Корисні посилання для спеціальності "Статистика" 2009-2010

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Математическая статистика Вики
Яндекс Статистика
Что такое статистика
Державний комітет статистики України
Навчальна література(Математика)
Електронні книги
[1]
[2]
[3]
[4]
Книги з вищої математики
Національна бібліотека В.І.Вернадського
Електронна бібліотека книг
Електронний підручник з статистики
Теорія ймовірностей і математична статистика
Решение задач online
Допомога для розв'язування математичних задач
Допомога з математичною програмою maple
Теорія ймовірності online
Статистика
Індивідуальні завдання за мат.аналізу
Математический анализ, функциональный анализ - EqWorld
Решения задач
Елементарна теорія
Теория вероятности и математическая статистика
ЗНО з математики на Кіровоградщині: деградація освіти
статистики
Графічні методи зображення статистичних даних
[http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/su/index.html Статистика України

Науково-інформаційний журнал]

Регіональна статистика України
[5]
держкомстат
Міністерство освіти і науки України
Бібліотека економіста
Державна академія статистики, обліку та аудиту
Перепис населення України 2001
День працівника статистики
Опубликована глобальная статистика украинского интернета за январь
[6]
шпаргалки
статистика
і шпакргалки зі статистики
статистика
Розв'язання задач з математики
Статистичні таблиці
Журнал "Страхова справа"
Банківська діяльність
[7]
[8]
Афоризми про статистику
[9]
сттистика зовнішньої торгівлі
ризики та методи вимірювання
страхової справи
А.И. Волковец, А.Б. Гуринович. ТВиМС
Історія статистики
Распределение Фишера-Снедекора
Статистика як наука
Література зі страхової справи
Статистичний аналіз
Зведення та групування статистичних даних
Захожай В. Б., Федорченко В. С: Правова статистика: Навч. посіб.
веселая и справедливая статистика (104графика)