Користувач:Yumaletik

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Фото ЮМ.jpg

Про себе

Малежик Юлія Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну.

Навчальні курси

"Формоутворення",

"Рисунок",

"Живопис",

"Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільних закладах",

с/к "Мистецька освіта України",

Факультетський керівник "Педагогічної практики з методики образотворчого мистецтва" (4,5 курс)

Дистанційні курси

посилання на робочий зошит

Навчальний курс "Формоутворення"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (25 січня -5 лютого 2016 року)

Публікації, сайти та блоги

Малежик Ю. М. Теоретичні та історичні особливості розвитку мистецької освіти України другої половини ХХ століття / Ю. М. Малежик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25–27 квітня 2013 року. – Вип. 14 (19). – Частина 1. – К. : НПУ, 2013. – С. 213-217.

Малежик Ю. М. Зміст, мета і завдання мистецької освіти в Україні другої половини ХХ століття / Ю. М. Малежик // Наукові записки / Ред. кол. : В. В. Радул, В. А. Кушнір, та ін. – Випуск 134. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 280 с. – (Серія : Педагогічні науки). – С. 156-161.

Малежик Ю. М. Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ХХ ст.) / Ю. М. Малежик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 308 с. – С. 40-47.

Малежик Ю. М. Особенности художественного образования в Украине в послевоенный период / Ю. М. Малежик // Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов. Выпуск 30 : в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 277 с. – С. 169-179.

Малежик Ю. М. Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ХХ ст.) / Ю. М. Малежик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014.

Малежик Ю. М. Розвиток шкільної мистецької освіти в Україні (друга половина ХХ століття) : [навч. посіб.] / Ю. М. Малежик. – Кіровоград : ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 67 с.

Малежик Ю. М., Стрітьєвич Т. М. Педагогічна практика в загальноосвітній школі з образотворчого мистецтва: методичні рекомендації для студентів ІV курсу мистецького факультету / Галузь знань: 0202. Спеціальність:6.020205. Образотворче мистецтво* // Укладачі: Юлія Миколаївна Малежик, Тетяна Миколаївна Стрітьєвич. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 38 с.

Малежик Ю. М., Стрітьєвич Т. М. Педагогічна практика в загальноосвітній школі з образотворчого мистецтва: методичні рекомендації для студентів V курсу мистецького факультету / Галузь знань: 0202. Спеціальність:7.02020501. Образотворче мистецтво*. Спеціалізація: Дизайн // Укладачі: Юлія Миколаївна Малежик, Тетяна Миколаївна Стрітьєвич. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 44 с.

Малежик Ю. М. Особливості навчання майбутніх вчителів образотворчого мистецтва прийомів стилізації на заняттях з формоутворення / Ю. М. Малежик // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12. – Ч. 2. – 312 с., С. 56-63.

Інтереси

Коло наукових інтересів: історія та розвиток мистецької освіти в Україні, формоутворення у дизайні, формоутворення архітектурного середовища, професійна підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва та дизайну. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Напрям художньо-творчих пошуків: графіка, графічний дизайн, художнє формоутворення.