Користувач:Цепа Олександра Володимирівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ


Про себе

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Навчальні курси

«Історія української літератури та літературної критики (перша половина XIX століття)».

«Основи теорії літератури та літературно-художньої критики».

"Риторика".

«Українська література».

«Теорія літератури».

"Образ автора як філологічна категорія".

"Методика викладання української літератури у вищій школі".

"Історія української літератури XX століття (20-ті - середина 50-х років)".

Навчальні проекти

Портфоліо з теми "Проблема автора у філологічній науці" Цепа Олександра Володимирівна

Дистанційні курси

Навчальний курс "Риторика"

Тренінги

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ) 26 січня - 31 січня 2015 року

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (6 квітня -12 травня 2015 року)

ПУБЛІКАЦІЇ

IMG 20141115 122117.jpg

МОНОГРАФІЯ:

Цепа Олександра. Образ автора в поезіях Тараса Шевченка до заслання: монографія / Олександра Цепа. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії» «Авангард», 2014. – 260 с.

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Художній світ Тараса Шевченка: рецепція тексту і підтексту: монографія / [Клочек Г., Буряк О., Вечірко О., Гольник О., Лаврусенко М., Михида С., Перцова І., Ратушняк О., Рибальченко В., Цепа О. ]. – Харків: Мачулін, 2019. – 212 с.


ОСНОВНІ СТАТТІ:

• Цепа О. “Фольклоризована” маска молодого Шевченка (Про образ автора у циклі “Думки”) / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск XV. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1998. – С. 150–153.

• Цепа О. Молодий Тарас Шевченко про жіночу долю (Іпостасі образу автора у поемах “Катерина”, “Мар’яна-черниця”) / Олександра Цепа // Наукові записки. – Вип. 1. – Кіровоград: КДТУ, 1999. – С. 3–7.

• Цепа О. Авторська свідомість в баладах “Причинна”, “Тополя” Тараса Шевченка / Олександра Цепа // Наукові записки. – Вип. 1. – Кіровоград: КДТУ, 1999. – С. 8–11.

• Цепа О. Міфи міфологічного підходу / Олександра Цепа // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 1. – С. 110–116.

• Цепа О. Проблема автора в літературознавстві. “Смерть автора” як один із варіантів її розв’язання / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 61. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 313–323.

• Цепа О. Образ автора як філологічна категорія / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 70. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 305–315.

• Цепа О. Індивідуальна картина світу як ключ до пізнання образу автора в поетичній творчості Тараса Шевченка / Олександра Цепа // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Випуск десятий. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – С. 112–117.

• Цепа О. В. Самозображення (“образ Я”) в поезіях Тараса Шевченка 1837–1847 років / О. В. Цепа // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 461–473.

• Цепа О. Зрозуміти авторське “Я” (Концепція інтегрованого підходу до образу автора в поетичній творчості Тараса Шевченка / Олександра Цепа // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №4. – С.62–66.

• Цепа О. Авторська самооцінка в поезіях Тараса Шевченка 1837–1847 років: фольклорно-романтичний образ “Я” / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 79. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 381–388.

• Цепа О. Доблесне минуле народу в художньому осмисленні Тараса Шевченка (на матеріалі поезій 1837-1847 років) / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 85. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 400–409.

• Цепа О. Симбіоз краси й сили в однойменному творі Володимира Винниченка / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.257–264.

• Цепа О. Образ автора в романтичній ліриці Амвросія Метлинського (на матеріалі українських поезій збірки “Думки і пісні та ще дещо”) / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 94. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 360–373.

• Цепа О. Добро і зло в жіночій долі (у поезіях Тараса Шевченка 1837-1847 років) / О. Цепа // Бібліотечка «Дивослова”. – 2011. – №3 (69). – С.58–64.

• Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років / О. Цепа // Дивослово. – 2011. – № 3. – С.13–16.

• Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 111 . – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С.243–254.

• Цепа О.В. Авторське осмислення національно свідомих сучасників і нащадків (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837 – 1847 років) / О. В. Цепа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 4 (263). – Ч.1. – Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – С.160 –167.

