Користувач:Arastrigina

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Растрыгина фото.jpg

Про себе

Растригіна Алла Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Дистанційні курси

Методологія музично-педагогічних досліджень


Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

Монографії

 1. Растригіна А.М. Педагогіка свободи: Методологічні та соціально-педагогічні основи :монографія / А.М. Растригіна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002 - 14,4 д.а.
 2. Spirituality in the Human Word / Collective monograph. - Vilnus - 2011 - 467 p. (Духовность в мире человека / Коллективная монография - Вильнюс, 2011 — 25,9 д.а.
 3. Spirituality of education: collective monograph. Vilnius: «Education», 2012, 547p ISBN 978-9955-20-739-9 (Духовность воспитания: коллективная монография. Вильнюс «Образование»), 2012 – 31,8 д.а.
 4. Education in Eastern Europe and Eurasia.//Collective monograph/ (edited by Nadiya Ivanenko). – Education Around the Word, Bloovsbury. – London-New York-Sydney – 2014 – 18,9 д.а.
 5. Ugdymo dvasingumo kontekstas: kolektyvinė monografija. kolektyvinė monografija. ISBN 978-609-8089-39-4. Sudarė ir parengė Jonas Kievišas. Vilnius: leidykla Žuvėdra, 2014 –22,2 д.а.

Статті

 1. Растригіна А.М. Modern Directions of Music Education in Ukraine // 2nd International Conference of Spirituality and Music Education (SAME) Spirituality, Music and Education in a Cultural Context 27th – 29th June 2013 in Vilnius, Lithuania – Vilnius: 2013 - 0,8 д.а.
 2. Растригіна А.М. Pedagogy of freedom in the educational space of the modern Ukraine// The Ethos of the Academe – Standing the Test of Time. – Ariel. Israel, 2013 – P. 1 - 0, 95 д.а.
 3. Растригіна А.М. Магістратура: проблеми та перспективи// Наукові записки / Ред. Кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 125. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С.17-21 - 0,5 д.а.
 4. Растригіна А.М. Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва/ А.М. Растригіна, О.А. Яненко // Етика і естетика педагогічної дії / Зб. наук.праць – Вип.6. – Київ-Полтава – 2014 – С. 145-155 – 0,6 д.а.
 5. Растригіна А.М. LIBERAL ARTS AND SCIENCES в системе музыкально-педагогического образования//Проблемы и перспективы музыкально-педагогического образования.- Сб. научн. статей / под. ред.. Растрыгиной А.Н., Колосковой Ж.В. –Palmarium Academic Pablising, Saarbrucken, Deutschland, 2015. – 0,8 д.а.
 6. Растригіна А.М. Моніторінг ціннісно-орієнтованого самовизначення майбутнього фахівця. //Наукові записки / Ред.кол. В.В. Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – 0,5 д.а.
 7. Rastrygina A. Explication of the Jewish Child-Rearing Traditions in the Principles of Pedagogy of Freedom // SciensRice: Pedagogical Education / Scientific Journal, 2016 – 0,5 д.а.
 8. Растригіна А.М. Асистентська практика магістрів: змістове наповнення фахового модулю // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття / мат-ли ІІ Міжнар.конференції, Київ – 2016. – 0,6 д.а.
 9. Растригіна А.М. Металітет українця в контексті духовності виховання // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (44), Issue: 92, 2016 режим доступу: www.seanewdim.com – 0,5 д.а