Логічні оператори JavaScript

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Логічні оператори беруть логічні (Булеві) значення як операнди. Вони повертають логічне значення.
Логічні значення true (істина) і false (брехня).

Оператор AND (&&)

Використання :

Expr1 && Expr2

Логічний AND повертає оператор true, якщо обидва логічних вирази та Expr1 і Expr2 мають однакове значення. Інакше, повертається false.

Оператор OR (||)

Використання:

Expr1 || Expr2

Логічний OR' повертає оператор true, якщо хоча б одне з логічних виразів або Expr1 або Expr2 має значення true. Якщо і Expr1 і Expr2 мають значення false, то повертається значення false.

Оператор NOT (!)

Використання:

!Expr

Логічний оператор NOT' - унарний оператор, який заперечує вислів операнда Expr. Тобто якщо Expr мав значення true, то повертає false, і якщо Expr мав значення false, то повертає true.

Обчислення

Так як логічні вирази обчислюються зліва направо, то вони перевірені для можливого обчислення "короткого ланцюга", використовуючи таке правило:

  • "false && Будь-який" - короткий ланцюг, оцінюється як false.
  • "true || Будь-який" - короткий ланцюг, оцінюється як true.

Логічне правило гарантує, що ці обчислення будуть завжди правильними.


Оператори мови JavaScript