Конспект урока№2 Ковалевой Евгении

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Конспект уроку на тему

:"Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об'єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок.

Мета уроку: навчальна: познайомити учнів з основними поняттями електронних таблиць, розповісти про можливості використання електронних таблиць,

ввести поняття «табличний процесор» і «електронна таблиця», сформувати поняття: комірка, рядок, стовпчик, адреса комірки, діапазон

комірок, робочий аркуш, книга; виховна: для формування наукового світогляду зазначити використання електронних таблиць для розв’язання задач по фізиці, хімії,

математиці і т.д.розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, виділяти головне, суттєве.

Тип уроку:

Урок повідомлення нового матеріалу.

План уроку:

1. Організаційний момент.

2. Пояснення нового материалу.

3. Практична робота.

4. Домашне завдання.

1. Можливості електронних таблиць.

Сучасні технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць.

Наприклад, таблиця чемпіонату с шахів або футболу, розклад уроків, класний журнал, розклад рухів поїздів, тощо.

Різноманітні фінансові документи (відомості на заробітну плату, табель робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти,

складський облік матеріалів тощо) теж мають вигляд таблиць. Для табличних обчислень характерні відносно прості формули, по яким

проводяться обчислення, і великі об’єми вхідних даних. Для таких розрахунків слід використовувати комп’ютер. З цією метою були

створені електронні таблиці (табличні процесори) – це прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується

для обробки даних, представлених у табличній формі .

Електронна таблиця (ЕТ) дозволяє зберігати в табличній формі велику кількість вхідних даних, результатів, а також зв’язків

(алгебраїчних і логічних співвідношень) між ними. При зміні вхідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю.

Такі таблиці можна переглядати, змінювати, записувати на носії зовнішньої пам’яті для зберігання, роздруковувати на принтері.

Таблиця – це форма організації даних по рядкам і стовпцям.

ЕТ – комп’ютерний еквівалент звичайної таблиці.

Табличний процесор – це комплекс програм, призначений для створення і обробки електронних таблиць.

В комірках таблиці можуть бути записані данні різних типів: текст, дати, числа, формули та ін..

Головна перевага ЕТ – можливість миттєвого перерахунку усіх даних, пов’язаних формульними

залежностями, при зміні значення будь-якого компоненту таблиці.

Ідея створення електронних таблиць виникла досить давно – в 1979 р. Перша електронна таблиця була призначена для раціональних

економічних обчислень і не відрізнялась різноманітністю функцій. Час йшов, один табличний процесор змінював інший, більш досконалий і

в наш час найбільш популярним став табличний процесор Excel, розроблений компанією Microsoft.

Табличний процесор MS Excel дозволяє:

- Розвязувати математичні задачі: виконувати різноманітні табличні обчислення, обчислювати значення функцій, будувати графіки і

діаграми та ін.;

- Виконувати чисельне дослідження (Що буде, якщо? Як зробити, щоб?);

- Проводити статистичний аналіз;

- Реалізовувати функції бази даних – введення, пошук, сортування, фільтрацію і аналіз даних;

- Встановлювати захист на окремі фрагменти таблиць;

- Наглядно представляти дані у вигляді діаграм та графіків;

- Вводити і редагувати тексти;

- Виконувати обмін даних з іншими програмами, наприклад, вставляти текст, малюнки, таблиці, зроблені в інших додатках.

Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих

аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням . xls.

2. Запуск програми MS Excel. Основні елементи вікна програми.

Для запуску необхідно виконати команду Пуск, Программы, Microsoft Excel.

Після запуску перед нами з’явиться вікно електронної таблиці. Давайте розглянемо основні елементи вікна (вчитель демонструє елементи

на плакаті з зображенням вікна Microsoft Excel) . Це заголовок вікна, рядок горизонтального меню, панелі інструментів (стандартна,

форматування), полоси прокрутки.

3. Основні елементи ЕТ.

ЕТ складається із горизонтальних полос – рядків і вертикальних полос – стовпців. На перетині рядка і стовпця знаходиться комірка.

Декілька суміжних комірок – це діапазон комірок. Комірка, виділена рамкою, є поточною коміркою.

