Конспект уроку №6

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Практична робота №2. Копіювання, переміщення й перейменування файлів і папок.

Мета. Уміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики

Теоретична частина

Заповнити таблицю:

№ Дія Відповідь

1 Як створити папку на диску С:?

2 Як скопіювати виділений об'єкт до буфера?

3 Як вирізати виділений об'єкт до буфера?

4 Як вставити об'єкт з буфера до потрібної папки?

5 Як створити ярлик для програми?

6 Як виділити декілька об'єктів для спільної команди?

7 Для чого призначено об'єкт «Корзина»?

8 Як видалити декілька об'єктів?

9 Що таке Drug&Drop?


Практична частина

№ Виконати Спосіб

1 Створіть на диску С: папку “Урок 9 клас” Мой компьютер С:

Клацніть пр.кн.мишки по вільному місцю вікна диска С:, виберіть Создать Папку

У папці, що утвориться, замість виділеного синім впишіть ім'я папки Урок 9 клас й натиснути Enter

2 Відкрийте вікно створеної вами папки Двічі клацніть її значок

3 Створіть у створеній вами папці папку “Документи”

Скористайтесь способом, описаним у 1 пункті, або клацніть із меню Файл  Создать Папку введіть ім'я, натисніть Enter

4 У папці “Документи” створіть текстовий документ “Лист” Відкрийте папку документи, клацніть пр.кн.мишки по вільному

місцю вікна папки, виберіть СоздатьТекстовый документ, наберіть з клавіатури “Лист”, натисніть Enter

5 Створіть папку “Диски” у папці “Урок 9 клас” пункт 1 або 3

6 Створіть ярлики для диска С: та перемістіть їх у папку “Диски” Відкрийте папку “Мой компьютер”, клацніть мишкою по значку диска С: правою кн. мишки, виберіть “Создать ярлык”. У вікні, що з'явитья виберіть “Да”.

Потім закрийте “Мой компьютер” і знайшовши на робочому столі створений вами ярлик, за допомогою контекстного меню (

пр. кн. мишки) виріжіть його до буфера. Після цього відкрийте папку “Диски” та вставте в неї цей ярлик з буферу.

7 Відкрийте папку “Мои документы” на диску С:, виділіть там декілька файлів та скопіюйте їх через буфер

до створеної вами папки “Документы”	Виділіть декілька файлів утримуючи натиснутою Ctrl і клацаючи їх по черзі лів. 

кн. мишки. Клацніть один з виділених файлів пр. кн. мишки, виберіть Вырезать. Клацніть пр. кн. по вільному місцю вікна “Документи” та виберіть “Вставить”

8 Перейменуйте папку “Документы” давши їй нове ім'я “Робочі файли” Відкрийте вікно папки, де знаходиться папка “Документы”, клацніть її пр. кн. мишки, виберіть Переименовать введіть з клавіатури нове ім'я, натисніть Enter

9 Відкрийте щойно перейменовану вами папку й видаліть з неї один – два файли. Клацніть файл пр. кн. мишки, виберіть Удалить

10 Закрийте всі відкриті вікна

11 Відкрийте кошик, пересвідчіться, що щойно видалені файли знаходяться там Клацніть пр. кн. по значку “Корзина”, виберіть “Открыть”. Користуючись смугою прокрутки знайдіть там потрібну вам інформацію.

12 Відновіть вилучений вами файл Клацніть у папці кошика вилучений вами файл пр. кн., виберіть "Восстановить"

13 Відкрийте папку “Робочі файли” й переконайтесь в тому, що файл відновлено

14 Закрийте всі вікна. Зробіть висновки та повідомте вчителя про виконану роботу


Практична робота

Тема

Windows. Вікна та дії з ними.

Мета

Уміти користуватися об'єктом "Мій комп'ютер", панеллю задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати екран, вимикати комп'ютер.

План

1. Вивчення об'єкта "Мій комп'ютер".

2. Дії з вікнами: відкривання, закривання, перетягування.

3. Робота з панеллю задач і контекстним меню.

4. Налаштовування екрана.

5. Вимикання комп'ютера.

Теоретичні відомості

Ви починаєте вивчати операційну систему Windows 95(98). Увімкніть комп'ютер і розгляньте екран — це робочий стіл корис¬тувача.

