Користувач:Tkibalnikova

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Teacher TV.jpg

Про себе

КІБАЛЬНІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Навчальні курси

1. Практика усного та писемного мовлення (4 курс)

2. Стилістика англійської мови (4курс)

3. Спецсемінар з аналізу тексту ( 4 курс)


Дистанційні курси

Навчальний курс "Стилістика англійської мови" ( 4 курс)

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (5 жовтня -13 листопада 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

Список публікацій за останні 5 років:

1. Особливості звукової та метрико-ритмічної організації дитячої поезії (на матеріалі поезії Nursery Rhymes) // Наукові записки. – Вип.138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С.335 – 338.

2. The Dominating Points in Philological Text Analysis // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – P. 71.

3. Предмет, завдання, принципи філологічного аналізу тексту // Наукові записки. – Вип.128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – С.404 – 407.

4. Вияви інтертекстуальності в заголовках сучасної американської преси // Наукові записки. – Вип.117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. – С.363 –363.

5. Програма державного екзамену з англійської мови та іноземної філології і методики викладання англійської мови (для бакалаврів денної та заочної форми навчання). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 / Т.В. Кібальнікова, Т.І.Труханова, І.Є.Снісаренко, А.В.Поліщук, В.Ю.Кочубей

6. Іконічна сутність метафоричних заголовків у поетичному тексті // Наукові записки. – Вип.105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2012. – С.82 –84.

7. Семіотична природа словотворчих моделей лексем у складі заголовка українського та англомовного поетичного тексту // Наукові записки. – Вип. 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2011. – С. 91 – 94.

8. Мовно-композиційні особливості поезії, експліковані жанровим позначенням у заголовку (на матеріалі англомовної поезії ХХ – ХХІ ст.ст.) // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13, Т. V (141). – С. 355 – 362.

9. Семіотична природа лексичного складу заголовка поетичного тексту (на матеріалі англомовних віршів ХХ – ХХІ ст.ст.) // Вісник Харківського національного університету 910. – Вип. 60. – Ч. 1. – Серія: Філологія. – Харків, 2010. – С. 735 – 739.

10. Активний лексичний мінімум з практики англійської мови для студентів 4 курсу (посібник).- Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2010 / А.В. Поліщук, Т.В. Кібальнікова

Інтереси

лінгвостилістика, лінгвопоетика.