• Цепа О. Національно-духовна диференціація автора в осмисленні картини колишнього поневолення (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837 – 1847 років) / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 114. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 335 – 345.

• Цепа О. Внутрішній світ неординарної жіночої особистості (на матеріалі п’єси М. Кропивницького «Олеся») / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 113. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С.154 – 163.

• Цепа О. Самооцінка художньо вираженого «Я» в поезіях Тараса Шевченка 1837–1847 років / О. Цепа // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – № 19 (272). 2013. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 7 –12.

• Цепа О. Світоглядно-творчі домінанти раннього Тараса Шевченка в осмисленні Євгена Маланюка / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 124. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С.154– 168.

• Цепа О. Авторська інтерпретація доби Козаччини / О. Цепа // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – № 2. – С.131–137.

. Цепа О. Образи денаціоналізованих українців в поезії Тараса Шевченка до заслання / Олександра Цепа // Шевченків світ [текст]: науковий щорічник / Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаська обласна державна адміністрація, Черкаська обласна рада, Осередок наукового товариства Шевченка в Черкасах [відп. ред. Поліщук В.Т.]. – Черкаси: Чабаненко, 2008. – Вип. 7. – 2014. – С.75–86.

. Цепа О. Поетично закодований індивідуальний досвід митця в триптиху «Доля. Муза. Слава» Тараса Шевченка / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 142 – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 127–131.

. Цепа О. Образ оповідача як суб’єктна форма вираження авторської свідомості в повісті-поемі «Поза межами болю» Осипа Турянського / Олександра Цепа // Наукові записки. – Випуск 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ ім. В.Винниченка, 2016. – С.309–324.

. Цепа О. В. Проблема автора в літературознавстві (методичний аспект) [Текст] / О. В. Цепа // Молодий вчений. – 2016. – №9 (36) вересень. – С.238–242.

. Цепа О. Проблематика роману «Без ґрунту» Віктора Домонтовича / Олександра Цепа // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. проф. Оксани Філатової. – № 2 (18), листопад 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С.248–253.

. Цепа О. В. Авторські символічні акценти в романі «Тигролови» Івана Багряного / О.В. Цепа // Молодий вчений. – 2017. – №2 (42) лютий. – С.435–438.

Цепа О. Специфіка внутрішніх колізій персонажа в новелі «Гайдамака» Валер’яна Підмогильного / О. Цепа // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 227–230.

. Цепа О. Художній ракурс історичних реалій у повісті Тодосія Осьмачки «Ротонда душогубців» / О. Цепа // Наукові записки. – Випуск 158. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С.229–235.

. Цепа О. В. Внутрішній аспект постаті Маклени Ґраси в однойменній п’єсі Миколи Куліша [Текст] / О. В. Цепа // Молодий вчений. – 2017. – № 9 (49) вересень. – С. 286–289.

. Цепа О. “Фавст” Григорія Косинки крізь призму оповідної манери / О. Цепа// Наукові записки. – Випуск 162. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С.194-202.

. Цепа О. Образ автора в усмішці “Отак і пишу” Остапа Вишні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1(21), квітень 2018. – Миколаїв :МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. – С. 139–142.

. Цепа О. Поезія Тараса Шевченка 1837–1847 років в аспекті самозображення // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. проф. Оксани Філатової. – № 2(22), листопад 2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. – С. 81–86.

.Цепа О. Есе «Малоросійство» Євгена Маланюка в ракурсі проблеми автора // Наукові записки. – Випуск 184. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С.103–110.

.Цепа О. «Майстер корабля» Юрія Яновського: образ оповідача через текст і контекст // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 34. Том 5. – С. 152–157.

.Цепа О. Субстанція часу в авторському кодуванні Івана Кочерги (на матеріалі п’єси «Майстри часу»)//Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 6. – С. 112–115.

.Olena Buriak, Oksana Holnyk, Mariia Lavrusenko, Oleksandra Tsepa, Oksana Vechirko. (2021). Identity Drama: Anti-And Postcolonial Discourse (Based on Leslie Marmon Silko’s Short Stories "Lullaby" and Volodymyr Danylenko’s "Thunderstorms Over Turovets"). Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 4968–4976.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

• Цепа Олександра. Образ автора як філологічна категорія: Навчально-методичний посібник для студентів V курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: Вид-во «М’ятович Г.В.», 2012. – 108 с.

