Користувач:Rbazaka

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Базака Роман Вікторович

Про себе

Базака Роман Вікторович

старший викладач кафедри Видавничої справи та редагування. кандидат наук з соціальних комунікацій.

Тема дисертації: "Преса Кіровоградщини (1874 - 1921 рр.): історико-функціональний аспект, типологічна характеристика".

Навчальні курси

Історія української журналістики,

Історія української видавничої справи,

Історія регіональних видань,

Історія світової видавничої справи,

Міжнародна журналістики.

Дистанційні курси

Навчальний курс "Історія української журналістики"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

1. Базака Р. В. Зародження преси Єлисаветграда: історико-функціональний аспект / Роман Вікторович Базака // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 2. – С. 16–19.

2. Базака Р. В. Ідейно-політичний дискурс єлисаветградської газети “Голос Юга” (1917 р.) / Роман Вікторович Базака // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – Львів, 2013. – Вип. 37. – С. 380–385.

3. Базака Р. В. Преса Кіровоградської області (1874–1921 рр.): типологічний аналіз / Роман Вікторович Базака // Освіта регіону. – 2013. – № 3. – С. 95–99.

4. Базака Р. В. Історико-культурні та соціокомунікаційні передумови формування преси Кіровоградщини / Роман Вікторович Базака // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2013. – № 3–4. – С. 51–55.

5. Базака Р. В. Приватна преса Єлисаветграда (1876–1916 рр.): історико-функціональний аспект / Роман Вікторович Базака // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4 (20). – С. 42–46.

6. Базака Р. Спеціалізована преса Єлисаветграда: платформа для фахової комунікації / Роман Вікторович Базака // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 2 (22). – С. 59–63.

7. Базака Р. В. Идейно-политический дискурс прессы Елисаветграда (1917–1919 гг.). / Роман Викторович Базака // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2014. – № 2 (1). – С. 21–24.

8. Базака Р. В. Єлисаветградський гурток О. Михалевича та І. Тобілевича: роль в національно-культурному відродженні та формуванні національного ідейно-політичного дискурсу / Роман Вікторович Базака // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2013. – Вип. ІХ. Спеціальний випуск, присвячений 130-річчю “Театру Корифеїв”. – С. 91–104.

9. Базака Р. В. “Известия Елисаветградского общества сельского хозяйства” в системі спеціалізованої преси Єлисаветграда / Роман Вікторович Базака // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2015. – Вип. IV. – С. 182–187.

10. Базака Р. В. Внесок польської громади у соціокультурний розвиток Кіровоградщини (кінця ХІХ – початку ХХ століття) / Роман Вікторович Базака // Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції : матер. наук.-практ. конф. / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – Т. ІІ. – С. 12–14.

11. Базака Р. В. Спеціалізований журнал “Педагогический вестник” в системі преси Єлисаветграда (1881–1883 рр.) / Роман Вікторович Базака // Zbior Projekty naukowe : raportow naukowych (27.02.2015 r. – 28.02.2015 r.). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – S. 35–37.

12. Базака Р. В. Формування системи комерційної преси Єлисаветграда / Роман Вікторович Базака // Наука і вища освіта : тези доповідей ХХІІІ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – С. 431–432.

13. Bazaka R. Рeriodicals of social, scientific and professional organizations of yelysavethrad in the end of XIX – the beginning of XX centuries / Roman Bazaka // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka : zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (29.06.2015 – 30.06.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – S. 23–25.

14. Базака Р. В. “Известия Елисаветградского Общества сельского хозяйства” как канал для профессиональной коммуникации агрономов / Роман Викторович Базака // Realizacja badań i projektow : zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.07.2015 – 31.07.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – S. 14–18.

15. Базака Р. Анархістсько-повстанські часописи Кіровоградщини 1918 – 1919 рр. у боротьбі за вольності та права селян і робітників / Базака Роман Вікторович // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16 – 17 вересня 2016 р.) / Упорядник М.В. Гончар. – Каховка – Херсон: Гілея, 2016. – С. 9 – 12.

16. Базака Р. Колекція періодичних видань Державного архіву Кіровоградської області як джерело вивчення історії краю кінця ХІХ – початку ХХ століття / Базака Роман Вікторович // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро. / Наук. Ред.. О.Ю.Висоцький. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – С. 300 – 302.

Інтереси

Історія української журналістики та Історія регіональної журналістики й масової комунікаці