Користувач:Oyanenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Яненко.jpg

Про себе

Яненко Оксана Андріївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Дистанційні курси

Навчальний курс "Методика викладання музичного мистецтва"


Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

Посібники та методичні видання:

 1. Яненко О.А. Формування професійної мобільності майбутньоо педагога-музиканта / О. А. Яненко //Методичні рекомендації – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. 0,5 д.а.
 2. Яненко О.А. Методика викладання музичного мистецтва (навчально-методичний посібник для студентів мистецьких та музично-педагогічних факультетів) / Яненко О.А., Шевченко І.Л. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка; Харків: ФОП Озеров, 2016. – 384 с.

Статті (за останні 5 років):

 1. Яненко О. А. Естрадно-виконавська діяльність як чинник формування професійної мобільності студента-музиканта / О. А. Яненко // Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 101. – С. 396–403.
 2. Яненко О. А. Структура, критерії та рівні сформованості професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 1 (214). – С. 140–143.
 3. Яненко О. А. Структурний аналіз критеріїв та рівнів сформованості професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 3 (214). – С. 141–145.
 4. Яненко О. А. Місце фахових дисциплін у формуванні професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко //Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.) : спецвипуск «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції». – Одеса, 2012. – С. 322–327.
 5. Яненко О. А. Динаміка формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта/ О. А. Яненко // Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 112. – С. 389–397.
 6. Яненко О. А. Хорове мистецтво як засіб формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич, 2012. – № 10 [93]. – С. 163-166.
 7. Растригіна А. М., Яненко О. А. Педагогічний супровід процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / А. М. Растригіна, О. А. Яненко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 38. – С. 3–5.
 8. Яненко О. А. Формирование профессиональной мобильности будущего педагога-музыканта в процессе изучения специальных дисциплин / О. А. Яненко // ІІІ Открытый международный научный форум «Современные тенденции в педагогическом образовании и наукеУкраины и Израиля: путь к интеграции» = III Open International scientific forum «Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration» : [материалы]. – Ariel : University Center of Samaria, Israel, 2012. – С. 119–120.
 9. Яненко О.А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О.А. Яненко // Особистість в екстремальних умовах: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Ч.1 –Львів: ЛДУ БЖД, 2013.
 10. Яненко О.А. Педагогічний супровід процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О.А. Яненко // // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014.
 11. Яненко О.А. Конкурс як ресурс професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О.А. Яненко // Наукові записки. – Випуск 134. – Серія: Педагогічні науки. . – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014.
 12. Яненко О.А. Профессиональная мобильность как условие карьерного роста будущего педагога-музыканта / О.А. Яненко // Проблемы и перспективы музикально-педагогического образования. - Palmarium Academic Pablising, Saarbrucken, Deutschland, 2015.
 13. Растригіна А. М., Яненко О. А. Педагогічний супровід процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта /А. М. Растригіна, О. А. Яненко //Проблеми сучасної педагогічної освіти // А.М. Растригіна, О.А.Яненко Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1.
 14. Yanenko O.A. Formation of professional mobility of future teacher-musicians by means of variety and performing activities./ О.А. Yanenko //Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: the way to integration. - 5 - Ariel University Center of Samaria – Ariel, Israel, 2014
 15. Яненко О.А. Профессиональная мобильность как условие карьерного роста будущего педагога-музыканта/ О.А. Яненко // Проблемы и перспективы музикально-педагогического образования. - Palmarium Academic Pablising, Saarbrucken, Deutschland, 2015.
 16. Яненко О. А. Становлення професійної мобільності як запорука європейського визнання майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 березня 2011 р. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 4.– С. 205–208.
 17. Яненко О. А. Професійна мобільність як психолого-педагогічне поняття / О. А. Яненко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 березня 2012 р. – К., 2012. – С. 330–337.
 18. Растригіна А. М., Яненко О.А. Професійна мобільність як умова кар’єрного зростання майбутнього педагога-музиканта /А. М. Растригіна, О. А. Яненко // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали ІІ Міжнар. наук-практ конф., 3-5 жовт. 2012 р. с. Мала Білозерка Запорізької обл. / Ін-т. пед. Освти і освіти дорослих НАПН України, Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт». – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2012. – С. 65–71.
 19. Растригіна А. М., Яненко О. А. Організація педагогічного супроводу в процесі формування професійної мобільності майбутніх педагогів-музикантів / А. М. Растригіна, О. А. Яненко // Инновационные технологии в образовании: Материалы ІХ Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Ялта: РВВ КГУ, 2012 С. 185–187.
 20. Яненко О.А. Организационно-педагогическая модель формирования профессиональной мобильности будущего педагога-музыканта / О. А. Яненко // APPLIED RESEARCH IN STUDIES AND PRACTICE Nr.7. ISSN 2029-1280. Litva, Panevegis. 2012. С.12–14.
 21. Растригіна А. М., Яненко О. А. Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва/ А. М. Растригіна, О. А.Яненко // Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва // Етика і естетика педагогічної дії / Зб. наук.праць – Вип.6. – Київ-Полтава – 2014.
 22. Яненко О.А. Формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта в процесі вивчення фахових дисциплін / О.А. Яненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації” присвяченої 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Одеса, 2015.
 23. Rastrygina A., Yanenko O. Pedagogical processing as a means of forming the professional mobility of a future teacher of musical art / A.Rastrygina, O.Yanenko // Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic teaching. – Nova Publishers, New York, 2016.