• Вступ до літературознавства. Навчально-методичний посібник для студентів I курсу: кредитно-модульна система. Частина II / Автори проекту: Марко В.П., Цепа О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 216 с.

• Цепа Олександра. Риторика: Навчально-методичний посібник для студентів I курсу факультету філології та журналістики/ О. Цепа. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 72 с.

• Цепа Олександра. Основи теорії літератури та літературно-художньої критики: Навчально-методичний посібник для студентів I курсу факультету філології та журналістики / О. Цепа. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 64 с.

. Цепа Олександра. Історія української літератури XX століття (20-ті – середина 50-х років): навчально-методичний посібник для студентів III курсу факультету філології та журналістики. – 2-е вид., доп. – Кропивницький: “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019. – 112 с.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ:

• Цепа Олександра. Історія української літератури та літературної критики (перша половина XIX століття): Навчально-методичний комплекс для студентів факультету філології та журналістики заочної форми навчання (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: Вид-во ПП «М’ятович Г.В.», 2011. – 56 с.

• Цепа Олександра. Українська література: Навчально-методичний комплекс для студентів II курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: Вид-во ПП «М’ятович Г.В.», 2011. – 64 с.

• Цепа Олександра. Історія української літератури та літературної критики (перша половина XIX століття): Навчально-методичний комплекс для студентів I курсу факультету філології та журналістики заочної форми навчання та ПДО / О. Цепа. – Кіровоград, 2012. – 52 с.

• Цепа Олександра. Основи теорії літератури та літературно-художньої критики: Навчально-методичний комплекс для студентів I курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: Видавництво ПП «М’ятович Г.В.», 2013. – 56 с.

• Цепа Олександра. Теорія літератури: навчально-методичний комплекс для студентів V курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: Видавництво ПП «М’ятович Г.В.», 2013. – 40 с.

• Цепа Олександра. Українська література: Навчально-методичний комплекс для студентів II курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – 72 с.

• Цепа Олександра. Риторика: Навчально-методичний комплекс для студентів I курсу факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної системи) / О. Цепа. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 20 с.

. Цепа О. Методика викладання української літератури у вищій школі: навчально-методичний комплекс для студентів VII курсу факультету філології та журналістики. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2016. – 36 с.

. Цепа О. Історія української літератури XX століття (20-ті – середина 50-х років): навчально-методичний комплекс для студентів III курсу факультету філології та журналістики. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2016. – 80 с.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

. Марко В.П., Цепа О.В. Основи теорії літератури та літературно-художньої критики. Методичні матеріали для студентів I курсу: кредитно-модульна система. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – 128 с.

. Марко В.П., Цепа О.В. Вступ до літературознавства. Методичні матеріали для студентів I курсу: кредитно-модульна система. Частина I. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 48 с.

. Вступ до літературознавства. Методичні матеріали для студентів І курсу: кредитно-модульна система. Частина II / Автори проекту: Марко В.П., Цепа О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 144 с.

. Марко В.П., Цепа О.В. Вступ до літературознавства. Методичні матеріали для студентів I курсу: кредитно-модульна система. Частина I. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2013. – 44 с.

. Марко В.П., Цепа О.В. Вступ до літературознавства. Методичні матеріали для студентів I курсу: кредитно-модульна система. Частина I. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 43 с.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

. Вступ до літературознавства. Навчально-методичні матеріали для студентів I курсу: кредитно-модульна система. Частина II / Автори проекту: Марко В.П., Цепа О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 198 с.


ТЕЗИ:

• Цепа О.В. Образ автора в поезіях Тараса Шевченка в контексті сучасного літературознавства / О. В. Цепа // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен особистості та творчості Т.Г. Шевченка в сучасному культурологічному просторі»: Збірник тез доповідей (I частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2014. – С.71-75.

