Користувач:Ncherednichenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Чередніченко Наталя Юріївна

Чередніченко.jpg

Чередніченко Наталя Юріївна - директор комунального закладу "Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області", кандидат педагогічних наук


Освіта

Освіта повна вища. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка (спеціаліст - «Фізика та інформатика»)


Характеристика діяльності

Чередніченко Н.Ю. ефективно здійснює керівництво навчальним закладом в межах повноважень відповідно до посадових обов’язків, педагогічний колектив здійснює професійну діяльність та забезпечує реалізацію державної політики в галузі загальної середньої освіти відповідно до Концепції розвитку навчального закладу. За результатами державної атестації, яка пройшла в 2014 році, комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» визнано атестованим на достатньому рівні освітньої діяльності. Наталя Юріївна забезпечує висококваліфіковане управління навчально – виховним процесом, здійснює систематичну контрольно-аналітичну діяльністю. Щорічні звіти Чередніченко Н.Ю. про свою роботу на загальних зборах отримують високу оцінку. Активно співпрацює з Радою педагогічного ліцею. Підвищує фаховий рівень, поглиблює свої знання з психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій. В 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Займається науково – дослідницькою роботою. В 2014 році отримала науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук». Має 5 публікацій в наукових та фахових виданнях. Ділиться досвідом роботи на міських, обласних методичних заходах, є постійним учасником Всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань впровадження інформаційних технологій в управління загальноосвітніми навчальними закладами.


Дистанційні курси

Навчальний курс "Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти"


Тренінги

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"


Міжнародні освітні інтернет-проекти

Міжнародний проект "Права дітей"


Публікації

 1. Чередніченко Н. Інтеграційні педагогічні функції вчителів інформатики в Нідерландах / Н. Чередніченко // Молодь і ринок. – 2014. – № 2(109). – С. 159–164.
 2. Чередніченко Н. Ю. Основные тенденции профессиональной подготовки учителей информатики в Нидерландах / Н. Ю. Чередниченко // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 11. – C. 73–80.
 3. Чередніченко Н. Система роботи з обдарованими дітьми / Н. Чередніченко // Школа. – 2012. – № 4 (76). – С. 22–24.
 4. Чередніченко Н. Теоретико-методологічні основи порівняльно-педагогічного дослідження / Н. Чередніченко // Молодь і ринок. – 2013. – № 12. – С. 75–78.
 5. Чередніченко Н. Ю. Використання сучасних телекомунікаційних технологій для активізації пізнавального інтересу учнів до фізики / Н. Ю. Чередніченко // Наукові записки. – Випуск 55. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 130–132.
 6. Чередніченко Н. Ю. Використання телекомунікаційних проектів як один із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процессу / Н. Ю. Чередніченко // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник»; КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2011. – № 2 (18). – С. 72–73.
 7. Чередніченко Н. Ю. Впровадження телекомунікаційних технологій в навчально-виховний процес на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Н. Ю. Чередніченко // Матеріали науково-практичної конференції «Творчість»; КОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2003. – С. 24–26.
 8. Чередніченко Н. Ю. Забезпечення якості професійної підготовки вчителів інформатики в Нідерландах / Н. Ю. Чередніченко // Педагогіка та психологія: ідея розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовтня 2013 р. : тези допов. – К., 2013. – С. 58–62.
 9. Чередніченко Н. Ю. Концептуальні засади професійної компетенції вчителів / Н. Ю. Чередніченко // Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології : Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовтня 2013 р. : тези допов. – Львів, 2013. – С. 72–77.
 10. Чередніченко Н. Ю. Особливості використання системного аналізу у порівняльно-педагогічних дослідженнях / Н. Ю. Чередніченко // Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогіки та психології : Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 червня 2013 р. : тези допов. – Львів, 2013. – С. 90–93.
 11. Чередніченко Н. Ю. Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах / Н. Ю. Чередніченко // Наукові записки. – Випуск 122. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 389–395.
 12. Чередніченко Н. Ю. Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах / Н. Ю. Чередніченко // Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 травня 2013 р. : тези допов. – Одеса, 2013. – С. 80–82.
 13. Чередніченко Н. Ю. Управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики в Нідерландах / Н. Ю. Чередніченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІІ (44) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 328–337.
 14. Чередніченко Н. Ю. Центр методичної та соціально-педагогічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради / Н. Ю. Чередніченко // І творчість, і праця, і успіх : Збірник методичних матеріалів; упор. С. А. Болсун. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – С. 32–35.
 15. Cherednichenko, N. Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the Netherlands / N. Cherednichenko // Наукові записки. – Випуск 125. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 226–231.