ЛP №2

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору тексту

Загальні правила набору

 • Оптимальний пропуск між словами повинен дорівнювати напівкегельній величині шрифту, яким набирається текст.
 • При наборі на великий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 11/4 кегельної.
 • Пропуски між словами в одному рядку повинні бути однаковими.
 • У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі чи діагоналі у трьох і більше суміжних рядках («коридори»). У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — у чотирьох.
 • Рекомендується використовувати лапки типу «ялинки» (« і »).
 • Всі абзацні відступи повинні бути однакові, незалежно від кегля для окремих частин тексту.
 • Кінцевий рядок абзацу по довжині повинен перекривати абзацний відступ.
 • Відстань між буквами повинна бути однакова по всьому тексту.

Правила переносу

 • При наборі повинні дотримуватись усі граматичні правила переносу.
 • Недопускаються немилозвучні переноси і переноси, що спотворюють зміст.
 • Не можна переносити скорочення, що набираються прописними буквами (ВУЗ), прописними з окремими рядковими (КЗот) і з цифрами (ФА1000).
 • Скорочені вирази (і т.д., і т.п.) при переносі не повинні розриватися.
 • При переносі не повинні відриватися прізвища від ініціалів та ініціали один від одного, але перенос з розривом прізвища допускається.
 • Не відриваються при переносі скорочені загальні назви від власних імен (тов. Іванов).
 • Допускається не більше 4 переносів підряд.При наборі на малий формат не більше 5.

Набір знаків

 • Розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак оклику і знак питання) від попередніх слів не повинні відриватися.
 • Дефіс від попередніх і наступних елементів набору не відривається.
 • Тире після коми або крапки, а також між числами в значенні «від — до» не повинно бути відірване.
 • Лапки і дужки не відриваються від слів, які знаходяться у них. Розділові знаки від дужок і лапок ніколи не повинні бути відірвані.
 • Лапки використовують того ж накреслення, що й текст у них. Дужки повинні відповідати накресленням основного тексту. Дужки усередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення.

Набір заголовків

 • Заголовки, що складаються з двох або декількох рядків, повинні бути розбиті на рядки за змістом.
 • При поділі заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка сполучників, прийменників і прислівників.
 • Наприкінці заголовків, виключених окремими рядками, крапок не повинно бути.

Набір математичних символів

 • Математичні символи набирають світлим курсивом, грецьким і готичним світлим прямим; фізичні і хімічні символи (Re, Сі) — світлим прямим; математичні скорочення (sin, lim) — світлим прямим; скорочення фізичних величин і одиниць виміру (кг, ка, У/м, W/m) — світлим прямим без крапок.
 • Символи, не розділені математичними знаками, і числа, що відносяться до них (коефіцієнти), не розбиваються між собою.
 • Математичні знаки дій (+,−,× та ін.) і співвідношень (=, >, ≈ та ін.) відбиваються від суміжних символів або чисел на 2 п., крім випадків, коли такі знаки позначають позитивне або негативне значення, ступінь збільшення та ін. Для розміщення формули в заданому форматі без переносу допускається рівномірне зменшення відбиттів математичних знаків по усій формулі.

Правила набору тексту для форматів А4 та А5

Формат A4
Формат A5

Правила набору тексту (презентація)

Презентація

Правила набору тексту (брошура)

Брошура1 Брошура2

Візитка "крутого" видавця

Візитка

Плакат на тему "Поставте мені п'ятірку"

Поставте мені 5!