• Цепа О. В. Ліричні твори в аспекті проблеми автора [Текст] / О. В. Цепа // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 березня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 95 – 99.

. Цепа О. В. Особливості дослідження творів епосу і драми в контексті проблеми автора [Текст] / О. В. Цепа // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.122–124.

. Цепа О. В. Володимир Винниченко про красу і силу [Текст] / О. В. Цепа // Пріоритети сучасної філології: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – С.40-43.

. Цепа О. В. Марко Кропивницький про неординарну жіночу особистість [Текст] / О. В. Цепа // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 5–6 травня 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – C.19–22

. Цепа О.В. Авторський образ у збірці Амвросія Могили “Думки і пісні та ще дещо” / О.В. Цепа // Актуальні проблеми філології. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 вересня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.24–28.

. Цепа О. В. Євген Маланюк про раннього Тараса Шевченка [Текст] / О. В. Цепа // Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 листопада 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.36–39.

. Цепа О. В. Образ оповідача в новелі "Фавст" Григорія Косинки [Текст] / О. В. Цепа // Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 9–10 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.58–62.

. Цепа О. В. «Отак і пишу» Остапа Вишні в ракурсі проблеми автора // Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 04-05 травня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.37–40.

. Цепа О.В. Авторське осмислення поняття “малоросійство” (на матеріалі однойменного есею Євгена Маланюка) // Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24-25 квітня 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С.17-21.

. Цепа О. В. Проблемні аспекти роману «Без грунту» Віктора Петрова // Пріоритети розвитку сучасної філології. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6-7 листопада 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С.15–18.

КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Всеукраїнська наукова конференція «Образ світу в творчості Т. Шевченка: бачення національного і загальнолюдського» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології, 13 березня 2007 року).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Поетика художнього тексту» (Дніпропетровськ, 2007 рік).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі XX століття» (Кіровоград, КДПУ імені В. Винниченка, 14-15 жовтня 2010 року).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Театр корифеїв: історія, традиції, сучасність» (Кіровоград, КДПУ імені В. Винниченка, 26-27 жовтня 2012 року).
 • XI Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір» (Луганськ, 15 лютого 2013 року).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість Євгена Маланюка в контексті вісниківського неоромантизму: культурна епоха, ідеї, художньо-стильові тенденції» (присвячена 115-річчю Євгена Маланюка й 60-річчю професора, доктора філологічних наук Леоніда Куценка) (Кіровоград, 18-20 квітня 2013 року).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, 3-4 жовтня 2013 року).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен особистості та творчості Т. Г. Шевченка в сучасному культурологічному просторі» (м. Миколаїв, 25 березня 2014 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія і практика» (м. Київ, 20-21 березня 2015 року).
 • IV Всеукраїнська наукова конференція «Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі XX століття» (Кіровоград, 23-24 жовтня 2015 року).
 • Щорічна звітна наукова конференція (Кіровоград, 22 березня 2016).
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві" (м. Львів, 21-22 жовтня 2016 року).
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Твоїм будущим душу я тривожу…» (8 листопада, 2016, Кіровоград).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика» (м. Ужгород, 10-11 лютого 2017 р.).
 • Щорічна звітна наукова конференція (Кропивницький, лютий 2017).
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (м. Вінниця, 5–6 травня 2017 року).
 • V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології” (м.Одеса, 22-23 вересня 2017).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект” (м.Київ, 03-04 листопада 2017 року).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку філологічних наук» (м. Вінниця, 09-10 лютого 2018 року).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна філологія: теорія і практика” (м. Одеса, 04-05 травня 2018 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція. II Маланюківські читання “Феномен есеїстики Євгена Маланюка” (м.Кропивницький, 19-20 вересня 2019 року).
 • II науково-практична конференція “Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі” (м.Миколаїв, 24-25 квітня 2020 року).
 • ІІ науково-практична конференція «Пріоритети розвитку сучасної філології» (м. Запоріжжя, 6-7 листопада 2020 р.).

БЛОГИ

http://reflecsiatsepa.blogspot.com/

Інтереси

Наукові інтереси: проблема автора у філології загалом та в шевченкознавстві зокрема.