Користувач:Садовий Микола Ілліч

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Sadoviy2016.jpg

Про себе

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради Д.23.053.04 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізика); керівник Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Кандидатська дисертація «Совершенствование методики изучения физической оптики в школе на основе структурно-логического анализа учебного материала и знаний учащихся» (1986)

Докторська дисертація «Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002)

Навчальні курси

І семестр 2020-2021 н.р.

Методологія кв.р. група ТН20М

Методологія кв.р. групи ТН20Мз, ТНП20Мз

СКМ група ТН20М

СКМ групи ТН20Мз, ТНП20Мз

Мехатроніка група КТ18Б

ОНД група КТ18Б

ОНД група КТ19Бс

ОНД група ПО18Б

ОНД група ПО19Бс

Робототехніка група ТН17Бз

МНПр група ПН19М

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Синергетика в педагогічній освіті: дидактичні матеріали

Навчальні проекти

Тренінг "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Дистанційні курси

Фізика твердого тіла

Публікації, сайти та блоги

Автор біля 500 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти [1]

Google Scholar [2]

Інтереси

Структурно-логічний аналіз навчальних дисциплін, ресурний підхід у навчанні, фізика твердого тіла, дидактика фізики, історія фізики, загальні питання методики навчання фізики.