Мій роект

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Дмитренко Юрій


Творча назва

«Плюс і мінус»


Основні питання:

Ключове питання:

Електричний заряд: допомога чи небезпека?

Тематичні питання:

1. Електризація тіл – це створення електричних зарядів чи перерозподіл?

2. Електричний струм - небезпека чи необхідність у виробництві та побуті?

Змістові питання:

- Чи можна наелектризувати тіло людини?

- Чи можна створювати та переносити електричні заряд?

- Які умови необхідні для існування електричного струму?


Стислий опис:

В проекті розглядається питання електризації тіл та виникнення електричного струму. Дослідження проводиться за напрямом використання даного явища у повсякденному житті та на виробництві. В ході дослідження учні з’ясовують та презентують за допомогою програми PowerPoint цікаві факти з життя вчених, що займалися питаннями електризації та умовами існування електричного струму. Проект передбачає розгляд всіляких заходів, що запобігають ураженню електричним струмом . Для залучення до проекту та обміну інформацією учні створять Web-сайт з відповідними своїми висновками.


Кінцевий продукт

Сайт

Навчальні предмет(и):

Інформатика, Математика, Фізика, Радіоелектроніка.


Класи:

10-11

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Учні навчаються: - правильно планувати свій час і виконувати роботу згідно критеріїв і вимог; - складати електричні схеми; - використовувати набутті знання з електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці та техніки безпеки для дослідження ; - організовувати, обирати, порівнювати, складати звіти, порівнювати з критеріями та оцінювати результати різних видів діяльності для роботи в проекті; - збирати інформацію, обговорювати питання, адаптувати текст, змонтовувати знайдений матеріал, підбирати доцільні ілюстраціі; - посилатися на використані джерела; - працювати з формами опитування та шаблонами; - працювати з графікою та готовими малюнками програмами Word, Excel, PowerPoint, Publisher, створюючи свої презентації, публікації таWeb-сайти. В учнів формується: - вміння ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки; - вміння стисло та чітко представляти результати своєї роботи; - навички мислення високого рівня; - вміння здобувати інформацію з Internet та друкованих джерел на побутову тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками; - активна життєва позиція.Діяльність учнів:

Перед початком проекту учні ознайомлюються із презентацією викладача, з якої вони дізнаються про сам проект, його етапи, цілі та завдання. Їх основна задача провести дослідження явища електризації та умов існування електричного струму. З’ясувати та розглянути проходження електричного струму в різних середовищах. Учні об’єднуються в групи, розподіляють обов’язки, складають план роботи. Вході дослідження учні працюють за напрямками: дослідження історії винайдення електричного заряду; дослідження та вивчення умов існування електричного струму та наслідків дії струму. Для обміну інформацією та для залучення інших до роботи учасники групи створюють Web-сайт. Учні ознайомлюються з критеріями оцінювання Web-сайтів, обговорюють план дій, розробляють структуру сайта, підбирають матеріали, розробляють анкету. Web–сайт містить інформацію з результатами досліджень. Учасники групи здійснюють пошук інформації в Internet та друкованих джерелах інформації за темою проекту, добирають малюнки та ілюстрації, аналізують отриману інформацію, роблять висновки. Під час створення публікації учні складають план публікації, пишуть статті, виконують пошукові завдання, спілкуються з однолітками. Під час цієї роботи учні набувають навичок висловлювати думки повними завершеними реченнями, вміння ілюструвати свої ідеї, комбінувати текст, застосовувати свої знання на практиці. Учні презентують свою публікацію викладачу та однокласникам. Оцінюють за критеріями створену публікацію. Учасники проекту ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації. В ході лао слідження створюють мультимедійну презентацію в програмі PowerPoint, яку демонструють перед групою на захисті проекту. Оцінюють за критеріями створену презентацію


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

6 тижнів

Матеріали:

[[1]] блог
[[2]] календар
[[3]] презентація учителя

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті.


-Инструменты оценивания:

Оцінювання проводиться згідно розроблених критеріїв та форм оцінювання. В оцінюванні беруть участь учні, вчителі, батьки. Завершується оцінювання презентацією роботи в групі та оголошенням результатів конкурсу.


  • Интернет ресурси:

http://www.dialektika.com/books/