Робочий стіл — це фон, на якому відображаються інші елемен¬ти. На ньому є панель задач, розгорнуте каскадне меню та підписані значки, які називаються піктограмами. Диски, папки (каталоги), прикладні (Word, Ехсеl тощо) та системні (Мій комп'ю¬тер, Кошик тощо) програми, файли документів будемо називати об'єктами. Піктограми репрезентують ці об'єкти. Надалі поняття дії над об'єктом чи його піктограмою ототожнюватимемо. Це означає: якщо, наприклад, вилучити піктограму деякої папки, то з диска буде вилучено реальну папку; щоб скопіювати файл у буфер обміну, достатньо дію копіювання застосувати до піктограми файлу.Піктограма програми має вигляд деякої картинки, закритої папки — , документа —

аркуша паперу тощо. Назву піктограмі дає користувач, її можна міняти.

Є особливий тип об'єктів, які називаються ярликами. Ярлик — це короткий файл з розширенням lnk, який містить адресу деякого диска, папки, іншого файлу. Піктограма ярлика — картинка з зігнутою стрілкою:

Корисною є така властивість ярлика: активізація ярлика означає активізацію (відкриття) відповідного об'єкта.
Вилучення ярлика не означає вилучення самого об'єкта. Один об'єкт може мати багато ярликів, розкиданих 

по файловій системі з метою отримання швидкого доступу до найважливіших папок чи файлів. Зайві ярлики можна беззастережно вилучати. Сама піктограма — це також об'єкт. Панель задач також є об'єктом. Об'єктами є вікна тощо. Об'єктом можна вважати все,

над чим визначені певні дії.

Зверніть увагу на піктограму об'єкта "Мій комп'ютер". Цей об'єкт призначений для доступу до файлової системи: дисків, папок, файлів і засобів керування комп'ютером. В одних книжках цей об'єкт трактують як папку, в інших — як системну програму. Панель задач — це засіб доступу до каскадного меню, програм і файлів. Вона містить кнопку Пуск, індикатори клавіатури, годинник, кнопки мінімізованих вікон, кнопки відкритих вікон тощо. Щоб активізувати потрібне вікно (тобто програму), можна клацнути на відповідній кнопці. Вікно є центральним поняттям у Windows. Воно відображає зміст об'єкта .Розрізняють такі типи вікон: вікно папки, вікно програми, вікно документа, діалогове вікно, вікна системи допомоги.

Вікно об'єкта (програми, папки) складається з таких основ¬них елементів:

• рядка з назвою об'єкта і кнопками керування вікном;

• рядка меню;

• робочого поля вікна.

Необов'язковими елементами рядки панелей інструментів і статусу.

Якщо у робочому полі не поміщається вся інформація, то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смуги прокручування з

бігунцями. Бігунці переміщують, щоб побачити усе поле. Розміри вікна можна змінювати. Для збільшення чи зменшення розмірів вікна курсор встановлюють на межі вікна або в кутку (курсор змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перетягують межу. Принцип draf-апd-drop — принцип перетягування об'єктів Перетягування об'єктів виконують так: над об'єктом клацають і, не відпускаючи лівої клавіші миші, перетягують курсор у потрібне місце;

клавішу відпускають. Перетягувати можна межі вікна, піктограми у вікні, ціле вікно. 

Вікно перетягують з одного місця на інше, захопивши рядок з назвою. Вікно можна розгорнутити на весь екран — , надати йому переднього вигляду — ] чи закрити — , якщо воно зайве. якщо ж вікно потрібне, але воно займає на екрані надто багато місця, його мінімізують — .

Мінімізоване вікно набуває вигляду підписаної кнопки на панелі задач.
На екрані може бути декілька вікон програм чи папок. Їх розташовують каскадом чи поруч.
Однак лише одне вікно є активним. [Док з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки активних вікон.
Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном. 
Закрити вікно (і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:

• клацнути на кнопці ІХІ;.

• двічі клацнути на системній кнопці (вона є ліворуч у рядку головка вікна і має вигляд рисунка);

• клацнути на системній кнопці один раз і з отриманого меню виконатиконати команду Закрити;

• клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;

• клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстне меню рядка) і виконати команду Закрити;

• натиснути на комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів:

• викликати контекстне меню кнопки, клацнувши над нею правою клавішею миші, і виконати команду Закрити;

• якщо у контекстному меню панелі задач доступна команда Відмінити згортання, то виконати її. Розгорнуті вікна закрити різними способами, зокрема, комбінацією клавіш Shift+Аlt+F4;

• натиснути по черзі на кнопки на панелі задач: вікна відкриються - закрити їх відомими способами.

Над об'єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії (їх вивчатимемо далі), які можна виконати різними способами:

за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню. Останній спосіб є найзручніший. 

Контекстне меню об'єкта містить команди, визначені лише над вибраним об'єктом.

