Конспект урока по БД

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Урок.

Тема : Проектування навчальної бази даних.

Мета : формування умінь використання системи управління базами даних для створення таблиць; набуття практичних навичок зі створення таблиць різними методами; сприяти розвитку інформаційної культури учнів.


                     Хід уроку :


I. Організаційний момент.


II. Активізація базових знань

Вчитель проводить опитування учнів :

1) Що таке база даних?

2) Для чого призначені СУБД?

3) Що таке запис?

4) Що таке поле?

5) Які типи полів використовують у Access


III. Новий матеріал.

Перші кроки щодо створення бази даних можуть бути різними. Що це означає? Це означає, що ми можемо створювати таблички нашої бази даних різними способами.

Способи створення таблиць : режим таблицы, конструктор, мастер таблиц, импорт таблиц, связь с таблицамы.

1) режим таблицы, видає бланк абстрактної таблиці. Потім вона може приймати конкретне наповнення і вміст.

2) робота мастера таблиц заснована на використанні заготовків таблиць, з яких користувач вибирає поле для своєї нової таблиці. Звичайно,передбачувані заготовки полегшують роботу користувачів, але вони не вирішують усіх життєвих випадків.

3) спосіб импорт таблиц дозволяє імпортувати дані у таблицю, яка створюється, з інших файлів, у тому числі і з файлів форматів даних, які відрізняються від формату, який використовується у СУБД Access.

4) спосіб связь с таблицамы дозволяє шляхом установлення зв’язків файлом формату інтегрувати дві інформаційні системи.

5) з усіх способів створення таблиць найзручнішим є спосіб, який називається конструктор. Він особливо корисний на початковому етапі вивчення СУБД Access.

У вікні Новая таблица вибираємо опцію Конструктор і натискаємо кнопку Ок. На екрані з’явиться вікно Таблица 1 в режимі конструктора.


IV. Робота за комп’ютером.

Завдання 1. Створити таблицю Працівники фірми за допомогою Мастера таблиц:

1) Запустіть програму Microsoft Access

2) У діалоговому вікні оберіть Новая база даннях, потім натисніть Ок.

3) Збережіть базу даних під іменем Працівники фірми.

4) У діалоговому вікні бази даних Access оберіть вкладку Таблицы і виберіть режим Создание таблицы с помощью мастера.

5) Далі виконайте послідовно такі кроки :

 Із списку Образцы полей за допомогою кнопки > виберіть поля : сотрудники, фамилия, имя, отчество, дата рождения, змініть ці назви на українські, використовуючи кнопку Переименовать поле, і натисніть кнопку далее;

 Задайте ім’я для створеної таблиці Працівники і натисніть кнопку Далее;

 Для визначення способу введення даних оберіть той варіант, який пропонує Мастер таблиц, а саме : Ввести данние непосредственно в таблицу. Робота Мастера таблиц закінчена. Натисніть кнопку Готово.


Прізвище_____Ім'я______По батькові______Дата народ.

Соколов ____Олександр__ Васильович______07.09.1975

Петренко_____ Микола____ Ігнатович______23.03.1965

Кузьменко_____ Іван______ Петрович______24.05.1961

Бебешко_____ Валентина____Іванівна______23.07.1953

Перепич______ Петро______ Михайлович_____16.10.1983


Після завершення роботи автоматично з’явиться таблиця з вибраними полями. Введіть у таблицю такі дані ( див. попер. характерист).


Завдання 2. Створіть таблицю Структура фірми за допомогою Конструктора :

1) У головному вікні бази даних виберіть режим створення таблиці за допомогою Конструктора.

2) Введіть такі дані :

Ім’я поля_______Тип данных______Описание

Код відділу__________Счётчик

Назва відділу________Текстовый

Скорочення__________Текстовый

3) Поле Код відділу задайте ключовим ( за допомогою контекстного меню).

4) Закрийте вікно і збережіть створену таблицю під іменем Структура фірми.

5) Відкрийте таблицю Структура фірми і заповніть її даними, як показано в таблиці :

Назва відділу_________Скорочення

Відділ реклами_______________ВР

Відділ постачання____________ВП

Дирекція_____________________ДР

Бухгалтерія__________________БГ

Навчальна частина____________НЧ

Столова_____________________СТЛ

Технічний відділ_____________ТХ


V. Домашнє завдання.

№1.До створеної в Завданні 1 таблиці додати 5 прізвищ працівників фірми.

№2.За допомогою Конструктора створити таблицю в якій буде вказано назви та жанри фільмів у магазині прокату.