Зміст навчання Навчальний курс "Основи інформатики з елементами програмування та сучасні ІТН"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст навчання


 
ProektnaD-t malecha.gif

На сторінці "Зміст навчання" розташовано навчальні матеріали для виконання лабораторних робіт, самостійної роботи студентів та іспитової підготовки.

Мета курсу

формування у студентів цілісного погляду на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 
розуміння їх можливостей та способів використання для вирішення педагогічних завдань. 

Дисципліна спрямована на формування інформаційно-комунікаційної компетентності та основ інформаційної культури майбутнього фахівця.

Програма курсу містить такі модулі:

  • Основи інформатики.
  • Елементи програмування.
  • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

У процесі вивчення тем модулю "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології" залучаємо студентів до проектної та дослідницької діяльності засобами технології веб 2.0.

Результатом проекту є Вікі-стаття з матеріалами за темою проекту.

Ресурси

Навчальні матеріали

Лабораторні роботи

  1. Лабораторна робота. Спілкування у мережі Internet. Налаштування власного акаунта Google та облікового запису на Вікі-КДПУ.
  2. Лабораторна робота. Використання Вікі-технології у проектній діяльності. Пошукові системи. ОІ з ЕП та СІТН
  3. Лабораторна робота. Колективна робота з мережевими документами Google.
  4. Лабораторна робота. Комп’ютерні презентації. Служба для збереження мультимедійних презентацій.
  5. Лабораторна робота. Робота з веб-журналами (блогами).

Самостійна робота студентів

Викладачі курсу

Шлянчак Світлана Олександрівна