Зміст курсу Соціальна робота в Україні

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст курсу
 

Теоретична база. Лекційний курс

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ВИД СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

1a. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

3. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

3a. МЕТОДИ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

6. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЄЮ

7. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КЛІЄНТАМИ РІЗНОГО ВІКУ

8. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП

9. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЖІНКАМИ

Теми практичних занять

 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна (4 год.).
 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи (4 год.).
 3. Закономірності, принципи, методи та форми соціальної роботи (4 год.).
 4. Нормативно-правова база соціальної роботи (4 год.).
 5. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи (4 год.).
 6. Соціальна робота з сім’єю (4 год.).
 7. Соціальна робота з клієнтами різного віку (6 год.).
 8. Соціальна робота з представниками проблемних груп (4 год.).
 9. Соціальна робота з жінками (4 год.).

Самостійна робота

 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна.
 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи.
 3. Закономірності, принципи, методи та форми соціальної роботи.
 4. Нормативно-правова база соціальної роботи.
 5. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.
 6. Соціальна робота з сім’єю.
 7. Соціальна робота з клієнтами різного віку.
 8. Соціальна робота з представниками проблемних груп.
 9. Соціальна робота з жінками.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. Місце соціальної роботи в системі соціальних відносин і соціального пізнання.
 2. Сутність основних понять соціальної роботи.
 3. Основні чинники становлення соціальної роботи як галузі знання.
 4. Соціалізація як соціально-педагогічне явище.
 5. Вікові етапи та механізми соціалізації.
 6. Основні стратегії втручання у соціальній роботі.
 7. Система соціальної допомоги в Україні.
 8. Основні види та напрями соціальної роботи.
 9. Зміст і принципи індивідуальної соціальної роботи.
 10. Огляд різних моделей соціальної роботи.
 11. Зміст і види соціальної роботи з групою.
 12. Основні етапи становлення соціальної роботи в общині.
 13. Характеристика основних категорій клієнтів.
 14. Мета соціальної роботи з різними категоріями клієнтів.
 15. Значення індивідуального підходу у роботі.
 16. Характеристика життєвих сценаріїв людини.
 17. Тренінги та практикуми з різних напрямів роботи.
 18. Технологія роботи з дітьми-сиротами у прийомній сім’ї.
 19. Особливості виховного впливу сім’ї залежно від її типу та стилю сімейних стосунків на різних етапах розвитку особистості.
 20. Техніка соціальної сімейної терапії.
 21. Зміст, форми й методи роботи соціальних служб для молоді з молодою сім’єю.
 22. Вимоги до професійного використання антинаркогенної пропаганди.
 23. Зміст формування позитивної життєстійкості особистості.
 24. Волонтерство в соціально-педагогічній роботі.
 25. Технологія соціально-педагогічної роботи, спрямована на творчий розвиток особистості.
 26. Основні напрями та особливості діяльності соціального педагога у роботі з людьми, що мають функціональні обмеження.
 27. Основні напрями та особливості діяльності соціального педагога у роботі з клієнтами зрілого віку.
 28. Реформування системи соціального захисту населення на Кіровоградщині в умовах незалежності.
 29. Соціальна політика і соціальна робота.
 30. Сутність соціального обслуговування і соціальної служби.
 31. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні.
 32. Державні соціальні служби в Україні.
 33. Роль недержавних організацій у соціальному обслуговуванні.


Питання до іспиту

Питання до екзамену