Конспект уроку з інформатики 9 клас

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Тема шкільного курсу: Інформатика. 9 клас. Основи роботи з текстовою інформацією. Урок № 1 (номер уроку в темі) Тема уроку: Інформатика. 9 клас. Знайомство із системами обробки. Мета уроку: Учбова: Ознайомитись із системами обробки тексту та середовищем текстового процесора Microsoft Word 2003 Сформувати поняття про призначення та основні можливості систем обробки текстів; розглянути класифікацію програм для роботи з текстом; з’ясувати формати файлів, що обробляються текстовим процесором; ознайомитись з середовищем текстового процесора; вивчити основні меню, панелі інструментів, лінійки та смуги прокрутки у вікні текстового процесора; навчитись створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора та використовувати його довідкову систему.

Виховна :

виховувати інформаційну культуру учнів.

Розвиваюча:

розвивати навички свідомого й раціонального використання програмних засобів.

Обладнання до уроку: - лазерний вказівник, - затемнення на вікнах, (зокрема жалюзі) - локальна мережа, - он-лайнові робочі зошити, - учнівські робочі комп’ютери з завчасно встановленим відповідним додатковим матеріалом, - файли, на які йдеться посилання на уроці, знаходяться в папці додатковий матеріал. Тип уроку: комбінований урок Компетенції учнів на уроці: Основні поняття Основні знання Основні вміння Текстовий редактор. Текстовий процесор. Видавничі системи. Форматування тексту. Знати основні функції текстового редактора, текстового процесора, видавничих систем та їх відмінні ознаки. Знати формати файлів, що обробляються текстовим процессором. Створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процессора. Класифікувати системи обробки текстів. Вміти використовувати довідкову систему текстового процессора.Основні етапи уроку: Етап Кількість хв. 1. Організаційна частина 2 хв. 2. Перевірка знань учнів. 20хв. 3. Актуалізація опорних знань. 2 хв. 4. Стимулювання навчальної діяльності. 2хв. 5. Пояснення нового матеріалу 15хв. 6. Закріплення нового матеріалу та домашнє завдання 2хв. 7. Підбиття підсумків уроку 3хв. Хід уроку: Етап 1. Організаційна частина. Що робить вчитель Що роблять учні 1. Привітання, організаційні моменти. 2. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку. Вітають вчителя. Висловлюють власні думки.


Етап 2 Перевірка знань учнів.

Що робить вчитель Що роблять учні 1. Зайти на адресу: http://itosvita.ucoz.ua/ далі 9 клас далі тест (онлайнове тестування) та виконати завдання, яке вимагається від учнів за 15 хвилин. 2. Зразок завдань:

  • Обов’язкове поле


Ваше прізвище та ім'я *

Назва школи та населений пункт *

1. Вкажіть властивості комп'ютерних вірусів встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • створені людиною • поширюються під виглядом корисних програм • поширюються автоматично • завжди потрапляють до комп'ютера через мережу

2. Вкажіть функції програм-архіваторів встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • стиснення без втрат даних • стиснення з втратами даних • об'єднання кількох файлів в один • видобування з файлів-архівів початкової інформації

3. Вкажіть носій даних найбільшої ємності виберіть одну правильну відповідь • CD-диск • флешка ємністю 2 Гбайт • DVD-диск • флешка ємністю 4 Гбайт

4. Вкажіть, у якій формі передаються дані комп'ютерною мережею виберіть одну правильну відповідь • зірок • доменів • пакетів • клієнтів • рангів

5. Вкажіть протоколи або стандарти безпроводового зв'язку встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • Bluetooth • Ethernet • TCP/IP • WAP • Wi-Fi • WiMAX

6. Вкажіть властивості облікового запису користувача встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • містить відомості для ідентифікації користувача • використовується лише у клієнт-серверних мережах • може використовуватись лише на одному комп'ютері • може зберігатись на комп'ютері, що входить до складу робочої групи

7. Вкажіть, що із переліченого може бути мережним ресурсом встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • диск • принтер • сканер • папка • монітор • миша

8. Вкажіть служби Інтернету встановіть один або кілька прапорців біля правильних відповідей • Веб • обмін миттєвими повідомленнями • інтернет-магазин • електронна пошта • передавання файлів

9. Що таке гіпертекст? виберіть одну правильну відповідь • дуже великий текст, що містить зображення та мультимедійні об'єкти • назва облікового запису користувача • вид мережної топології • текст, у який вбудовано спеціальні коди, що задають його форматування та розміщення об'єктів • частина веб-сайту, яка забезпечує правильне відображення кодування сторінки

10. Як називається елемент веб-сторінки, що дозволяє перейти до певної сторінки чи її частини? оберіть правильну відповідь • блог • браузер • гіперпосилання • гіпертекст • рядок адреси

11. Яким ресурсом краще скористатись для пошуку загальної інформації на певну тему? виберіть одну правильну відповідь • пошуковою системою • веб-каталогом • електронною поштою • блогом • службою миттєвих повідомлень

12. Запишіть URL файлу web.txt, що розміщений в папці text на сервері www.web.com, доступ до якого здійснюється за протоколом ftp через порт 8080 ПИТАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТ І


Уважно слухають та завантажують онлайн тестування.


Виконують індивідуально та самостійно задану роботу.

3. Після того як всі учні пройшли тест вчитель повідомляє учням оцінки, які система виставила автоматично та робить аналіз над помилками учнів.Діти уважно слухають вчителя та роблять висновки.