Щоб отримати контекстне меню елемента, треба клацнути над елементом правою клавішею миші. Клацнувши над робочим словом правою клавішею миші і вибравши команду Властивості, отримаємо доступ до діалогового вікна налаштовування екрана. Тут користувач може налаштувати вигляд робочого столу, екрана та елементів вікон:

1) на закладці Фон добирати з меню до вподоби вигляд фону і рисунка (шпалер) робочого столу;

2) на закладці Заставка вибирати вигляд екранної заставки — рухомого зображення, яке з'явиться на екрані

через заданий Інтервал бездіяльності користувача з метою запобігти вигорянню екрана;

3) змінювати кольорове Оформлення всіх елементів вікон;

4) вибирати Web-стиль чи класичний WQindows-стиль вибору і відкривання (запуску) об'єктів;

5) вибирати вигляд курсора, міняти вигляд піктограм;

6) задавати параметри роздільної здатності екрана тощо.

Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх впроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаються виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Діалогове вікно завжди потрібно закривати. Для цього є кнопка х У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання. Клацнувши на ній, а потім на будь-якому елементі вікна,

отримає¬мо довідку про призначення цього елемента.

Розглянемо правила вимикання комп'ютера. Комп'ютер вимикати відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку -у Пуск і послідовно виконати пункти Закінчення роботи і Вимкнути або Перезавантажити. Натиснувши на комбінацію клавіш Аlt+F4, Епter, процес вимикання" комп'ютера можна значно пришвидшити.

Хід роботи

1. Відкрийте вікно об`єкта “Мій комп`ютер”.

  Двічі клацніть над його піктограмою лівою клавішею миші. 

2. Розгорніть вікно на весь екран.

3. Надайте вікну попереднього вигляду .

4. Мінімізуйте вікно

5. Розгорніть мінімізоване вікно.

6. Закрийте вікно .

7. Знову відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер".

8. Змініть розміри вікна.

Якщо у вікні видно всі пікто¬грами, то смуг прокручування не буде.

9. Зменшіть розміри вікна, щоб з'явились смуги прокручування.

10. Поекспериментуйте зі смугами прокручування.

11. Виберіть найоптимальніший, на вашу думку, розмір вікна.

12. Активізуйте (викличте) контекстне меню робочого поля вікна.

13. Розташуйте піктограми (значки) у вікні чотирма способами. Є чотири способи

   розташування піктограм у вікні: великі значки, малі, список, таблиця (детально). 
   Виберіть у контекстному меню пункт ВИГЛЯД, перейдіть у його підменю і виберіть 
   Великі значки або СПИСОК. Спостерігайте за змінами у робочому полі. 

14. Виконайте пункти 12-13, щоб задати інші три способи розташування піктограм.

   Розташувавши піктограми у вигляді таблиці (пункт Таблиця)
15. Розташуйте піктограми, вибираючи Великі або Малі значки, але тепер користуйтеся засобами основного меню вікна.

16. Увімкніть/вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна.

17. Змініть розташування піктограм у вікні перетягуванням.

18. Відкрийте вікно диска С:, або D: або іншого. Дослідіть характеристики диска: обсяг диска, а також обсяг у байтах і відсотках вільного місця на диску.

19. Відкрийте чотири будь-які папки (можна на різних дисках).

   Зробіть так, щоб на екрані було декілька вікон. Останнє вікно активне, інші — 
   пасивні. Щоб на екрані було декілька вікон, а не одне останнє вікно, потрібно вибрати 

закладку Общие, виберіть радіокнопку На основе вибраной настройки, натисніть на кнопку Настройка і

задайте багатовіконний режим показу папок, а також виберіть Web-стиль чи звичайний стиль користування мишею.

20. Зробіть активними почергово інші вікна.

22. Упорядкуйте вікна на екрані каскадом.

23. Упорядкуйте вікна командою Вікна сверху-вниз, а потім — слева-направо.

24. Виберіть розташування вікон каскадом. Зробіть активним вікно "Мій комп'ютер".

25. Згорніть (мінімізуйте) усі вікна.

26. Розгорніть мінімізоване вікно "Мій комп'ютер".

Зменшіть розміри вікна до квадратного вигляду і перетягніть вікно у центр екрана.

27. Закрийте вікно "Мій комп'ютер".

28. Закрийте усі мінімізовані вікна об'єктів, кнопки яких є на панелі задач.

29. Виконайте налаштовування робочого столу під контролем викладача. Ознайомтеся з закладками діалогового вікна.

   На чистому місці екрана клацніть правою клавішею миші — отримаєте контекстне меню робочого столу. 

