Користувач:Vkochubey

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

IMG 863086308630.jpg

Про себе

Кочубей Вікторія Юріївна, доцент кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету

Навчальні курси

Практика усного та писемного мовлення (3 курс, англійська мова); Практична граматика англійської мови (3 курс); Теоретична фонетика англійської мови (3 курс); Основи академічного писемного мовлення (3 курс)

Дистанційні курси

Навчальний курс "Теоретична фонетика англійської мови (для студентів 3 курсу)"

-101 0245.jpg

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

Публікації за останні 5 років

  1. Вербальні та невербальні засоби вираження сумніву в англійському художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 105 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 95-99.
  2. Сучасні підходи до навчання англійської вимови // Наукові записки Кіровоградського державного пед. університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип.119. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 310-314.
  3. Засоби вираження проблематичної модальності в англійському детективному романі // Наукові записки Кіровоградського державного пед. університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип.128. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 98-102.
  4. Практичний курс англійської мови. Частина 1: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультетів іноземних мов Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 124 с. (Соавтор: Дацька Т.О.).
  5. Практичний курс англійської мови. Частина 2: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультетів іноземних мов Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 160 с. (Соавтор: Леонідов О.С.).
  6. Засоби вираження категоричної і проблематичної модальності в мовленні британських політиків (на матеріалі телеінтерв’ю) // Наукові записки Кіровоградського державного пед. університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип.138. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 97-100.
  7. Compositional peculiarities of English theatre reviews // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України». – Дніпропетровськ, 2016. – С. 157-159.

Інтереси

https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/6lzV3pRhZcRZ7QN