitgestaltung. Das Wochenende Тема 2. Interessen und Hobbys, Sport Тема 3. Jugendliche und ihre Probleme Тема 4. Філологічне читання

Змістовий блок 8

Блок 8.Lebenslauf. Wohnorte/ Біографія. Місце проживання

Тема 1. Frafebogen ausfüllen, Lebenslauf Тема 2. Lebenslauf einer berühmten Persönlichkeit Тема 3. Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten einer Stadt. Тема 4. Leben in der Stadt und auf dem Lande. Heimatstadt. Heimatdorf Тема 5. Stadtbummel. Stadtverkehr. Mit städtischen Verkehrsmitteln unterwegs Тема 6. Філологічне читання

Зміст курсу

Практика усного і писемного мовлення німецької мови, 1 курс

Блок 1. Bekanntschaft. Personalien, Informationen zur Person / Знайомство. Особові данні, інформація про особу.Особливості голосних і приголосних німецької мови. Артикуляційна база.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Аудіофайл №1

Аудіофайл №2

Аудіофайл №3

Аудіофайл №4

Аудіофайл №5

Аудіофайл №6


Аудіофайл №8

Аудіофайл №9

Аудіофайл 10

Аудіофайл 11

Аудіофайл 12

Аудіофайл 13

Аудіофайл 14

Аудіофайл 15

Аудіофайл 16


Аудіофайл 17

Аудіофайл 18

Аудіофайл 19

Аудіофайл 20

Аудіофайл 21

Аудіофайл 22

Аудіофайл 23

Аудіофайл 23

Змістовий блок 2. Familie/ Сім'я

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 3. Wohnen/ Житло

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 4. Studentenalltag und Studium/ Студентське життя і навчання

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 5. Mahlzeiten/ Їжа

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 6. Tagesablauf/ Розпорядок дня

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 7. Freizeit. Interessen und Hobbys/ Вільний час. Інтереси і хоббі

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Змістовий блок 8. Lebenslauf. Wohnorte/ Біографія. Місце проживання

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Змістовий блок 6. "Ein Tag aus dem Leben eines Studenten" http://www.dw.com/de/ein-tag-im-leben-eines-studenten/a-16973986

"Schulbeginn" http://www.dw.com/de/schulbeginn/a-15209239