Користувач:Olegvol

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

DSC05024.JPG

Про себе

Волчанський Олег Володимирович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р., спецрада при фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка).

Наукові інтереси: фототермічні та фотоакустичні явища в напівпровідниках, методика викладання фізики та астрономії, реформування освіти України.

Міжнародна діяльність: стипендіат Міжародної програми підтримки адміністрування університетів (UASP), яка координується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, Вашингтон, США, жовтень-листопад 2011 р.); стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті» (листопад 2002 р.).

Публікації: має понад 100 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 8 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

Навчальні курси

з теоретичної фізики, астрономії та методики навчання астрономії

Дистанційні курси

Навчальний курс "Теоретична механіка"(спеціальність-Математика)

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Публікації, сайти та блоги

Має понад 100 публікацій:

наукові

1. Дифракция света на УЗ-колебаниях, управляющих дефектами в кристаллах // Укр. физ. журн. – 1987, т. 2, № 4 – с.525-527 (у співавторстві).

2. Photoacoustic Effect in CdS under Combined Optical Exposure. // 7-th International. Topical Meeting on Photoacoust and Photothermal Phenomena, Abstracts, Doorwerts, the Netherlands, 1991, p.234-235 (у співавторстві).

3. The features of photoacoustic spectra of CdS and GaAs under piezoelectric detection // Journal of molecular Structure, 1992, v.267, p.1-6 (у співавторстві).

4. Особливості формування фотоакустичного сигналу при термохвильовій діагностиці напівпровідникових структур // Наукові записки Кіровоградського педyніверситету, 1997, вип.11, с.24-26.

5. Фототермоакустичний ефект в піроелектрика // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 1999, вип. 2, С.441-445 (у співавторстві).

6. Формування в учнів навичок критичного мислення на уроках фізики // Наукові записки Кіровоградського педyніверситету, 2005, Серія: педагогічні науки. Вип.60, Ч.1., С.31-36.

7. Проблеми впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес та організація самостійної роботи студентів ВНЗ України в сучасних умовах (на матеріалі КДПУ) // Бюлетень Європейських студій. – 2006, №4, с.56-62 (у співавторстві).

навчально-методичні

1. Волчанський О.В Практикум з теоретичної фізики (квантова механіка). – Кіровоград: Видавничий центр АНПП, 2008.─ 88 с.

2. Чінчой О.О. Волчанський О.В. Практикум з теоретичної фізики (Класична електродинаміка. Квантова механіка) Кіровоград: Видавничий центр КННПК, 2010.–184 c.

3. Волчанський О.В. Чінчой О.О. Практикум з теоретичної механіки Метод. посіб. - Кіровоград РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2011.- 116с.

4. Волчанський О.В. Практикум з астрономії: Навчальний посібник. – Видання третє, виправлене і доповнене - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – 103 с.

5. О.В.Волчанський, О.М.Гур’євська Н.В.Подопригора. Термодинаміка і статистична фізика: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. Рекомендований МОНмолодь-спорту. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012 . – 428 с. В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.


Інтереси

фототермічні та фотоакустичні явища в напівпровідниках, методика викладання фізики та астрономії, реформування освіти України.

https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/wMfU5VHXvkQnJq5 ....