Користувач:Tpetrinska

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Photo 2016 Petrinska.jpg

ПЕТРІНСЬКА Тетяна Сергіївна

Про себе

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології (секція англійської філології), факультет іноземних мов

Навчальні курси

Практика усного та писемного мовлення англійської мови (денна / заочна форма навчання)

Практична граматика англійської мови (денна / заочна форма навчання)

Історія науки і техніки (денна форма навчання)

Дистанційні курси

Практична граматика англійської мови (ФІМ, ІІІ курс, заочна форма навчання)

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Проекти, в яких я беру участь

Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення" (для студентів денної форми 3 року навчання)

Публікації, сайти та блоги

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Категорія інтегративності в англомовному публіцистичному дискурсі // Матеріали VI Міжвузівської конференції молодих учених (28-29 січня 2008 р.). Том 2. / Ред. колегія В.Д. Каліущенко (відп. ред.), М.Г. Сенів, Ш.Р. Басиров, Л.Б. Ніколаєва. – Донецьк, ДонНу, 2008. – С. 24-25. (0,16 д. а.)

2. Структурно-семантичні особливості концепту GLOBALIZATION в англійській мові // Наукові записки. – Випуск 75 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 273-276. (0,57 д. а.)

3. Глобалізація як екстралінгвальний чинник збагачення словникового складу англійської мови у сфері екології // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - №31. – С. 126-130. (0,47 д. а.)

4. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики // Матеріали VIІІ Всеукраїнської наукова конференція «Каразинські читання : Людина. Мова. Комунікація». – Харків : ХНУ імені В.Н. Карабіна, 2009. – С. 229-230. (0,16 д. а.)

5. Текстовий концепт як проекція мовної картини світу в дискурсі // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. - №35. – С. 127-130. (0,37 д. а.)

6. Вербалізація концепту POLITICAL GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С. 60-65. (0,57 д. а.)

7. Вербальна актуалізація концепту CULTURAL GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - № - 42. – С. 167-174. (0,55 д. а.)

8. Проблематика дискурсивного дослідження текстового концепту в когнітивній лінгвістиці // Zbior raportow naukowych. “Wplyw badan naukovych. (28.04.2013 – 30/04/2013) – Bydgoszcz:Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour@, 2013. – Str. 48-53. (0,41 д. а.)

9. Вербалізація лінгво-когнітивної категорії "happiness" концепту GLOBALIZATION в англомовній картині світу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – Випуск 4 (70). – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 289-292. (0,43 д. а.)

Інтереси

Когнітивно-дискурсивне мовознавство

Граматика англійської мови

Історія лінгвістики