Користувач:Lkulinich

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

IMG Lkulinich 15-16.jpg

Про себе

Кулініч Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету,

член Національної спілки майстрів народного мистецва України

Навчальні курси

Рисунок, живопис, художнє конструювання, дизайн керамічних виробів

Дистанційні курси

навчальний курс "Дизайн керамічних виробів"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.

1. Цвітне. Гончарство: Альбом-каталог/ Авт.-упоряд. Л.О.Кулініч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2014. – 36 с.; іл.


2. Кулініч Л.О. Розвиток творчих здібностей студентів художньо-графічного факультету на заняттях з фахових дисциплін / Л.О. Кулініч // Наукові записки. Випуск 33. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 68 – 80


3. Кулініч Л.О. Інтегроване навчання мистецтв у підготовці майбутніх художників-педагогів / Л.О. Кулініч // Мистецтво і освіта. – К. 2003, № 2. – С. 11 – 14


4. Кулініч Л. О. Взаємозв'язок художньо-творчого розвитку та культурологічної підготовки майбутніх художників-педагогів / Л. О. Кулініч // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 16 Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Вип. 4 (14) / М-во освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. – С. 162 – 166.


5. Кулініч Л. О. Особливості викладання навчального курсу “Кераміка” майбутнім художникам-педагогам / Л.О. Кулініч // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: досвід і перспективи”. – Одеса, 2010.


6. Кулініч Л.О. Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 121. – Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 344 с. – С. 98 – 101.


7. Кулініч Л.О. Формування пізнавального інтересу майбутніх художників-педагогів на прикладі гончарства / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 133. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 276 – 283.


8. Кулініч Л.О. Творчий досвід майстрів цвітнянських гончарних осередків у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / Л.О. Кулініч // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2014. – С. 274 – 277.


9. Кулініч Л.О. Гончарство у ракурсі підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (подано до друку).


10. Кулініч Л.О. Дидактичні особливості підготовки вчителів образотворчого мистецтва // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ ім. М.П.Драгоманова 18-19 жовтня 2000р. –К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000, -Ч. 2. – 256с., С.119-122.


11. Кулініч Л.О. Особливості культурологічної підготовки майбутніх художників-педагогів // Наукові записки. Випуск XLI. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001, С. 84.

Інтереси

Народна та професійна художня кераміка.

Народна кераміка та гончарство Кіровоградщини ХІХ-ХХ століть.

Методичні проблеми викладання фахових дисциплін.