Користувач:Громко Тетяна Василівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ


Про себе

доктор філологічних наук,

доцент кафедри української філології та журналістики

Навчальні курси

Навчальний курс "Українська діалектологія"

Навчальний курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Навчальна практика: Діалектологічна практика

Навчальні проекти

Портфоліо з теми "Місцевий діалектний матеріал" Громко Тетяна

Тренинги

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ) 26 січня - 31 січня 2015 року

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

1. Громко Т.В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): ареф. дис. ... канд. філол. наук. - Кіровоград, 2000. - 18 с. [1]


2. Громко Т.В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): монографія. - Кіровоград, 2000. - 224 с.

0962.jpg


3. Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини: словник. - Кіровоград, 2000. - 224 с.

4. Словник-довідник з історії. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – 42 с. (у співавторстві з ПечерицеюТ.В.).

5.Ділова українська мова. Навчально-методичний посібник для студентів філології та журналістики. – Кіровоград, 2011. – 179 с. (у співавторстві з Гуцул Л.)


Список опублікованих статей

 • Проблема визначення середньонаддніпрянсько-степового діалектного порубіжжя в межах Кіровоградщини // Наукові записки. Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – С 249-252. [2]
 • До вивчення синтаксичних норм у фаховій підготовці правознавців // Наукові записки. Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – С. 306-311 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Лексика на позначення свідків і свідчення у судовому процесі (на матеріалі актових документів Гетьманщини) // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упор.: К.Іваночко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010. –С. 388-393. (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Термінологія судової медицини в сучасній українській мові (семантико-словотвірний аспект) // Studia lingvuistica et juridica: Доповіді Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої питанням лінгвістики і права (8-9 грудня 2010 року) «Актуальні проблеми мови і права: історія і сучасність». – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – С. 38-43 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Росіянізми у творчості В.Винниченка // Наукові записки. – Випуск 92. Серія Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 299-306 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Вивчення фразеологізмів під час фахової підготовки студентів-правників // Центральноукраїнський часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: Зб. наук. праць. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – № 1. – С. 110-118.
 • Семантика народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) // Наукові записки. Вип. 89(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5-и ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2010. – С. 267-271.
 • Особенности семантики географической лексики в украинских диалектах // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна: Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна, 15-17 марта 2011 г. – Москва: Институт славяноведения РАН, 2011. – С. 155-158.
 • Стан і перспективи дослідження середньонаддніпрянсько-степового та подільського діалектного порубіжжя в межах Кіровоградщини // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2011. – Вип. 96(1). – С. 550-555.
 • Особливості юридичної термінології та її перекладу // Studia linguistica et juridica: Зб. наук. праць / Відпов. ред. О.І.Іліаді. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – Вип.1. – С. 23-44.
 • Словник юридичної термінології при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. Вип. 100. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2011. – С. 505-511.
 • Актуальність словника юридичної термінології під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Вісник гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету. – 2011. – № 3-4. – С. 440-451.
 • Традиції і новаторство збирання діалектного матеріалу в говірках Кіровоградщини // Наукові записки. – Випуск 104(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. – Вип. 96(1). – С. 350-353.
 • Вивчення афоризмів у курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м Одеса, 08-09 лютого 2013 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – С.5-8.
 • До проблеми вивчення та перекладу юридичної термінології в курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 28 березня 2013 року. Випуск 32. – Кіровоград, 2013. – С.86-93.
 • Доцільність синтезованого вивчення лінгвістичного аналізу тексту та сучасної літературної мови // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 261-265.
 • Лексика на позначення сільськогосподарських культур в східноподільських говірках // Studia linguistica et juridica. 2012–2013: Збірник наукових праць / Відп. ред. О. І. Іліаді. – Кіровоград : КІРоЛ, 2013. – С.150-168.
 • Значення афоризмів для підготовки фахового комунікатора // Studia linguistica et juridica. 2012–2013: Збірник наукових праць / Відп. ред. О. І. Іліаді. – Кіровоград : КІРоЛ, 2013. – С.88-97.
 • Юридична термінологія при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 373-375.
 • Ареалогічні особливості лексики на позначення сільськогосподарських культур в східноподільських говірках Кіровоградщини // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т.М.Тищенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – Вип. 2. – С. 13-27.
 • Збирання мисливської лексики під час лінгвістичної (діалектологічної) практики // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т.М.Тищенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – Вип. 2. – С. 9-12. (у спіавторстві з Бокатенко І.).
 • Юридична термінологія при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 373-375.
 • Актуальність збирання та класифікації говіркових назв спорідненості і свояцтва // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 179-184.
 • Формування термінологічної компетентності майбутніх юристів при дистанційному вивченні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 37-41.

Інтереси

Навчальні

Методика викладання української діалектології

Методика викладання української мови (за професійним спрямуванням)

Консультування збирання місцевого діалектного матеріалу

Керівництво написанням наукових робіт, статей з української діалектології

Наукові

Українська діалектологія

Діалектний матеріал Кіровоградщини

Збирання і класифікація місцевого діалектного матеріалу

Рецензування видань з української діалектології

Юридична термінологія

Право в юриспруденції


Професійні

Редагування текстів

Співробітництво із вчителями шкіл щодо збирання і вивчення місцевого діалектного матеріалу


Хоббі

Читання книг (найрізноманітнішої тематики)

Малювання, аплікації, дизайн

Рукоділля

Подорожі (фото), відеоподорожі