Менеджмент соціально-педагогічної роботи

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Головна
 

Назва курсу

"Менеджмент соціально-педагогічної роботи"


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта,

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка,

Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Програма курсу «Менеджмент соціально-педагогічної роботи» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю соціальна педагогіка.

Мета курсу — ознайомити студентів з основами менеджменту, показати роль різних шкіл, теорій соціального управління, організаційних структур соціальних служб, висвітлити функції управління соціальною роботою на різних рівнях, методи адміністрування, сформувати знання в галузі управління персоналом.

Оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального управління дозволить майбутнім фахівцям із соціальної роботи вести організаційно-управлінську та адміністративну роботу в різних організаціях системи соціального захисту населення.

Завдання курсу:

 1. сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі соціальних організацій та установ як об’єктів управління;
 2. сформувати вміння і навички управління організаційними процесами та організаційною поведінкою персоналу соціальних служб;
 3. ознайомити з напрямами підвищення конкурентоспроможності закладів соціальної роботи та особистої ефективності менеджерів;
 4. розробку та реалізацію стратегій розвитку навчальних закладів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи менеджменту;
 • функції соціального управління;
 • принципи побудови і функціонування соціальної організації;
 • мотиваційні теорії трудової діяльності;

вміти:

 • застосовувати відомі стилі керівництва у відповідній ситуації;
 • методи вирішення конфліктів;
 • організовувати і координувати соціальну роботу з різними категоріями громадян;
 • управляти трудовими ресурсами.


Автор (автори) курсу

Семез Андрій Анатолійович


Учасники

Група 46, факультет педагогіки та психології, 2015-2016 н.р. викладач Семез Андрій Анатолійович, Отримати консультацію