Комп'ютерні мережі

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Мета викладання даної дисципліни – набуття знань про організацію локальних комп’ютерних мереж, принципів їх функціонування. Ознайомлення з теоретичними основами передачі даних по різних типах ліній зв’язку, типами кодування, як фізичного так і логічного. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати типи кодувань, що використовуються в мережах передачі даних, орієнтуватися в структурі моделі взаємодії відкритих систем, знати теоретичні основи технології Ethernet та вміти їх застосовувати на практиці.

Ресурси в мережі інтернет стосовно даного курсу

Зміст курсу

1. ЕВОЛЮЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

2. ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ Й АПАРАТНІ КОМПОНЕНТИ МЕРЕЖ

3. ТИПИ РОЗПОДIЛЕНИХ СИСТЕМ, МЕРЕЖІ ЯК ЧАСТКОВИЙ ВИПАДОК РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ

4. ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ

5. КЛАСИФІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

6. ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

7. ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖ

8. АДРЕСАЦІЯ КОМП'ЮТЕРІВ

9. ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЛІНІЯМИ ЗВ'ЯЗКУ

10. ФІЗИЧНА ТА ЛОГІЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ МЕРЕЖ

11. МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ

12. ПОНЯТТЯ «ВІДКРИТА СИСТЕМА» І ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

13. МОДЕЛЬ OSI

13.1 Модель OSI. Нижні рівні

13.2 Модель OSI. Верхні рівні

14. СТАНДАРТНІ СТЕКИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОТОКОЛІВ

14.1. Стек OSI

14.2. Стек TCP/IP

14.3. Стек IPX/SPX

14.4. Стек NetBIOS/SMB

14.5. Стек SNA

14.6. Стек DECnet

14.7. Стек AppleTalk

15. ПРОТОКОЛИ І СТАНДАРТИ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

16. ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET (802.3)

17. МЕРЕЖІ IBM TOKEN-RING

18. ВИСОКОШВИДКІСНІ МЕРЕЖІ

18.1. Мережа FDDI

18.2. МЕРЕЖІ 100VG-anyLAN

18.3. МЕРЕЖІ ATM

18.4. МЕРЕЖІ Fast Ethernet

18.5. Fast Ethernet і 100VG – AnyLAN

18.6. МЕРЕЖІ Gigabit Ethernet

18.7. МЕРЕЖІ 10 Gigabit Ethernet

18.8. МЕРЕЖІ 40-100 Gigabit Ethernet

18.9. PON — технологія пасивних оптичних мереж.

18.10. МЕРЕЖІ Fibre Channel

18.11. МЕРЕЖІ Frame Relay

19. Технологія DSL

20. Технологія ISDN

21. МОДЕМИ

22. Технологія WI-FI

22.1. Технологія WiMAX

23. Технологія Bluetooth

24. Технологія GSM

25. Технологія EDGE та GPRS

26. Технологія CDMA

27. Мережі 3G

28. Мережі 4G

29. Мережі 5G

30. Технологія VoIP

31. Комунікація видимим світлом. Технологія LiFi

32. Теxнологія MPLS

33. Мережа P2P

34. Засоби аналізу та оптимізації мереж

35. Надійність комп'ютерних мереж

36. Безпека комп'ютерних мереж

37. DNS, DHCP

37.1 DNS

37.2 DHCP

38. Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні

39. Планування мережі

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ"

Лабораторні роботи (вчителі)

1. Функції програми NET, та їх використання

2. Програми PING, TRACERT та їх призначення та її використання

3. Мережеві функції Windows, спільне використання ресурсів в Windows. Налагодження доступу до ресурсів в Windows

4. Команди ipconfig та route та її використання

5. Команди діагностики (diag) netsh

6. Створення проекту мережі

Практичні роботи (магістри)

1. Методи комутації

Комутація каналів. Комутація каналів на основі частотного мультиплексування. Комутація каналів на основі поділу часу. Загальні властивості мереж з комутацією каналів. Комутація пакетів. Принципи комутації пакетів. Віртуальні канали в мережах з комутацією пакетів. Пропускна здатність мереж з комутацією пакетів. Комутація повідомлень.

2. Високошвидкісні мережі. Мережі АТМ. Мережі FDDI.

Загальні відомості про мережі ATM. АТМ - історія і базові принципи. Модель STM. Перехід на АТМ. Статистичне мультиплексування. Протоколи АТМ. Формат даних АТМ.

3. Мережі Gigabit Ethernet.

Загальна характеристика стандарту. Типи сегментів. Принципи роботи. Застосування. Засоби забезпечення діаметру мережі в 200 м на середовищі, що розділяється. Специфікації фізичного середовища стандарту 802.3z.

4. Стек протоколів TCP/IP.

Структура стеку TCP/IP. Рівні протоколів TCP/IP. Адресація у ІР-мережах. Особливі ІР-адреси. Структура IP-пакету. Використання масок у ІР-адресації. Адресація і технологія CIDR. Підмережі

5. Маршрутизація. Алгоритми маршрутизації

Що таке маршрутизатор. Принцип роботи маршрутизатора. Таблиця маршрутизації. Алгоритми роботи маршрутизаторів. Протоколи обміну маршрутною інформацією.

6. Технологія CDMA

Історія CDMA. Еволюція стандарту. Еволюція платформ і рішень. Принципи побудови мереж CDMA. Відмінності стандарту CDMA від інших цифрових технологій. Принцип роботи CDMA. Порядок проходження мовних даних в мобільній станції до моменту відправлення в ефір. Стійкість зв'язку. Проблема близької-далекої зони. Передача управління (хендовер). Корекція помилок і вибір кадрів. Причини виникнення системних перешкод. Боротьба з системними перешкодами. Налаштування підключення інтернету в Linux. Налаштування модемів CDMA

7. Технологія Bluetooth

Принцип дії Bluetooth. Специфікації Bluetooth. Короткий огляд стека протоколу. Установка з'єднання в Bluetooth. Профілі Bluetooth. Безпека Bluetooth. Застосування. Майбутнє Bluetooth

8. Мережі 802.11

Історія виникнення Wi-Fi. Основні поняття. Архітектура, компоненти мережі і стандарти технології WI-FI. Організація мережі в технології WI-FI. Типи і різновиди з'єднань у WI-FI. Безпека Wi-Fi мереж

9. Технології ISDN та XDSL

Причини появи DSL технологій. Принцип роботи DSL. Інсталяція DSL. Типи DSL технологій. Порівняння різних типів технології DSL Інтерфейси ISDN. Обладнання користувача в мережі ISDN. Адресація в ISDN. Стек протоколів і структура ISDN. Структура кадрів ISDN. Типи повідомлень ISDN. Використання служб ISDN в корпоративних мережах. Переваги ISDN. Перспективи ISDN. Недоліки ISDN

10. EDGE та GPRS

Архітектура GPRS. Класифікація і типи телефонів з GPRS. Принцип роботи GPRS. Застосування GPRS. Безпека технології GPRS. Принцип роботи EDGE. Кодова схема.

11. Безпека в комп’ютерних мережах.

Брандмауер. Міжмережевий екран. Аутентифікація. РIХ Firewall. Програмні методи захисту.

12. Надійність в комп’ютерних мережах

Основні визначення. Складність аналізу мережевої надійності. k терміналів. 2 термінала. Всетермінальная міра. Методика розрахунку надійності комп'ютерних мереж.

Приклад екзаменаційного тестового завдання

Розподіл тем

Сторінки на які немає посилань


Викладач Котяк Віталій Володимирович


Ресурси

https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/OPWD88Bg8tucmTW