Корисні посилання до курсу "Історія інформатики"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Internet-ресурси

Коротка хронологія інформатики

wikipepdia: Хронологія інформатики

Виртуальный компьютерный музей

Музей обчислювальної техніки України

Сайт проекту "Інформаційні технології в Україні: історії та особистості"

Сайт “История информатики в России”

the Same timeline − the history of computing Project – links on other museums

Книги з iсторiї комп'ютерної науки та технiки (на icfcst.kiev.ua)

Література

 1. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Киев: КИТ. 1994.
 2. Частиков А. Архитекторы компьютерного мира. СПб.: «БХВ -Петербург», 2002.
 3. Сергієнко І.В. Становлення i розвиток дослiджень з iнформатики. – Київ, “Наукова думка”, 1998, 206 с.
 4. Сергієнко І.В. Iнформатика в Українi: становлення, розвиток, проблеми, Київ, “Наукова думка”, 1999, 353 с.
 5. Малиновський Б.М., Самойленко Н.І. З історії розвитку інформаційних технологій в Україні //Комп’ютер у школі та сім’ї. – №№3-5 (2001), №№1-3 (2002).
 6. Concise encyclopedia of Computer Science./ Editor Edwin D. Reilly. – John Wiley & Sons, Ltd., 2004. – 875 p. − Appendix III. Timeline of significant computing milestones – PP.825-838.
 7. Ланина Э.П. История развития вычислительной техники. – Иркутск: ИрГТУ, 2001. – 166 с.
 8. Знакомьтесь: компьютер. Пер. с англ. Под ред. и с предисл. В.М.Курочкина. – М.: Мир, 1989. – 240 с.
 9. Печерский Ю.Н. Этюды о компьютерах / Под ред. К.В.Гайндрика. – Кишинев: “ШТИИНЦА”, 1989. – 169 с.
 10. Апокин И.А. и др. Чарльз Бэббидж, 1791-1871. – М.: Наука, 1981. – 127 с.
 11. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. – М.: Сов. радио, 1968. – 326 с.
 12. Інформаційне законодавство: Зб. законодавчих актів у 6 т. / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К.: ТОВ “Юридична думка”, 2005. – Т.1: Інформаційне законодавство України. – 416 с.
 13. Анисимов А.В. Компьютерная лингвистика для всех. – К.: Наукова думка, 1991. – 205 с.
 14. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности. – М., 2001. – 352 с.
 15. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее. - Москва: Техносфера, 2011. - 432 с.
 16. Казакова И.А. История вычислительной техники: учеб. пособие. – Пенза, 2011.

До сторінки Історія інформатики