Золота середина чи є вона?

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукАвтор навчального проекту:

Степаненко О.

Творча назва

Золота середина чи є вона серед операційних систем?

Основні питання:

Ключове питання: Яка операційна система краща?


Тематичні питання:

1. Що представляє собою операційна система Windows?

2. Що представляє собою операційна система на базі Linux?


Змістові питання:

-Які програми підтримують дані ОС?

-Яка історія розвитку двох ОС?

-Який рівень популярності Linux і Windows ?

Стислий опис:

Проект "Золота середина чи є вона серед операційних систем?" присвячена вивченню операційних систем в шкільному курсі математики. Даний проект покликаний зацікавити учнів провести дослідницьку роботу при вивченні операційних систем. Завдання даного проекту полягають в тому, щоб познайомити учнів з різними операційними системами та обрати зручну і максимально вигідну для себе.

Кінцевий продукт

В результаті роботи над проектом учні повинні:

-познайомляться з операційними системами Windows і операційними системами на базі linux

-проведуть порівняльний аналіз даних операційних систем

-будуть збирати, аналізувати і застосовувати отримані знання на практикі

-створять презентацію, публікацію своєї роботи в проекті

-будуть представляти результати своєї роботи в презентаціях обраних операційних систем та обгрунтуванням свого вибору.

Навчальні предмет(и):

Інформатика

Навчальна тема проекту

Порівняльний аналіз операційних систем Windows і Linux

Класи:

10-11

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Вдосконалити навички:

- планування дослідницької діяльності;

- робота з операційними системами

- робота з інтернетом;

- порівняння та компонування даних;

- перевірка гіпотези;

- усного мовлення.


Розвивати вміння:

- аналізувати поставлену проблему;

- планування шляхів її розв'язання;

- аналізувати отриману інформацію;

- оцінювати та узагальнювати результати;

- робити висновки;

- працювати в групі;

Формувати:

- відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;

- мотивацію при вивченні навчальних предметів;

- саморозвиток та самоорганізацію;


ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вміти:

- вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту;

- обговорювати проект та створювати план його реалізації;

- пристосовуватись до вимог;

- представляти результати проекту;


Розуміти:

- зв'язок проекту та власної навчальної діяльності;

- значущість своєї навчальної діяльності;

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у Google Календар

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати Участники.

1.Підготовка до роботи

Переглянути презентацією вчителя.

Обговорити план роботи над проектом.

Підготувати план роботи над проектом.


2.Пошук, аналіз, систематизація матеріалів

Відшукати поняття статті, присвячені операційним системам Windows і операційним системам на базі linux у Вікіпедії.

Преглянути статті, що пов’язані з порівнянням даних систем.

Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту.


3.Проводимо дослідження

Переглянувши інтернет-джерела переконуємося в правильності інформаці користуючись даними операційними системами.

Проводимо огляд обох текстових процесорів та самостійно знаходимо відмінності в їх конструкції та роботі.


4.Узагальнюємо результати

Систематизувати результати досліджень по видам матеріалів.

Підготувати ілюстрації.

Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проекту.


5.Завершуємо і підводимо підсумки

Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками

Публічний захист результатів проекту

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Для проведення проекту виділяється від двох тижнів до пів року , оскільки проект може об’єднатися з іншими темами (наприклад текстовий редактор ворд в операційній системі Windows і текстовий редактор OpenOffice в операційній системі Linux) великим за обсягом. Підсумки проекту також можна провести перед закінченням теми "операційні системи"

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Критерії оцінювання презентації ;

Критерії оцінювання проекту;

Приклад продукту проектної діяльності учнів

блог "Що краще: Windows чи Linux".

"Що краще: Windows чи Linux"

Дидактичні матеріали:

Методичні матеріали:

"Що краще: Windows чи Linux".

"Презентація вчителя"

"Windows 7 Preview"

"Ubuntu Ultimate compiz"

"Lsnux Preview"

Вхідні знання та навички:

*Вміння користуватися ПК та Інтернетом; 
*Вміння створювати презентації; 
*Початкові знання з теми операційні системи.

Ресурси

  • Друковані матеріали:

Підручник інформатика Й.Я. Ривкінд

Інформатика Н.В. Морзе

  • Интернет ресурси:

Microsoft_Windows

Linux

YouTube

Пошувова система