Користувач:Nmironenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Mironenko 2016.jpg

Про себе

Мироненко Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вииниченка.

У 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Трудове навчання».

З 2003 по 2004 р.р. працювала на посаді керівника гуртка «Рукоділля» у міському Будинку дитячої та юнацької творчості м. Кіровограда.

З 2004 -2005 р.р. – працювала на посаді педагога організатора у Кіровоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №29.

В 2005-2011 р.р. працювала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на посаді методиста навчального відділу.

В 2007-2008 р.р. навчалась у магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти, у якій було досліджено особливості підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей.

У 2020 році отримала диплом доцента кафедри Теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Навчальні курси

"Основи метрології"; "Основи сільськогосподарської праці"; "Основи проектування та моделювання" "Технологія побутової діяльності"; "Основи рекламної діяльності"

"Основи проєктування та виробництва виробів легкої промисловості"; "Виробниче навчання"

Дистанційні курси

Навчальний курс "Основи проектування та моделювання", "Технологічна освіта"

Навчальний курс "Основи проектування та виробництва виробів легкої промисловості", "Професійна освіта"

Навчальний курс "Основи рекламної діяльності", "Професійна освіта"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Публікації, сайти та блоги

  1. Творчо-інтелектуальні здібності учнів та особливості їх розвитку на уроках трудового навчання. Друк. навч-метод. посібник. Кіровоград: вид. ТОВ «КОД», 2011. – 94 с.
  2. Вибрані питання метрології.Друк. навч-метод. посібник.Кіровоград: вид. ТОВ «КОД», 2011. – 64 с.
  3. Проектно-технологічна діяльність на уроках технологій Друк. навч-метод. посібник. Кіровоград: вид. Авангард, 2011. – 160 с.
  4. Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей.Автореф.дисерт. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.
  5. Основи проектування та моделювання: навчальний посібник/ Наталя Василівна Мироненко, Людмила Олександрівна Чистякова. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 169 с.
  6. Організація наукової роботи студентів під час вивчення дисципліни «Основи сільськогосподарської праці»/Наукові записки. – Випуск 177.Ч.1 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С.251-254.
  7. Технологія побутової діяльності. Курс : навчальний посібник/ Наталя Василівна МироненкоКропивницький: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 90 с.

Інтереси

Розвиток у студентів спеціальності "Технологічна освіта" та "Професійна освіта"творчо-інтелектуальних здібностей