Користувач:Oleonidov

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Oleksandr leonidov.JPG

Про себе

Леонідов Олександр Сергійович - викладач кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Навчальні курси

1. Практика усного та писемного мовлення (3 курс)
2. Практика усного та писемного мовлення (4 курс)
3. Філологічне читання (3-5 курси, заочна форма навчання)
4. Переклад (5 курс, заочна форма навчання)

Дистанційні курси

Навчальний курс "Переклад (англійська мова)"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

Навчально-методичні посібники:
 1. Леонідов О. С. Навчально-методичні матеріали з курсу „Переклад”. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2015. – 124 с. (5,17 д.а.)
 2. Леонідов О. С. Практичний курс англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу, які вивчають англійську мову як фах. Частина 2. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 160 с. (у співавторстві) (6,67 д. а.)
Статті (за останні 5 років):
 1. Леонідов О. С. Граматичний статус та принципи організації конструкції accusaivus cum infinitivo в середньоанглійській мові // Studia Philologica (філол.студії): збірник наукових праць. – К.: Київський університет ім..Б.Грінченка 2015. – Вип. 4. – С.7-12. (у співавторстві) (0,33 д.а)
 2. Леонідов О. С. Середньоанглійська конструкція accusativus cum infinitivo в контексті програми мінімалізму // Наукові записки. – Випуск 127. - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С.485-488. (0,2 д.а.)
 3. Леонідов О. С. The Functions of Translation in a Globalized World // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – С. 126-127. (0,1 д.а.)
 4. Leonidov O. S. Acquisition of word order patterns in Middle English accusativus cum infinitivo constructions // Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy: Zbior raportow naukowych. – Bydgoszcz, 30-31.01.2014. – P. 84-87. (0,2 д.а.)
 5. Леонідов О. С. Динаміка використання інфінітивного маркера for to в конструкції accusativus cum infinitivо у текстах східно-центральних діалектів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 197-199. (0,1 д.а.)
 6. Леонідов О. С. Структурно-семантичні та функціональні особливості конструкції accusativus cum infinitivо в середньоанглійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.В. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2013. – Випуск 18 – С. 63-68. (0,4 д.а.)
 7. Леонідов О. С. Теоретичні здобутки програми мінімалізму // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика. Матеріали Міжнародної наукової конференції. - К.: Київ ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 196-201. (0,4 д.а.)
 8. Леонідов О. С. Теорія генеративної граматики в дослідженнях Ноама Хомського // Наукові записки. – Випуск 118. - Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 507-512. (0,4 д.а.)
 9. Леонідов О. С. The Development of Minimalist Syntax // Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 179-182. (0,2 д.а.)
 10. Леонідов О. С. Language Change through Generative Grammar Approach // Наукові записки. – Випуск 105(1). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 463-467. (0,3 д.а.)
 11. Леонідов О. С. Types and Functions of Word Order in Old English // English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП „Апостроф”, 2012. – С. 97-98. (0,1 д.а.)
 12. Леонідов О. С. Англійський та німецький інфінітиви в історичній перспективі // Наукові записки. – Випуск 96(2). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С.177-181. (0,3 д.а.)
 13. Леонідов О. С. Peculiarities of Old English and Middle English infinitives // Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць – Кам’янець-Подільський: ВПП „Апостроф”, 2011. – С. 85-86. (0,1 д.а.)

Інтереси

історичний синтаксис англійської мови, теоретична граматика, сучасні напрямки досліджень у мовознавстві