Користувач:Садовий Микола Ілліч

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Sadoviy2016.jpg

Про себе

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання, професор кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради Д.23.053.04 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізика); керівник Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Кандидатська дисертація «Удосконалення методики вивчення фізичної оптики в школі на основі структурно-логічного аналізу навчального матеріалу та знань учнів» (1986)

Докторська дисертація «Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002)

ORCID: 0000-0001-6582-6506

Web of Science ResearcherID: AAG-3432-2019

Scopus

Навчальні курси

І семестр

САПР група ЦТ23М

Норм.вимоги до кв.робіт група ЦТ23М

Іннов.техн.навч. група ЦТ23М

Осн.інж.-пед.д. група ЛП21Б

Осн.інж.-пед.д. група ЦТ21Б

Осн.інж.-пед.д. група ЦТ22Бс

Істор.робототех група ЦТ22Б, ЦТ22Бс, ЦТ23Бс

Метод.реком. до кв.р. група ЦТ22М, ЦТ23М

Метод.реком. виробн.практ. група ЦТ22М, ЦТ23М

Метод.реком. пед.практ. група ЦТ22М, ЦТ23М

Навчальні проекти

Тренінг "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Дистанційні курси

Фізика твердого тіла

Мехатроніка групи ЦТ20Б, ЦТ21Бс

Публікації, сертифікати, сайти та блоги

Автор понад 650 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторські свідоцтва.

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти [1]

Google Scholar [2]

Сертифікати [3]

Інтереси

Структурно-логічний аналіз навчальних дисциплін, ресурний підхід у навчанні, фізика твердого тіла, дидактика фізики, історія фізики, загальні питання методики навчання фізики, освітня робототехніка, мехатроніка, цифровізація освітнього процесу.