Користувач:Mluchycka

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

MarinaELuchitskaya.jpg

Про себе

Лучицька Марина Євгенівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики германських мов факультету іноземних мов КДПУ ім. В.Винниченка (2003 - 2017)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:

1. КДПУ ім. В. Винниченка, денна форма навчання, факультет іноземних мов, диплом з відзнакою, 2003. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Кваліфікація: вчитель англійської мови, зарубіжної літератури та української мови і літератури основної і старшої школи.

2. Магістратура КДПУ ім. В. Винниченка, денна форма навчання, факультет іноземних мов, 2003. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та літератури.

3. Аспірантура КДПУ ім. В. Винниченка, денна форма навчання, факультет філології та журналістики, 2010. Дата захисту кандидатської дисертації: 18 березня 2011 року. На підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.


Тема магістерської дисертації та рік захисту: «Семантичні, синтаксичні та стилістичні особливості заголовків тексту художнього дискурсу (на матеріалі англомовних оповідань)», 2003. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Л. Ф. Грицюк


Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Наративні моделі великої прози Є. Гуцала», 2011. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. П. Марко.

Навчальні курси

 1. Практика усного та писемного мовлення
 2. Практична граматика англійської мови
 3. Практичний курс англійської мови
 4. Керівник студентського наукового гуртка "The Narrative Analyses of Fiction"

Дистанційні курси

Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (5 жовтня -13 листопада 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

