ЛР6-8 ОЗТМ

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору текстів

Загальні правила набору текстів

 • Нормальний розмір пропуску між словами під час набору дорівнює одному символу.
 • У наборі не повинно бути коридорів, тобто сполучення пропусків між словами по вертикалі (чи похилої лінії) у трьох і більше суміжних рядках.
 • Останній рядок абзацу повинен бути довшим абзацного виступу не менш, ніж в 1,5 рази.
 • Абзацний відступ повинен бути однаковим у всьому тексті.
 • Довжина рядка повинна бути не більше 60-65 символів.
 • На сторінці повинно бути 30-40 рядків.
 • Нижня межа тексту на попередній сторінці повинна бути нижче, ніж початок тексту на наступній чи не менш 5 рядків.
 • Остання сторінка розділу (якщо розділи починаються з нової сторінки) повинна виглядати заповненою хоча б наполовину.

Правила переносів

 • Не допускаються переноси, що спотворюють зміст слова.
 • Не можна переносити абревіатури, які пишуться великими буквами типу УНР, КПИ, МФО.
 • Не можна розривати переносом такі скорочення, як і т.д., і т.п. і подібні.
 • Не можна розривати переносом цифри, які складають одне число. При необхідності можна розривати числа, з'єднані знаком тире, але тире залишається в попередній рядку: 1985 -1990, Х-ХІ ст.
 • Небажано відокремлювати ініціали від прізвищ.
 • Не бажано відокремлювати скорочені слова від імен і прізвищ: проф. Петренко, т. Іванов.
 • Не можна відокремлювати цифру з чи дужкою крапкою від наступного слова.
 • Не бажано відокремлювати цифри від наступних скорочених слів і назв одиниць виміру.
 • Не можна відокремлювати для переносу знакові позначення від наступних чи попередніх цифр: 50%, $ 10, № 25.
 • Не бажано, щоб знаки переносу були більш, ніж у двох суміжних рядках.
 • Не можна, щоб між знаком переносу і частиною слова був пробіл.
 • Не можна, щоб знаком переносу починався рядок.
 • Не можна переносити розділові знаки.

Знаки і цифри

 • Не можна, щоб між розділовими знаками, крім тире, і словом був пропуск.
 • Три крапки перед словом не можна відокремлювати пропуском.
 • Тире між цифрами не можна відокремлювати пропусками: 20-30.
 • Тире між словами відокремлюється пропуск. У комбінаціях типу, - чи - пропуск відсутній.
 • У прямої мови тире праворуч відокремлюється пропуском.
 • Дефіс не повинний відокремлюватися пропусками.
 • Лапки не можна відокремлювати пропусками від слів.
 • Лапки набираються тим же шрифтом, що і текст.
 • Між знаком номера і параграфа і цифрами обов'язковий пропуск: № 10, § 2.
 • Знаки градусів, відсотків, хвилин, секунд не можна відокремлювати пропуском від цифри: 6%. Скорочення, що йдуть за знаком градуса, відокремлюються пропуском: 20 ° С. Два знаки чи номера параграфа пишуться разом: №№, §§.
 • Між цифрами, які позначають різні одиниці - сотні і тисячі, тисячі і мільйони робиться пропуск: 4 655 210. Позначення номера і дробу потрібно набирати без пропуску: №125, 3.456.
 • Знаки + і - не відбиваються від цифри: +10.
 • Дроби записуються без пропуску: 4/7.
 • Для позначення десятих і тисячних дробів використовується крапка: 6.35.
 • Слово після порядкового номера відокремлюється пропуском.

Заголовки

 • У багаторядкових заголовках кожен рядок повинен мати певний сенс.
 • Не рекомендується закінчувати заголовок службовими частинами мови.
 • Перенесення в заголовках не допускаються, за винятком багаторядкових заголовків.

Таблиці

 • Таблиці набирають шрифтом наступних кеглів: текст 12 - таблицю 8, 10; текст 10 - таблицю 6, 8; текст 8 - таблицю 6, 8.
 • Рядки в заголовках граф повинні бути розташовані горизонтально і виключені по центру.
 • Якщо ширина заголовка менше висоти графи заголовка, то рядок набирається вертикально.
 • Якщо таблиця займає дві і більше сторінок, то графи нумеруються і на наступній сторінці заголовок граф включає тільки порядкові номери.

Посилання

Правила набору тексів (PDF)

Презентація

Буклет

Візитка

Поставте мені п'ятірку