Користувач:Mdanilko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Персональна сторінка викладача КДПУ

Danilko-m-i.jpg

Про себе

Данілко Маргарита Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Навчальні курси

Контрастивна стилістика для студентів 3 курсу

Практична граматика (англійська мова)для студентів 3 курсу

Практичний курс усного та писемного мовлення (англійська мова)для студентів 3 курсу

Практичний курс усного та писемного мовлення (англійська мова)для студентів 4 курсу

Дистанційні курси

...

Навчальний курс "Контрастивна стилістика"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.

Навчальні посібники:

1. Данілко М.І., Мельник Ю.В. Англійська мова і комп’ютер через комунікацію. Навчальний посібник англійською мовою. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1998.–216 с.

2. Данілко М.І. The World of Britain: Britain Today. Навчальний посібник англ.мовою. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999.– 154 с

3. Данілко М.І., Хрипун В.С. Talking points for philosophizing. Навчально-методичний посібник. . –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2001.– 176 с.

4. Данілко М.І., Хрипун В.С. Навчально-методичні матеріали для аналізу наукового та публіцистичного текстів. Навчальний посібник англ.мовою.–Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2002.– 304 с

5. Данілко М.І. Посібник з англійської мови для курсантів і студентів та слухачів факультету правознавства. Навчальний посібник. Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХВНСУ. – 2006 - 93 с.

6. Данілко М.І., Ярова Л.О. The Guide for English Interpreters and Translators. Part 1 Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. Кіровоград, 2015– 136 с.

7. Данілко М.І., Ярова Л.О.The Guide for English Interpreters and Translators. Part 2 Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов/. Кіровоград, 2016. – 128 с.

Статті:

1. Данилко М.И., Томас А.О., ГоршковаМ.Л. Вводный абзац художественного текста в оригинале и переводе. Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста: Сб.науч.тр.-Одесса: Изд-во Одес.гос.ун-та им.И.И.Мечникова, 1986

2. Данилко М.И., Шухат Т.Г., Петропавловская Е.В. Актуализация текстовых категорий при формировании образа автора. Перевод и интерпретация текста. Сб. науч. трудов. М. : Институт языкознания АН СССР, 1988

3. Данілко М.І. Упровадження критичного мислення в навчальний процес. .. ІІ Міжнародний семінар «Демократія і освіта». МОН України, КДПУ імені Володимира Винниченка, Монтклерський державний університет США. -Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000, С.20-21

4. Danilko M.I. Teaching for Critical Thinking. Збірник наукових праць. Роль освіти для економічного,соціального та культурного розвитку. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2003, С.109-112

5. Данилко М.И. Адресант и адресат в собственно авторском повествовании. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ . Кіровоград : КДПУ, 2010. С. 29-34

6. Данилко М.И. Способы репрезентации антропоцентров в несобственно-авторской речи. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ . Кіровоград : КДПУ,. 2011. С. 75-78

7. Данилко М.И. Формирование абсолютной антропоцентричности художественного текста в прямой речи персонажа Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ . Кіровоград : КДПУ,. 2012. С. 73-76

8. Данилко М.И.Формирование абсолютной антропоцентричности художественного текста во внутренней речи персонажа. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ . Кіровоград : КДПУ,. 2013. С. 73-76

9. Danilko M.I., Ivanenko N.V.Vulnerable Children in Ukraine and the Educational Response Education and Disadvantaged Children and Young People. London-New Delhi-New York-Sysney, Bloomsbury, 2013, p.99-123.

10. Danilko M.I. Ukraine: Issues in Educational History and Development Education in Eastern Europe and Eurasia. London-New Delhi-New York-Sydney, Bloomsbury, 2014, p.185-205.

Інтереси

стилістика, інтерпретація тексту, критичне мислення, контрастивна лінгвістика, перекладознавство, демократизація освіти