Корисні посилання на сайти пов'язані з moodle та дистанційною освітою

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Закони та інші нормативні документи

Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466)

Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518)

Офіційний Moodle

Офіційний сайт Moodle

Ресурс української спільноти користувачів Moodle

Література

Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : моногорафія / О. О. Андрєєв та ін.; ред. О. О. Андрєєв, В. М. Кухаренко ; Нац. акад. пед. наук України.–Харків : КП "Міськадрук", 2013. – 212 с.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко та ін. ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськдрук", 2016. – 284 с.


Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Файл

Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle Файл

Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 1.9

Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5

Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання

Проектування курсу

Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008

Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов Лебедева, 2010

Конференції

Друга міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2014

Перша всеукраїнська науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2013

Організація накопичувальної системи оцінювання засобами Moodle, Андронатій, 2014