Виберіть пункт Свойства.Вікно, яке з'явиться, називається діалоговим вікном задання властивостей екрана. Воно має декілька закладок: Фон, Заставка, Оформление, Эффекты, Internet, Настройка.

   Виберіть першу закладку і поекспериментуйте з рисунком робочого столу (шпалерами). 

Вибирайте у списку назву рисунка: Ліс, Хмари, Marble, Leaves, Plus! (клацнувши на ній) і натискайте на кнопки

РОЗМНОЖИТИ та Застосувати. Бажано запам'ятати і відновити стартовий рисунок. Зверніть увагу на наявність кнопки 

Огляд — за її допомогою можна знайти у файловій системі будь-який графічний файл і створити зовсім нові шпалери.

Виберіть другу закладку і поекспериментуйте з екранними застав¬ками: Вічний двигун. Геометричний вальс. Скрізь космос. Об'єм¬ний текст, Біжучий рядок. Задайте час бездіяльності — 1 хв. Обов'язково натисніть на кнопку

Параметри і поміняйте пара¬метри, зокрема, працюючи з текстовими заставками, введіть свій текст — деяке ім'я тощо. 

Зробивши вибір, натисніть на кнопку ОК (з дозволу викладача).

Тепер на закладці Оформлення поекспериментуйте з кольоро-вовим оформленням кожного елемента вікна: спочатку розгляньте існуючі схеми: Морська, Рожева, Бузкова, а пізніше по¬міняйте колір будь-якого елемента, клацнувши над ним і на кнопках вибору кольору для фону, тексту тощо. Змін не фіксуйте — перейдіть на іншу закладку або натисніть на кнопку ВІДМІНИТИ (не рекомендуємо на навчальних комп'ютерах вносити такі зміни, тому не натискайте на кнопку ОК).

На закладці Параметри знайдіть і перепишіть у звіт характе¬ристику роздільної здатності екрана: 640х480 або 800х600 або 1024х768. Високу роздільну здатність використовують під час роботи з графічними програмами, але в інших випадках користу¬ються середньою — тоді значки на екрані більші. (Попереджен¬ня: не можна міняти роздільну здатність без дозволу викладача). Закрийте вікно настроювання екрана.

3О. Закінчіть роботу.

Висновки

Ви ознайомилися з поняттями об'єкт (програма, папка), вікно об'єкта, піктограма, діалогове вікно.

Піктограма репрезентує об'єкт. Вікно розкриває зміст об'єкта. З вікном можна виконувати такі дії:
1) відкривати,
2) закривати, 

3) мінімізувати,

4) пере¬тягувати, 

5) змінювати розміри, 6) активізувати,

7) налаштовувати.

Вікно складається з елементів, над якими можна виконувати дії,

визначені в контекстних меню елементів.

Контекстне меню об'єкта чи вибраного елемента вікна викликають натисканням на праву клавішу миші. Дію над об'єктом можна виконати лише вибравши його.

Контрольні запитання

1. Яке призначення об'єкта "Мій комп'ютер"?

2. Яке призначення панелі задач?

3. Які є типи об'єктів?

4. Яке призначення піктограм?

5. З чого складається вікно об'єкта?

6. Які необов'язкові елементи вікна об'єкта?

7. Яке призначення смуг прокручування?

8. Які дії можна виконувати з вікном?

9. Для чого вікно мінімізують?

10. Як можна змінити розташування вікна на екрані?

11. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

12. Як зробити вікно активним?

13. Для чого призначене контекстне меню?

14. Як відкрити папку?

15. Як розгорнути вікно на весь екран?

16. Як змінити розміри вікна?

17. Як виконати перетягування за допомогою миші?

18. Як активізувати контекстне меню об'єкта?

19. Як активізувати контекстне меню елемента?

20. Як закрити папку (вікно)?

21. Яке призначення програми SkanDisk?

22. Яке призначення комбінації клавіш Alt+F4?

23. Як можна розташувати піктограми у вікні?

24. Яка перевага розташування піктограм у вигляді таблиці?

25. Як увімкнути/вимкнути панель інструментів?

  26. Яке призначення рядка статусу?
  27. Як дослідити властивості диска?
  28. Як закрити мінімізовані об'єкти?
  29. Як виконати настроювання робочого столу?
  30. Як правильно вимикати комп'ютер?
  31. Які теми шпалер робочого столу і екранних заставок ви знаєте?
  32. Як викликати контекстне меню робочого поля вікна?
  33. Як можна розташувати вікна на екрані?
  34. Як запустити програму "Мій комп'ютер"?
  35. Як дослідити властивості диска чи папки?