Конспект уроку №2 Excel

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Робота з діаграмами в електронних таблицях, зокрема в Microsoft Excel.


Мета: Формувати в учнів навички практичної роботи з діаграмами, їх редагування та форматування. Обладнання: Навчальний клас персональних ЕОМ класу Pentium, операційна система Windows 98, електронні таблиці Microsoft Excel.


Тип уроку: Урок формування нових умінь та знань учнів.


ХІД УРОКУ:


1. Вступне слово


Добрий день. Сьогодні ми розглянемо як в електронних таблицях можна будувати діаграми до таблиць.

На минулому уроці ми розглянули таблиці даних у Excel,

як можна виконувати різні обчислення в цих таблицях. 

Сьогодні ми навчимося будувати діаграми до таблиць.


2. Правила техніки безпеки


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


1. Забороняється вмикати комп’ютери або вимикати їх самостійно, без дозволу вчителя.

2. Забороняється самостійно, без дозволу вчителя, підключати до комп’ютера або відключати від нього будь-які додаткові пристрої.

3. За вимкненням напруги в мережі класу, появи запаху диму або сторонніх шумів з монітора,

системного блоку або розетки підключення комп’ютера негайно вимкнути комп’ютер і покликати вчителя.

4. Щоб уникнути враження електричним струмом, забороняється одночасно доторкатися до металевих частин комп’ютера і будь-яких заземлених металевих предметів (водопровідні труби і крани, батареї опалення тощо).

5. Забороняється ставити на комп’ютери будь-які предмети, що містять воду, чай, каву, будь-які напої або інші рідини.

6. Штатне вмикання або вимикання комп’ютера робити в строго встановленому порядку.


3. Актуалізація опорних знань.


  • Запитанння


1. Як запустити Excel на виконання?

2. Яке розширення мають файли, створені в Excel?

3. Що таке книга, аркуш книги?

4. Як позначаються рядки, стовпці?

5. Як позначаються комірки таблиці? Що таке активна комірка?

6. Що таке діапазон рядків, діапазон стовпців, блок комірок? Як вони позначаються?

7. Як знайти в Excel довідкову інформацію з теми, що вас цікавить?

8. Які дані можуть міститися в комірках?

9. Для чого в Excel використовуються формули? Що таке формула?

10. Коли слід використовувати відносні, а коли абсолютні посилання?


4. Пояснення нового матеріалу.


Зараз відкрийте всі електронні таблиці.

Ми розглянемо разом приклад із підручника: с.43, приклад 2, прочитайте його уважно. 

Побудуйте таблицю, яка показана на малюнку 48.

Введіть підзаголовки та значення комірок Е5 та Е6. У комірку Е7 вводимо формулу =2600*Е6/Е5.
Далі слідуйте інструкціям, які вказані в підручнику. 

Для побудови діаграми зручно користуватися майстром, по-передньо виділивши блок даних, котрі мають бути відображені на діаграмі. Отже, виділіть блок В10:F13 і запустіть майстра діаграм кома-ндою меню Вставка/Диаграмма..., або кнопкою Example88.jpg на стандартній панелі інструментів.


На першому кроці слід вибрати тип діаграми із пропонованих майстром

і її конкретний вигляд серед діаграм. 

Виберіть для прикладу тип График на вкладці Стандартные і вигляд, що відображає розвиток процесу в часі або за категоріями. Натисніть кнопку Далее для переходу до наступного кроку.

На другому кроці треба вказати блок даних, які використову-ються для побудови графіка і розташування рядів.


За замовчуванням на вкладці Диапазон данных відображаєть-ся виділений блок розта-шування даних.

Якщо пропоновані за замовчуванням значення не підходять, слід змінити їх на правильні. 

На вкладці Ряд для кож-ного ряду (у нашому випадку — рядка) вказуються, які комірки тре-ба вибрати як ім'я, які — як значення, які використовувати як підписи поділок по осі X. За замовчуванням, якщо ряди значень роз-ташовані по рядках, то перша комірка рядка сприймається як ім'я ряду, а інші — як значення (саме їх і треба

відображати на координатній площині). 

Для підписів по осі X за замовчуван-ням вибирається перший рядок виділеного блока.

У цьому випадку,

як і потрібно, для підписів по осі X обрано моменти часу — 8.00, 9.00, ..., 13.00. У цьому самому вікні виводиться зразок створюваної діаграми, щоб бачити,

як зміна параметрів у вікні майстра відобразиться на готовій діаграмі. 

У нашому випадку всі параметри, що вмовчуються, підходять.

Натисніть кнопку Далее для переходу до наступного кроку.


На третьому кроці потрібно задати все, що необхідно для офор-млення діаграми: назви діаграми й осей, виводити чи не виводити Легенду — прямокутник, де вказано відповідність між типом лінії на діаграмі і відображуваним цією лінією рядом, та інші.

Усі внесені зміни відображаються на зразку.

На вкладці Заголовки введіть Название диаграммы; назва осі X; назва осі Y.

Перевірте, чи правильно обрані осі координат.

На вкладці Линии сетки виберіть зручний спосіб розкреслення діаграми, щоб легше було знаходити значення на графіку за значен-нями поділок на осях. На вкладці Легенда вкажіть, чи додати легенду, і, якщо так, то де її розмістити . На вкладці Подписи данных вкажіть, чи виводити на графіку значення з таблиці,

за якими він побудований, і, якщо так, то які саме. На вкладці Таблица данных вкажіть, 

виводити чи не виводити на діаграмі таблицю значень.

Переходьте до наступно-го, останнього кроку — четвертого. Тут необхідно вказати місце розміщення створеної діаграми:

на окремому — новому аркуші книг, чи на вже наявному. 

У першому випадку слід ввести ім'я аркуша — новий аркуш із таким ім'ям буде

створено у поточній книзі. В другому випадку слід вибрати ім'я аркуша зі списку, 

що розкривається, де містяться іме-на всіх аркушів книги. Помістіть діаграму, наприклад, на аркуш 2. Натисніть кнопку Готово.

Діаграма з'явилася на цьому аркуші . Окрім того, на ньому розташовано панель інструментів Диаграммы, що дає змогу вносити зміни в будь-який елемент діаграми. 

Усю діаграму можна перетягнути в будь-яке місце аркуша (захопивши її в будь-якому місці),

можна змінити її розміри (ви-діливши і скориставшись маркерами на межі рамки виділення).


За допомогою кнопок на панелі інструментів можна змінити колір-не оформлення діаграми,

перейти до іншого типу діаграми, попра-цювати з кожним елементом діаграми окремо, 

виділивши його кла-цанням або вибравши зі списку, що розкривається, на панелі.

Можна навіть порівняти вигляд графіка з відомими функціональними залежностями,
щоб аналітично (за до-помогою формул) описати поведінку значень у таблиці.
Цей метод часто використовується в моделюванні.
Багато можливостей для роботи з діаграмою надають контекст-не меню діаграми та її елементів. 

Проекспериментуйте з панеллю інструментів і контекстним меню. Коли діаграма набуде задовільного, на вашу думку, вигляду, збережіть книгу в тому самому файлі.


Практична робота на комп'ютері.


А тепер ви самостійно розглянете приклад 3 у підручнику, с.54.


5. Підбиття підсумків. Домашнє завдання.


Сьогодні на уроці ми розглянули як можна побудувати до таблиць діаграми. Вдома ви повинні будете побудувати таблиці значень функцій sin(x), cos(x) та на основі одержаних таблиць, побудувати їх графіки.