Зміст курсу ТСПД

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст курсу
 


Теоретична база. Лекційний курс

Модуль І

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лекція. ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВИДУ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Лекція. МЕТОДИКА РОБОТИ З НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЮ БАЗОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція. ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція. ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Змістовий модуль 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лекція. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ «РОБОЧОГО СТОЛУ» СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Лекція. ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Лекція. МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОСОБИСТІСТЮ

Змістовий модуль 4. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ОСВІТНІЙ УСТАНОВІ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ГРУПАМИ, ОБ’ЄДНАННЯМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТОСТЬ З ПОВЕДІНКОЮ ІЗ ВІДХИЛЕННЯМИ


Модуль ІІ

Змістовий модуль 5. ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З "ГРУПАМИ РИЗИКУ"

Лекція. ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ДІТЬМИ «ГРУП РИЗИКУ»

Лекція. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДЕВІАНТНИМИ ДІТЬМИ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ І ПІДЛІТКАМИ

Лекція. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Лекція. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ ВУЛИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПРОФІЛЮ

Змістовий модуль 6. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ПРОБЛЕМНИХ СІМЕЙ

Лекція. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СІМ’ЄЮ

Лекція. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ

Лекція. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ СІМ’ЯМИ

Лекція. ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ СІМ’ЯМИ

Лекція. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З НЕПОВНИМИ СІМ’ЯМИ


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Питання до екзамену з курсу "ТСПД" для 41 групи

Питання до екзамену з курсу "ТСПД" для 36 групи


ПИТАННЯ ДО KKP

Питання до ККР з курсу "ТСПД"

Теми практичних занять

 1. Соціально-педагогічна діяльність як галузь соціальних технології.
 2. Зміст соціально-педагогічної діяльності, як суспільної практики. Методика роботи з нормативно правовою базою соціально-педагогічної діяльності.
 3. Співвідношення понять технологія і методика в соціально-педагогічній діяльності.
 4. Типологія соціально-педагогічних технологій.
 5. Підготовка до практичної реалізації соціально-педагогічних технологій.
 6. Технологія організації «робочого столу» соціального педагога. Планування соціально-педагогічної діяльності.
 7. Технологія соціально-педагогічної діяльності в системі соціального захисту населення.
 8. Технології соціально-педагогічного передбачення.
 9. Технології соціально-педагогічного захисту прав дитини.
 10. Методики і технології соціально-педагогічної роботи з особистістю.
 11. Технології роботи соціального педагога в освітній установі.
 12. Технології діяльності з групами, об’єднаннями та організаціями.
 13. Технологія зв’язку з громадськістю, як метод соціально-педагогічної роботи.
 14. Технологія соціально-педагогічного впливу на особистість із поведінкою з відхиленнями
 15. Технологія роботи соціального педагога з дітьми «груп ризику».
 16. Технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми із девіантною поведінкою.
 17. Технологія роботи з соціально дезадаптованими дітьми.
 18. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми та з дітьми з особливими потребами.
 19. Технології вуличної соціальної роботи. Технології ресоціалізації особистості в закладах пенітенціарного профілю.
 20. Особливості соціально-педагогічної діяльності з сім’єю. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей.
 21. Технології соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями.
 22. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями. Соціально-педагогічна робота з неповними сім’ями.

Самостійна робота

 1. Соціально-педагогічна діяльність як галузь соціальних технології.
 2. Зміст соціально-педагогічної діяльності, як суспільної практики.
 3. Методика роботи з нормативно правовою базою соціально-педагогічної діяльності.
 4. Співвідношення понять технологія і методика в соціально-педагогічній діяльності.
 5. Типологія соціально-педагогічних технологій.
 6. Підготовка до практичної реалізації соціально-педагогічних технологій.
 7. Технологія організації «робочого столу» соціального педагога.
 8. Планування соціально-педагогічної діяльності.
 9. Технологія соціально-педагогічної діяльності в системі соціального захисту населення.
 10. Технології соціально-педагогічного передбачення.
 11. Технології соціально-педагогічного захисту прав дитини.
 12. Методики і технології соціально-педагогічної роботи з особистістю.
 13. Технології роботи соціального педагога в освітній установі.
 14. Технології діяльності з групами, об’єднаннями та організаціями.
 15. Технологія зв’язку з громадськістю, як метод соціально-педагогічної роботи.
 16. Технологія соціально-педагогічного впливу на особистість із поведінкою з відхиленнями
 17. Технологія роботи соціального педагога з дітьми «груп ризику».
 18. Технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми із девіантною поведінкою.
 19. Технологія роботи з соціально дезадаптованими дітьми.
 20. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми
 21. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами.
 22. Технології вуличної соціальної роботи
 23. Технології ресоціалізації особистості в закладах пенітенціарного профілю.
 24. Особливості соціально-педагогічної діяльності з сім’єю.
 25. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей.
 26. Технології соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями.
 27. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями.
 28. Соціально-педагогічна робота з неповними сім’ями.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. «Соціальна реабілітація дитини з обмеженими можливостями».
 2. «Ресоціалізація неповнолітнього осудженого».
 3. «Асоціація піклування і реабілітація осуджених».
 4. «Соціально-педагогічна допомога дітям «групи ризику» в екстремальних ситуаціях»
 5. «Технологія професійного та особистісного самовизначення».
 6. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Мої права — моя свобода».
 7. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Школа демократичної культури».
 8. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Древо життя».
 9. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Екологія та діти».
 10. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Школа громадянського суспільства».
 11. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Діалог індивідуальностей».
 12. Створення неурядової організації соціально-педагогічно підтримки молоді: «Лідер здоров’я».
 13. «Технологія правової просвіти».
 14. «Організація сімейних клубів».
 15. «Організація шкіл сімейного життя».
 16. «Організація недільних сімейних шкіл».
 17. «Соціально-педагогічна допомога та освіта батьків (технологія соціально-педагогічного всеобучу)».
 18. «Соціально-педагогічна корекція відносин в процесі виправлення делінквентної поведінки».
 19. «Створення соціально-сприятливої соціальної середовища у родині».
 20. «Соціально-педагогічна допомога в розв’язанні проблем особистісного зростання».
 21. «Соціально-педагогічна допомога школярам молодшого шкільного віку в спілкуванні з однолітками або комунікативній переорієнтації».
 22. «Організація дозвілля дітей та їхніх батьків».