Знайомство з JavaScript (призначення, можливості, інтеграція з HTML документом)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Що таке JavaScript?

JavaScript - JavaScript — мова програмування для створення інтерактивних Web-сторінок

JavaScript — це не Java!

Дехто може подумати, що JavaScript — це те саме, що й Java, бо ці мови мають схожі назви. Насправді це не так. На початку знайомства з мовою недоречно подавати усі відмінності між цією мовою та іншою. Достатньо запам'ятати таке. Java — це об'єктно-орієнтована мова програмування, коди якої перед запуском програми опрацьовує компілятор.

Створені з допомогою Java програми працюють як завершені додатки або як вбудовані у Web-сторінку аплети. Незважаючи на таку вбудованість, їх зберігають на ПК-клієнті як окремі файли.

На відміну від цього код JavaScript розташовують всередині HTML сторінки. Він не може діяти як окрема програма, а працює запущеним у проглядачах Internet Explorer, Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla FireFox тощо.

Призначення JavaScript.

Найчастіше мова JScript використовується для обробки подій на веб-сторінці таких як натиснення на кнопку відправки форми, вибір нового елементу зі списку, позиціонування курсору мишки над якимось елементом, завершення завантаження сторінки тощо. Призначення такого обробника подій - попередити користувача про можливу помилку в його діях чи створити більш зручну обстановку для роботи зі сторінкою. Проте іноді застосування мови скриптів може бути й більш прозаїчним : в момент завантаження виводити на сторінку HTML-код , що сформує той чи інший елемент сторінки після її завантаження чи провести певні обрахунки.


Розташування коду JavaScript на сторінці HTML

Код JavaScript разташовують безпосредньо на HTML-сторінці. Продемонструємо це таким простим прикладом.

<html><body>Це звичайний документ HTML.

<script language="JavaScript"> document.write("А це JavaScript!") </script>


Знову документ HTML.

</body></html>

Власне кодом JavaScript є такий рядок: <script language="JavaScript"> document.write("А це JavaScript!") </script>

Завантаживши такий файл HTML у браузер з підтримкою JavaScript, отримаємо 3 рядки (гарнітура й написання залежать від налаштувань браузера):

Це звичайний документ HTML.
А це JavaScript!
Знову документ HTML.

Поданий приклад не є змістовним, але він демонструє: тег ознаки <script>. Все, розташоване між тегами <script> i </script>, тлумачать як код мовою JavaScript. Також показано дію вказівки document.write() для тексту у поточному документі. Наразі таким є документ HTML.

Функції є одним з основних механізмів мови JavaScript; вони охоплюють ту область, яка в інших мовах програмування реалізується підпрограма, процедурами і функціями. Функція в JavaScript - це набір операторів, що виконують певне завдання. Для того, щоб користуватися функцією, ми повинні спочатку її визначити. Декларація функції має вигляд:

function ім'я (аргументи?) 
{
оператори
}

Тут ім'я - ідентифікатор, що задає ім'я функції, аргументи - необов'язковий список ідентифікаторів, розділених комами, який містить імена формальних аргументів функції, а оператори - будь-який набір операторів, який називається тілом функції і виконується при її виклику.

Дії браузерів без підтримки JavaScript

Браузер без підтримки JavaScript (пошукайте серед перших версій сучасних браузерів) ігнорують тег <script> і відображають усі наступні за ним символи як звичайний текст. Інакше кажучи, користувач побачить код JavaScript вписаним всередину документу

Javascript в HTML

У мові JavaScript всі елементи на web-сторінці шикуються в ієрархічну структуру. Кожен елемент постає у вигляді об'єкта. І кожен такий об'єкт може мати певні властивості та методи. У свою чергу, мова JavaScript дозволить Вам легко управляти об'єктами web-сторінки, хоча для цього дуже важливо розуміти ієрархію об'єктів, на які спирається розмітка HTML.

Конструкції мови JavaScript можуть включатися в HTML документи двома способами:
- Як позначені тегом <SCRIPT> оператори та функції,
- Як обробники подій (event handlers), використовуючи стандартні HTML теги.

Оператори мови (скрипти) з тегами SCRIPT використовують формат:

<SCRIPT>
Оператори JavaScript ...
</ SCRIPT>
Додатковий атрибут LANGUAGE, що визначає мову програмування скрипта задається як:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> або <SCRIPT LANGUAGE="LiveScript">
Оператори JavaScript ...
</ SCRIPT>

Контейнер <SCRIPT> може включати довільну кількість JavaScript операторів.

Детальніше (з прикладами) про інтегрування та роботу з javascript в HTML документі можете подивитись тут

Выразительный Javascript

Інтернет-програмування