 1. Лучицька М. Тестові завдання для студентів першого курсу. Модуль І – VI (Книга для викладача) (англійською мовою) / Марина Євгенівна Лучицька. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2006. – 56 с.
 2. Лучицька М. Є. Практичний курс англійської мови для студентів першого курсу. Модуль І – VI (Книга для студента) (англійською мовою) / Марина Євгенівна Лучицька. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2007. – 88 с.
 3. Work Book (Audition). Самостійна робота. І курс. / [авторський колектив викладачів кафедри англійської філології] – Кіровоград, 2007. – 52 с.
 4. Work Book (Audition). Самостійна робота. ІІ курс. / [авторський колектив викладачів кафедри англійської філології]. – Кіровоград, 2007. – 40 с.
 5. Work Book (Audition). Самостійна робота. ІІІ курс. / [авторський колектив викладачів кафедри англійської філології]. – Кіровоград, 2007. – 48 с.
 6. Work Book (Audition). Самостійна робота. ІV курс. / [авторський колектив викладачів кафедри англійської філології]. – Кіровоград, 2007. – 40 с.
 7. Work Book (Audition). Самостійна робота. V курс. / [авторський колектив викладачів кафедри англійської філології]. – Кіровоград, 2007. – 52 с.
 8. Лучицька Марина. Семантичний зв'язок заголовка зі змістом художнього твору (на матеріалі англомовних оповідань) / Марина Лучицька. // Наукові записки. – Випуск 73. – Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Ч. 2. – С. 140–145.
 9. Лучицька Марина. Повість Є. Гуцала «Княжа гора»: наративний дискурс / Марина Лучицька. // Наукові записки. – Випуск 79. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 244–255.
 10. Лучицька Марина. Автор – Герой – Наратор: метаморфози духу автора (на матеріалі повісті Є. Гуцала «Княжа гора») / Марина Лучицька. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 31 / [редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.] – Ч. 1. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 639–648.
 11. Лучицька Марина. Гармонія дитячих душ у наративному світі повісті Є. Гуцала «Саййора» / Марина Лучицька. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 32 / [редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.] – Ч. 2. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 342–351.
 12. Лучицька М. Є. Наратив трагедії людських доль у повістях Є. Гуцала «З вогню воскресли» та «Мертва зона» / М. Є. Лучицька. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / [редакційна колегія: головний редактор – проф. Харченко С. Я., відп. секретар – проф. Галич О. А. та ін.] – Ч. ІІ. – № 3 (166) Лютий, 2009. – С. 130–139.
 13. Лучицька Марина. Парадигми авторської свідомості в гетеродієгетичному наративі повісті Є. Гуцала «Голодомор» / Марина Лучицька. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 33 / [редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.] – Ч. 2. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 579–591.
 14. Лучицька Марина. Повість Є. Гуцала «Прокляття»: проблема проступку й кари крізь призму розповіді наратора твору / Марина Лучицька. // Наукові записки. – Випуск 85. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 237–244.
 15. Лучицька М. Є. Авторська свідомість як віддзеркалення повоєнних реалій у гетеродієгетичному наративі дилогії Є. Гуцала «Шкільний хліб» / М. Є. Лучицька. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / [редакційна колегія: головний редактор – проф. Курило В. С., випускаючі редактори – проф. Галич О. А. та ін.] – Ч. І. – № 4 (191) Лютий, 2010. – С. 169–183.
 16. Лучицька Марина. Наративні моделі роману Є. Гуцала «Позичений чоловік» / Марина Лучицька. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 29 / [редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.] – Ч. 1. – К.: Твім інтер, 2010. – С. 502–521.
 17. Лучицька М. Є. Повість Є. Гуцала «Двоє на святі кохання»: розкриття смислу істинної любові крізь рефлексії всезнаючого наратора / М. Є. Лучицька. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / [редакційна колегія: головний редактор – проф. Курило В. С., випускаючі редактори – проф. Галич О. А. та ін.] – Ч. ІІ. – № 11 (198) Червень, 2010. – С. 78–87.
 18. Лучицька М. Є. Наративні моделі великої прози Євгена Гуцала: автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.01.01 / Марина Євгенівна Лучицька. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011 – 21 с.
 19. Лучицька Марина. Всевідна позиція наратора-розповідача в повісті Є. Гуцала «Безголов’я» як спосіб авторського викриття людської псевдовідваги / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 94. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 271–280.
 20. Лучицька Марина. Наративні моделі повісті Євгена Гуцала «Становлення» / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 209–212.
 21. Лучицька Марина. Наративні моделі світу дітей у великій прозі Є. Гуцала та М. Вінграновського: компаративістичний аспект / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 103–110.
 22. Лучицька Марина. Прояви свідомості автора в наративі великої прози Євгена Гуцала / Марина Лучицька // Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету / [голова редакційної ради – Михайло Наєнко, головний редактор – Микола Степаненко] – № 2 (29), 2013. – С. 106–115.
 23. Лучицька Марина. Наратологія як теорія наративу у поглядах зарубіжних та українських дослідників / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 217–224.
 24. Лучицька Марина. Настроєтворча нарація оповідання К. Менсфілд «Зняття завіси» / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 111–114.
 25. Luchytska Maryna. The Narrative Models of the Tales and Novels by E. Hutsalo / Maryna Luchytska // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ. м.) – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – С. 29–30.
 26. Лучицька Марина. Наративна палітра оповідання У. С. Моема «Сила обставин» / М. Є. Лучицька // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Вип. 3 / [головний редактор – професор Анатолій Козлов]. – Кривий Ріг: друкарня С. Г. Щербенка, 2014. – С. 127–135.
 27. Лучицька Марина. Заголовок художнього твору та наратив: контраст форм нарації (на матеріалі оповідання Г. Гріна “I Spy”) / Марина Лучицька // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – С. 352–355.
 28. Лучицька Марина. Наратив дитячого світу оповідання Є.Гуцала "Скажений чорнобильський собака" / Марина Лучицька // Літератури світу: поетика, духовність і ментальність. - Вип.6 / [головний редактор - професор Світлана Ковпік]- Кривий Ріг: Видавництво "НВП Інтерсервіс", 2015. - С.174-180.
 29. Лучицька Марина. Ретроспективна нарація-сповідь в оповіданні Г. Дж. Уеллса “The Door in the Wall”/ М. Є. Лучицька // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 452–456.

30. Luchytska Maryna. The Narrative of the Imaginary Liberation of a Personality in the Short Story " A Bit of Singing and Dancing" by Susan Hill / Maryna Luchytska // Літератури світу: поетика, духовність та ментальність. - Вип. 8 / [головний редактор - професор Світлана Ковпік]. - Кривий Ріг: Видавництво "НВП Інтерсервіс", 2017. - С. 68-74.

31. Luchytska Maryna. Self-Directed Irony in the Narrative of Mark Twain's Short Story " A Mysterious Visit" / Maryna Luchytska // Наукові записки. - Випуск 154. - Серія: Філологічні науки. - Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. - С. 142-146

Інтереси

 1. Англійська філологія
 2. Наративний аналіз художнього тексту
 3. Література ХХ століття