Користувач:Sdanilchenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Keep-calm-and-love-phonetics-15.png

Про себе

ДАНИЛЬЧЕНКО Станіслава Вадимівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики германських мов.

Навчальні курси

...


Дистанційні курси

Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови 2 курс"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

Навчальні посібники: 1. Данильченко С. В. Практикум з фонетики англійської мови : Навчальні матеріали для студентів 1 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність "Мова і література (англійська)" [2-е видання, виправлене і доповнене] / С. В. Данильченко, Ю. М. Верещак. – Кіровоград : ПП Центр оперативної поліграфії АВАНГАД, 2016. – 128 с. 2. Данильченко С. В. Практикум з фонетики англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу факультетів іноземних мов, спеціальність англійська мова / С. В. Данильченко, Ю. М. Верещак. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2016. – 75 с.

Статті (за останні 5 років): 1. Danylchenko S. Communicative approach to teaching pronunciation / S. Danylchenko // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Кіров. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2016. 2. Данильченко С. В. Акцентуаційні властивості суфіксів та їхній вплив на вільне акцентне варіювання слів в аспекті британської та американської вимовних норм (на матеріалі лексикографічних джерел) / С. В. Данильченко // Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса: сборник материалов Международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества. ‒ Казань, 2014. – Вып. 15. – C. 12–18. 3. Данильченко С. В. Акцентна норма сучасної англійської мови в синхроні / С. В. Данильченко // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Кіров. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 415–419. 4. Шароварова С. В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) / С. В. Шароварова // Культура народов Причерноморья. – Ялта : Крымский республиканский ин-т последипл. пед. образов., 2012. – № 4. – С. 307–310. 5. Шароварова С. В. Засоби варіювання акцентних структур слів у канадській та австралійській вимовних нормах (у зіставному аспекті з британською нормою) / С. В. Шароварова // Наукові записки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 330–334.

Інтереси

Актуальні проблеми фонетики і фонології сучасної англійської мови