Етап 3 Актуалізація опорних знань. Що робить вчитель Що роблять учні 1. Питання для повторення: У якому форматі зберігаються документи, створені у програмі Блокнот? TXT Як у програмі Блокнот зберігати та відкривати файли? Файл—Сохранить как. Файл – Открить. Які операції з текстом неможливо виконати у Блокноті? Перевернути, зробити мигаючим, колір, масштаб,…… Учні відповідають на запитання вчителя. Етап 4. Стимулювання навчальної діяльності. Що робить вчитель Що роблять учні 1. Вчитель запитує учнів про те, як на їхню думку відбувалась робота з текстом до появи комп'ютерів і пропонує визначити переваги сучасних програм для роботи з текстом: на відміну від рукопису, на якість якого впливає почерк, акуратність письма, грамотність, необхідність переходити на новий рядок, розставляти переноси, абзаци, одразу виділяти написане (наприклад, кольором), у комп'ютерних програмах є можливість здійснення форматування, легке виправлення помилок, створення достатньої кількості копій, можливість здійснення пошуку в документі, заміна символів, перевірка правопису тощо. Сидячи за комп`ютером відповідають на питання вчителя.


Етап 5. Пояснення нового матеріалу. Що робить вчитель Що роблять учні 1. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ОБРОБКИ ТЕКСТУ. Текстовий редактор – програма, призначена для введення, редагування і збереження у файлах неформатованого тексту, тобто тексту, всі символи якого мають однакові параметри відображення. Форматування тексту – надання текстовим фрагментам властивостей, від яких залежить їхній зовнішній вигляд. Текстовий процесор - програма, що забезпечує створення, редагування і збереження форматованого тексту у файлах. Такі файли можуть містити зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відео кліпи та інші об’єкти. Видавничі системи слугують для розробки професійної поліграфічної продукції (газет, книжок, журналів).Основні можливості програм для роботи з текстом:

2.огляд середовища текстового процесора Microsoft Word 2003. 1. Запустити текстовий процессор: Пуск – Усі програми – Microsoft Office -- Microsoft Office Word 2003


2. Вчитель пропонує учням знайти елементи інтерфейсу і вказати їхнє розташування у вікні програми: рядок заголовка, рядок меню, рядок стану, кнопки керування вікном, панелі інструментів, робоча область, смуги прокручування, область завдань, лінійки. 3. Показує роботу із: • головним меню, скорочений та повний вигляд розкривних меню; • панелями інструментів, продемонструвавши, як можна налаштувати їх відображення; • областю завдань, що надає доступ до найпоширеніших операцій; • контекстним меню, яке містить команди, що найчастіше застосовують до виділеного об’єкта. 3. Створення, збереження і відкривання документа. За допомогою меню Файл панелі інструментів Стандартна можна керувати створенням, збереженням та відкриванням документів у вікні програми Microsoft Word. Після запуску програми відразу створюється порожній текстовий документ. Крім того, завжди можна створити необхідну кількість нових документів. Вчитель демонструє створення документа за допомогою команди Створити меню Файл, кнопки Створити та комбінації клавіш Ctrl+N. При цьому новоствореним документам надаються імена Документ1, Документ2 тощо, які відображаються в заголовку вікна. Оскільки такі стандартні назви незручні для роботи, варто надати документу інше ім’я за допомогою команди Зберегти меню Файл, кнопки Зберегти або комбінації клавіш Ctrl+S. При цьому є можливість вказати місце збереження файлу (диск, існуюча або нова папка), надати бажане ім’я (наприклад, Реферат з історії або Автобіографія), а також вибрати формат файлу. За потреби зберегти документ в іншому файлі використовують команду Файл-Зберегти як . Відкрити текстовий документ можна за допомогою меню Файл-Відкрити, кнопки Відкрити панелі інструментів Стандартна або комбінації клавіш Ctrl+O. Якщо з документом нещодавно працювали, він може бути в переліку останніх відкритих файлів меню Файл. Крім того, текстовий файл можна відкрити подвійним клацанням його значка в провіднику Windows.


4. Формати файлів документів. Вчитель демонструє збереження одного і того ж документа в різних форматах: doc, dot, rtf, txt, html, вказуючи їх особливості та сфери застосування.

5. Використання довідкової системи. Програма Microsoft Word має потужну довідкову систему, яка дозволяє вводити запити та користуватись покажчиком термінів. Якщо комп'ютер підключено до мережі Інтернет, робота довідкової системи стає ефективнішою: користувач може отримати доступ до більшої кількості розділів довідки, навчальних курсів, шаблонів, колекцій картинок та інших ресурсів. Продемонструвати два способи отримання довідкової інформації за одним тим самим запитом: • з автономної довідкової системи • з Інтернету. Текстом запиту може бути, наприклад, «Формати файлів». Слухають та записують


Діти слухають вчителя та запускають Word.


Учні слухають вчителя та виконують завдання в якому їм вчитель допомогая.
Діти слухають та повторюють всі дії за вчителем.
Діти слухають та повторюють всі дії за вчителем.


Діти слухають та повторюють всі дії за вчителем.Етап 6. Закріплення нового матеріалу та домашнє завдання Що робить вчитель Що роблять учні 1. Виконують завдання в онлайнових зошитах.Дітислухають та записують

Етап 7. Підбиття підсумків уроку Що робить вчитель Що роблять учні 1. Опрацювання висновків розділу (ст. 232 підручника) у формі питань та відповідей.

Учні відповідають на питання вчителя.


Джерела: Для вчителя Для учнів Довідкова система програми Word Конспект уроку І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко \\ «Інформатика» 9 клас Довідкова система програми Word Урок 22. Системи обробки тексту -- ВікіОсвіта І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко \\ «Інформатика» 9 клас Онлайнові зошити Онлайнові зошити