Кожен об’єкт електронної таблиці має свою адресу. Адреса рядка (ім’я, назва) – це число від 1 до 65 536, адреса стовпця

(ім’я, назва) – буква латинського алфавіту (всього може бути 256 стовпців, напр. A, B, C,…,IV ). Адреса комірки складається з імені

стовпця (на першому місті) та імені рядка (напр. A1, F123, AC72). Адреса діапазону складається з координат протилежних кутів, які

розділяються двокрапкою (напр. B2:C7 → B2, B3, B4, B5, B6, B7, C2, C3, C4, C5, C6, C7.).

Усі команди використовуються тільки для поточної комірки (діапазону комірок).

Існує 4 основні типи даних у комірках ЕТ:

- число;

- текст;

- формула;

- логічне значення.

4. Введення і редагування даних в ЕТ.

Рухатися по ЕТ можна з допомогою як миші, так і клавіш управління курсором (у тому числі клавіш PgUp, PgDn, Home, End).

Оскільки команди виконуються над поточними комірками треба вміти їх виділяти. Щоб виділити комірки треба клацнути на ній мишею.

Щоб виділити рядок треба клацнути мишею на імені рядка. Щоб виділити стовпець треба клацнути мишею на імені стовпця.

Часто при роботі доводиться виконувати дії не з однією коміркою, а з цілим діапазоном. Для його виділення можна використовувати

протягування (при цьому курсор повинен мати вигляд великого білого хреста) або виділяти комірки при натиснутій клавіші Shift.

Для виділення декількох несуміжних комірок використовується клавіша Ctrl.

Для введення даних в комірку ЕТ слід:

- Виділити комірку;

- Ввести дані;

- Зафіксувати введення. Для редагування даних в ЕТ необхідно:

- Виділити комірку;

- Натиснути F2;

- Ввести зміни;

- Зафіксувати введення.

Давайте тепер розглянемо властивості комірок. Комірка характеризується фоном, виглядом рамки, кольором символів.

Змінити ці властивості можна з допомогою панелі форматування. Все це ми з вами спробуємо зробити на комп’ютері.

Завдання для практичної роботи:

1. Запустіть програму MS Excel;

2. Створити таблицю за зразком:

№ Прізвище Укр. мова Математика Історія Фізика 1 Іванов 4 5 5 4 2 Петров 5 5 3 5 3 Сідоров 5 3 4 5 4 Ковальов 5 4 4 5 3. Відредагуйте дані в таблиці:

А). Всі п’ятірки виділити червоним кольором. Для цього:

- Виділіть всі комірки з п’ятірками: натисніть клавішу Ctrl і тримайте її натиснутою, клацніть мишею на кожній комірці з п’ятіркою.

- На панелі інструментів «Форматирование» виберіть піктограму Колір шрифту і задайте червоний колір.

Б). Всі четвірки виділіть синім кольором. Для цього:

- Виділіть всі комірки з четвірками: натисніть клавішу Ctrl і тримайте її натиснутою, клацніть мишею на кожній комірці з четвіркою.

- На панелі інструментів «Форматирование» виберіть піктограму Колір шрифту і задайте синій колір.

В). Всі трійки виділіть зеленим кольором. Для цього:

- Виділіть всі комірки з трійками: натисніть клавішу Ctrl і тримайте її натиснутою, клацніть мишею на кожній комірці з трійкою.

- На панелі інструментів «Форматирование» виберіть піктограму Колір шрифту і задайте зелений колір.

Г). Назву стовпців таблиці зробити напівжирною і встановіть вирівнювання по центру. Для цього:

- Виділіть відповідний блок комірок;

- На панелі інструментів «Форматирование» виберіть креслення шрифту - напівжирне і вирівнювання – По центру (клацніть мишею по

відповідній піктограмі.)

4. Збережіть таблицю під назвою Проба. Xls.

Домашнє завдання:

Створити таблицю з стовпцями Прізвище, Ім’я, По батькові, Телефон, Адреса та заповнити її. Назву стовпців виділити жирним шрифтом та зробити синім коліром.

--Ковалева Евгения 18:04, 10 июня 2008 (EEST)