Користувач:Kgolovenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Golovenko KV.jpg

Про себе

Головенко Крістіна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Навчальні курси

Практика усного та писемного мовлення

Практична фонетика англійської мови

Дистанційні курси

Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови для спеціальності Переклад"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.

Внутрішня форма метафори та оцінка (на матеріалі англійської та української мов) / К. В. Головенко // Zbiór raportów naukowych. Science – od teorii do praktyki. — Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. — T. 5/2. — С. 45–50.

Концепт PRIVACY в англомовній картині світу / К. В. Головенко // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Випуск 127. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – С. 224–228.

Внутрішня форма слова як образна ознака / К. В. Головенко // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Випуск 137. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – С. 479–482.

Оцінно-експресивна метафора в зіставному аспекті / К. В. Головенко // Наукові записки. –– Випуск 146. – Серія: Філологічні науки. –– Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 61–64.

Інтереси

Коло наукових інтересів: картини світу в аспектах лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики