Користувач:Базик Богдан

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Навчальний предмет

Біологія

Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ...."

Біологія.jpg

Вік учнів, клас

16-17 років,11 клас

Тема уроку

Концепції,що пояснюють виникнення органічної доцільності: креаціонізм,трансформізм,ламаркізм,дарвінізм

Тип уроку

Вибрати один із списку:

 • Урок засвоєння нових знань;

Мета уроку

Навчальна мета: ознайомити учнів з історією формування та становлення еволюційних поглядів, розглянути внесок у розвиток ідей ево­люціонізму відомих учених;

Розвивальна мета: розвивати вміння використовувати отримані рані­ше знання;

Виховна мета: виховувати вміння поважати ідеї, відмінні від власних поглядів.

Хід уроку

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.

Ми сьогодні з вами поспілкуємось про основи еволюційного вчення,розглянемо основні концепції еволюції органічного світу та відомих вчених-еволюціоністів. Недарма ж кажуть що без минулого немає майбутнього! Якраз на цьому уроці ми з вами здійснимо подорож у часи Чарльза Дарвіна та спробуємо себе в ролі піонерів розвитку еволюційних теорій!

Посилання на блог учителя з навчально-методичними матеріалами до уроку

2. Перевірка домашнього завдання, повторення раніше вивче­ного матеріалу.

Питання для бесіди

1. Скільки існує видів рослин?

2. Скільки існує видів тварин?

3. Чим можна пояснити наявність такої кількості видів живих ор­ганізмів на нашій планеті?

3. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів.

-Що таке еволюція?

-У яких класах ми її згадували та при вивченні яких розділів?

-Чи існує еволюція сьогодні?

Пригадати вчених – біологів України та світу, а також їхній вклад у розвиток біологічної науки.

4. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).

а). 1. Найменшою одиницею еволюції є:

а. рід б. тип

в. вид г. клас

2. Які з перерахованих пар організмів можуть служити прикладом паралелізму?

а. акула і кит б. морж і тюлень

в. метелик і птиця г. кажан і птах

3. Визначте явище спрощення будови організмів:

а. ароморфоз; б. адаптивна радіація; в. дегенерація; г. ідіодаптація.

б). З переліку вибери ознаки характерні для біологічного прогресу:

Розстав ознаки в послідовному порядку, як це відбувається в природі.

А) перевищення народжуваності особин над смертністю;

Б) скорочення ареалу виду;

В) зниження чисельності особин виду;

Г) утворення нових популяцій;

Д) веде до вимирання виду;

Е) розширення ареалу виду;

Ж) веде до процвітання виду;

З) перевищення смертності особин виду над народжуваністю,

І) збільшення чисельності особин.

К) зменшення числа таксонів

в). Як ви можете пояснити вираз: Онтогенез-коротке повторення філогенезу.

5. Підсумки уроку.

Еволюція – процес необоротних змін у будові і функціях організмів протягом їхнього історичного існування. Наслідком еволюції є пристосованість (адаптація) видів до умов довкілля. Еволюційна гіпотеза Ж.Б.Ламарка була першою спробою пояснити історичний розвиток живої матерії. За Ламарком в основі еволюції лежить виникнення спадкових пристосувальних змін під впливом умов довкілля та внутрішнє прагнення до самовдосконалення тобто ускладнення. Еволюція, за Ламарком іде від простих форм організації до складних у вигляді послідовності певних щаблів удосконалення – градацій.

6. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати параграф 48,вивчити конспект

Дати письмово відповіді на питання:

1. Коли почали формуватися перші уявлення про еволюцію жи­вих організмів?

2. Які основні положення теорії еволюції запропонував Ж. Б. Ла­марк?

3. Які основні положення теорії еволюції запропонував Ч. Дарвін?

4. У чому головна різниця між ученнями Ч. Дарвіна і Ж. Б. Лaмарка?

Методичні та дидактичні матеріали

 1. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку https://bogdanteacher.blogspot.com
 2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру http://wikiwall.ru/wall/0acfee0fef9254df190624da036a78f2/801e51e8854bcaaaa4921cf7969f7334#
 3. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань) (Google Форми) https://docs.google.com/forms/d/1nn0gZJzUUI4s-0gKWx4fdYA99PMnmFD-V8l8XEDLMOM/edit
 4. Ментальні карти https://www.mindmeister.com/1066684882?new=1
 5. Гра для учнів https://learningapps.org/display?v=pxzxxm4y518
 6. Відео-матеріали (змонтовані власноруч) https://youtu.be/aE_M1t8t6Lw
 7. Публікація або інфографіка https://www.canva.com/design/DACzgLGTJUM/MSKx4kwwDjx6oOthUpqlTw/edit
 8. Електронний журнал (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MDSi0rIg9XPckFeYTY1pD7Zw3ed4hqbEErkRA8ONRRY/edit#gid=0)
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (стрічка часу https://drive.google.com/file/d/1dfMXPFS6iF4eVa9JphTZSg1wWEBPhLe6/view?usp=sharing)
 10. Канал у Telegram https://t.me/BIOLOGYEXPERT

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

https://www.e-reading.club/book.php?book=22323

https://www.litmir.me/br/?b=560830&p=1

http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/10/Rozhdenie_slozhnosti_Alexandr_Markov.pdf

Відеоматеріали

https://www.youtube.com/watch?v=9BPochduADM

https://www.youtube.com/watch?v=iMGwxdSH79o

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08

Електронні ресурси

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=2370

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97

https://lectures.7mile.net/lec-biol/11-1-teoriya-evolutsij.html


Автор статті

Студент факультету природничо-географічного,6 курсу, спеціальність "Біологія"

Базик Богдан Олександрович

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка