Користувач:Лелека Тетяна Олександрівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

DSCF2202.JPG

Про себе

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002 рік.

Тема дисертації та рік захисту: Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ), 2010 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В. Винниченка: викладач, старший викладач кафедри перекладу та загального мовознавства, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лвінгвістики

Навчальні курси

Вступ до мовознавства

Загальне мовознавство

Дистанційні курси

Навчальний курс "Загальне мовознавство"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)


Публікації, сайти та блоги

1. Графічно-фонетичні особливості англомовних запозичень в українській і російській мовах на початку ХХІ століття // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. − № 38. – С. 262–265.

2. Категорія роду англоамериканських запозичень-іменників в українській і російській мовах на початку ХХІ століття // Наукові записки. – Випуск 95 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 222–225.

3. Англоамериканські слова-реалії в українській мові на початку ХХІ століття // Наукові записки. – Випуск 100. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 1 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 108–111.

4. Словотвірний потенціал англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку ХХІ століття // Функціональна лінгвістика. – Випуск 2 (1). – Науковий журнал. – Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Сімферополь,

2011. – С. 321–323.

5. Категорія роду англоамериканських запозичень-іменників в українській і російській мовах на початку ХХІ століття. //Наукові записки. – Випуск 95 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011.

6. Англо-американські запозичення поч. ХХІ ст. як фрагменти української та російської мовних картин світу. // Вісник київського національного лінгвістичного університету. – Серія : Філологія. – Том 15 (1). – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С. 96-101.

7. Інтернаціоналізми англійського походження в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – запоріжжя: ЗнУ, 2012. - № 53. - С. 106-110.

8. Англоамериканські слова-конмпозити в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 62. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2012. - С. 99-103.

9. Типии фонетичної субституції англоамериканізмів (на матеріалі української і російської мов початку ХХІ століття). // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 501-505.

10.Процес реактивізації англоамериканських запозичень в українській і російській мовах кінця ХХ - початку ХХІ століття Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 21. - №1. – Серія Мовознавство. – Вип. 19. – Т.1. – Дніпропетрпорвська, 2013. - С. 170-175.

11. Реактивізація англоамериканізму бізнес в українській і російській мовах кінця ХХ - початку ХХІ століття Наукові записки. Серія філологічні науки. - Випуск 115. – Кіровогшрад 2013. – С. 164-167.

12. Особливості використання англоамериканізму флешмоб у мові українських та російських ЗМІ початку ХХІ століття Наукові записки. Серія філологічні науки. - Випуск 21. – Том 26. - Кіровоград 2014. –С. 222–225.

13. Лексико-семантична асиміляція англоамериканізму шоп в українській та російській мовах початку ХХІ століття Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – випуск 42: збірник наукових праць. – Острог: вид-во Національного університету, 2014. – С. 89-93.

14. The Second Language Learning Methods Тези доповіді конференції The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t (збірник наукових праць). – Кіровоград : Авангард, 2014. – С.78-79.

Особливості англоаменриканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов(на матеріалі словників та мови ЗМІ) : монографія. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Внниченка, 2013. – 164 с.

Інтереси

Соціолінгвістика, мовні контакти