Користувач:Itsarenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Царенко Ірина Леонтіївна

Фото Царенко.JPG

Про себе

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім.В.Винниченка

Навчальні курси та проекти, в яких беру участь

"Технологія приготування страв"

"Безпека життєдіяльності"

"Безпека життєдіяльності та основи охорони праці"

Дистанційні курси

Навчальний курс "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці"

Навчальні проекти

Навчання в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за програмою 108 год. «Розробка навчально-методичного забезпечення (мережевих електронних ресурсів) курсів «Технологія приготування страв», «Безпека життєдіяльності», «Методика викладання основ здоров’я в початковій школі»». Звіт затверджено ректором КДПУ ім. В.Винниченка 25.06.2014 р. (наказ № 94-УН).

Публікації, сайти та блоги

1. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [Пуляк О.В., Царенко О.М., Царенко І.Л. та ін.]; за ред. С.П. Величка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2004. –140 с. (Гриф МОН України).

2. Величко С.П. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. / С.П.Величко, І.Л.Царенко – К.: ВД “Професіонал”, 2008. – 192 с. (Гриф МОН України).

3. Величко С.П. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Величко С.П., Царенко І.Л., Царенко О.М. – [Вид. перероб. і доп.]. – К.: КНТ, 2008. – 318 с. (Гриф МОН України).

4. Царенко І.Л.Авторський комплекс у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності / І.Л.Царенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – № 4 (93). – С.40-43.

5. Царенко І.Л. Інноваційні засоби перевірки ефективності методичної системи підготовки студентів з безпеки життєдіяльності / І.Л.Царенко // Наукові записки: [зб. наук. праць; серія: педагогічні науки]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82. – Ч. 2. – С. 262-265.

6. Царенко І.Л. Активізація самостійної роботи студентів засобами хмарних технологій / І.Л.Царенко // Вища освіта України № 3 (додаток 2) – 2014 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.2. – С. 48-53.

7. Царенко І.Л. Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності / І.Л.Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вип. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Ч. 2 – С. 221-224.

8. Царенко І.Л. Проектування лабораторно-практичних робіт з курсу «Технологія приготування страв» / І.Л.Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 7. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Ч.1. – С. 152-155.

7. Авторський сайт "Кабінет технологій" [Електронний ресурс] / Ірина Царенко. – 2014. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/technologycabinet/our-company. – Назва з екрану.

Інтереси

Теорія і методика професійної освіти