Конспект уроку №2 Свинаренка Олександра

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Конспект уроку

Конспект уроку на тему:


Сортування та фільтрування даних


Підготував: Студент 34 – групи: Свинаренко Олександр


Тема:

Сортування та фільтрування даних


Мета:

Дати дітям означення поняття сортування та фільтрування даних. Формувати в учнів навики та вміння сортувати та фільтрувати дані. Обладнання: Аудиторія персональних ЕОМ, операційна система Windows XP, текстовий процессор Excel.


Тип уроку:


комбінований.


Зміст уроку


1.Організаційний момент.

2.Актуалізація опорних знань.

3. Вивчення нового матеріалу з практичною роботою на комп'ютері.

4.Підсумок уроку.


Хід уроку


1.Організаційна частина. Перевірка присутніх, домашнього завдання.

2.Актуалізація опорних знань Повторення раніше вивченого матеріалу

3. Вивчення нового матеріалу, формування ЗУН.


Спочатку слід дати дітям означення поняття „сортування”. Сортування – впорядковування даних за одним або кількома заданими критеріями.


Сортування за зростанням


Використовувати для даних числових та текстових типів. Особливості роботи програми (правила сортування):

1)порожні комірки завжди вміщуються у кінець відсортованого списку

2)числові типи даних сортуються від найменшого від'ємного до найбільшого додатного

3)текстові типи даних сортуються познаково зліва направо

4)текстові дані сортуються за таким порядком: спочатку цифри, потім пробіл та символи цифрових клавіш верхнього регістра, і тільки після цього літери у алфавітному порядку;

5)під час сортування логічних значень значення ЛОЖЬ ставиться перед значенням ИСТИНА.

(ПРИМІТКА: існують деякі нюанси щодо даного типу сортування, та деякі – щодо різниці між сортуванням по зростанню та спаданню).


Слід на прикладі таблиці з домашнього завдання виконати з дітьми вправи сортування за кількома критеріями відбору (робота учнів під диктовку вчителя) :

1)виділити діапазон комірок, де слід виконати сортування;

2) виконати команду меню Данные / Сортировка;

3)у діалоговому вікні Сортировка данных у полях Сортировать по та Затем по вказати стовпчики у тому порядку, який потрібен. Натиснути ОК;

4)звернути увагу учнів на новий вигляд таблиці .

Для сортування даних у стовпчиках за днями тижня, місяцям слід скористатися ключем (який викликається кнопкою Параметры) у діалоговому вікні Сортировка данных.


Фільтрування даних


Спочатку даємо дітям означення поняття фільтрування та відмінності сортування від фільтрування. Фільтр — це швидкий та легкий спосіб пошуку та відображення даних, які задовільняють певним критеріям. Після застосування фільтра у таблиці відображаються тільки ті дані, які задовольняють критерії відбору. Сортування та фільтрація відрізняється тим, що після фільтрування дані у списку не впорядковуються, з них лише тимчасово приховуються записи, які не задовольняють критеріям відбору. Але приховані записи у будь-який момент можна відобразити на екрані.

Інструмент Автофильтр

-Сортировка по возрастанию (сортировка по убиванню) — відображає всі записи впорядковані за зростанням (за спаданням);

-Условие ... — інструмент для відображення на екрані записів, які задовольняють певні критерії, що можна задати у діалоговому вікні Пользовательский автофильтр.

-Первые 10 — для відображення 10 перших записів даних;

В таблиці з домашнього завдання слід(робота учнів під диктовку вчителя) :

1)виділити стовпчики з даними;

2)виконати команду меню Данные/Фильтр/Автофильтр;

3) вибираємо стовпчик з потрібною назвою обираємо Условие/ Пользовательский автофильтр/ і обираємо умову...

4)звернути увагу учнів на новий вигляд таблиці .

Розширений фільтр.


За допомогою розширеного фільтра можна виконувати пошук даних за складних умов

1) кілька умов для одного стовпчика даних;

2) одна умова для кількох стовпчиків даних;

3) одна умова для одного стовпчика та інша для іншого;

4) набір умов для кількох стовпчиків;

5) пошук за умовою у вигляді формули.

Завдання для самостійної роботи.

Створить таблицю КДПУ. Яка містить рядки: факультети, декани, кафедри.

1) показати в алфавітному порядку факультети;

2) показати у алфавітному порядку деканів;

3) показати у алфавітному порядку кафедри, але тільки фізмату.

Запитання:


1. Що таке сортування ?

2. Що таке фільтрування ?

3. Для чого використовують сортування ?

4. Для чого використовують фільтрування ?

4. Чим відрізняється сортування від фільтрування ?

5. У яких випадках доцільно застосовувати розширений фільтр ?


Домашнє завдання:

Вивчити теорію Нестандартне сортування.Розглянути приклади з підручника.


--СВИНАРЕНКО АЛЕКСАНДР 21:13, 9 июня 2008 (EEST)